ישראל דרך הכהן כולו ממלכת כהנים.מלכות הקדושה שתתגלה לאחר הפורים

ישראל הינו כולו ממלכת כהנים כדגם הכהן בעל הענין האלוקי הנצחי המתגלה בפרשה ובפורים. איש הקדושה ומלכות הקדושה של מימד הנצחיות בהיסטוריה האנושית בניגוד למלכות פרס ועוד, ויישומה בעולם החברתי על ידי תוצאת הנצחיות וגילויה בעיקר במסגרת חיי הקדושה בחיי הכלל בחברה המדינית כלכלית פוליטית המקרין על חיי הפרט.

נרות שבת
לומדים בפרשה:
נכתב על ידי חותנו מאיר משה  ואקנין של  חתנו  האהוב אוריאל כהן היד זל שמסר נפשו עבור כלל ישראל וקדושת מלכות ישראל בארצינו ותורתו וחברתו.
 בפרשת  תצוה  מתארת  התורה את  מעלת נציג  הקדושה  הישראלי בעולם הטבעי והוא  הכהן  דרך  גם  תיאור  בגדיו שהם נציגות  החומר  המקוגש  על  ידי  הכהןאשר  הוא  כדברי  הרב  אשכנזי זצל  האדם  המושלם הלבוש בבגד  המושלם ואשר אוכל  בצורה  מושלמת בקדושה. הקדושה  הישראלית  מחולקת לדרגות של כהן לוי וישראל ראשי  תיבות  כלי. הם הכלים לגילוי הקדושה  האלוקית  בחברה  הכללית  העברית.קדושה  היכולה להתגלות  רק  בכלל ישראל וכשהוא  על  אדמתו בארץ ישראל עם  מסגרת  כללית  מדינית כי  הקדושה היא  רק  בכלל או  בידי  אישים  שעבדו דרך  תורת  הכלל או  מסרו  נפשם  עבור  הכלל בכל  המישורים  התורניים הצבאיים  הכלכליים  כל  אחד  בתחומו  הכל  במסירות  נפש ומוסריות עם  דרגות  כמובן. מושג  הקדושה  כנאמר  על  ידי  התורה  ומפורש  במהרל  הרב  קוק  הפרי  צדיק  רבי חיים  בן  עטאר הקדוש רבי יעקב  אביחצרא  הינו אך רק  במימד הציבורי  כללי  ישראלי. ואתם תהיו  לי  ממלכת  כהנים  וגוי  קדוש, ואתם בלשון  ריבוי.
לכן אנו   מחוייבים אנו  ללמוד  ולהבין זאת , בוודאי  בדור שזכה לחזור לחיים  מדיניים ציבוריים  כלליים במדינת  ישראל, שחזרנו למושג  הקדושה  שהיא חיי חומר  עם  נוכחות  האל בכל  המערכות , זו  קדושה!
אלא שעדיין  לא  הגענו  ליעוד  התורה  עוד לפני  מתן  תורה  והוא  ואתם  תהיו לי  ממלכת  כהנים  וגוי  קדוש; שכל ישראלי  יהיה בדרגת  קדושה וכל  הציבוריות  הישראלית  תהיה כהנים  בעצמם.המטרה  היתה שכל  ישראל  יהיו  כהנים וישרתו  ויפיצו את הקדושה מול  כל  האומות.ישראל  יהיו  ‘כהני  האומות’.ולכן  בינתיים נציג  הקדושה האלוקית שמתגלה  בעולם  הוא  הכהן  עד  שכולם  יהיו  כהנים מול  האומות! לכן  בהתחלה  הבכור  היה  נציג  הקדושה  המשפחתי וגם  הבכורות  לעתיד  לבוא  יהיו  בדרגת  הכהן  עם  כל  ישראל. ובוודאי  שדרגה  זו  יכולה  להיות  אך  ורק  כשישראל  יהיה  על  מתכונתו בארץ  ישראל  ששם  הכלל  ושם ראש עפרות תבל:  הקדושה.  מדינה שלמה   ציבוריות כללית  בדרגת  קדושה  שהיא מחנה קדושה  והמקדש  קודש  הקדשים כנא עי  הפרי  צדיק. זו יחודיות  ישראל! וכך לימד  רבי  צדוק  הכהן  מלובלין בספרו  הפרי  צדיק בהתיחסות של  מצוות  השמן  למנורה  דווקא  למשה כנאמר  ויקחו  אליך  שמן  זית זך להעלות  נר  תמיד.
רבי צדוק  הכהן  מלובלין  .פרי  צדיק. לגבי  קישור מצוות  הבאת  השמן  להדלקת  המנורה  דווקא  למשה  רבינו ולא  אהרון הכהן כי משה אשר הוא כל  ישראל היו צריכים  להיות בדרגת כהן בעצמם.
‘…אך להבין למה נתייחדה מצוה זו למשה  שיהיה הוא המצוה יש לומר  הענין דאיתא כי שחת  עמך  העם אין  כתיב  כאן  אלא עמך.לא אמרתי  לך שלא לערב  בהם  ערב  רב  אתה שהיית ענו וכשר אמרת לי לעולם מקבלים השבים .והם עשו אותו  וגרמו לעמי לחטוא .והנה אם לא  היה  הקלקול  היה  אז  באמת  כל  מחנה  ישראל  מיוחד  למחנה  שכינה אבל  מכל  מקום היה  נעשה מקום מקודש להקרבת קרבנות  כמו שהיה מוכן מאדם הראשון  ומאברהם  אבינו  עה מקום  המקדש .ועל  כן כתיב ויקחו לי  תרומה לנדבת  המשכן  להיות  קודש  הקדשים וכל  מחנה  ישראל  היה  קודש מחנה  שכינה.ואז  היו  ישראל  ממלכת  כהנים  וכמו  שיהיה  לעתיד דכתיב  ואתם כהני  ד  תקראו  משרתי  אלוהינו  יאמר  לכם .ורק  לאחר  הקלקול  נבחר  אהרן  מתוך בני ישראל .ויש  לומר שזה  הטעם שלא  נזכר בכל פרשה  זו  שמו של  משה  רבינו  עליו  השלום.
פרשה זו מדבר מקדושת  אהרן  ומתחיל  משמן  דהוא כח וחנוכת  אהרן  להופיע  אור  תורה  שבעל  פה  בישראל וזה נצרך רק  אחר קלקול  הערב  רב …וכן  בגדי  כהונה  שזה נותן  בהם  קדושה …וקדושת  אהרן  נצרך  רק  אחר  הקלקול  דאם  לא  היה  הקלקול  היו  כל  ישראל  ראוים  לכהונה…שלא  היה  נצרך לקדש  אהרן ובניו  ובגדיהם  כיון  שלא  היה  כלל קדושת  אהרן..’
.פורים . הקדושה המתגלית רק  באמצעות מלכות  ישראל  מול  מלכות  אחשורש  והאומות.מהרל מפארג לגבי נושא עיתוי  עריכת  המשתה של אחשורש  רק  כשהעריך  שישראל  לא  חוזרים  לבנות  מלכות מדינה  ומקדש ונשארים  בפרס  ואז מלכותו תהיה העיקר.ניגודיות של  מלכות  ישראל שהיא מלכות קדושה בניהול כל  מערכות  המדינה וזה צו  תורני  אלקי, ומלכות  האומות מלכות של שליטה וכוח רק. זה  נושא  קדושת  הכהן  אחכ  לכל  ישראל  וזה פורים. כמה  יש  אחריות  לישראל  ליזום את  החזרה לארץ  ישראל והקמת  מדינה  מלכות  קדושה כי זה בעצם  להחזיר את  גילוי  מלכות  הקבה והשכינה  בעולם.ואם  ישראל  משתהים  בגלויות  אז  מלכות  האומות  שהיא היפוך  הקדושה  היא  שולטת.וכל  זה מייצג  הכהן. וכך המהרל בתורתו.
‘כשבת המלך אחשורש והרי כבר כתיב בשנת ג למלכותו על זה אמרו בגמרא יא ב. כשבת המלך אחשורש אחר שנתיישב דעתו בעצמו שהוא מלך והוא יושב על כיסא מלכותו ואין  מתנגד  למלכותו וזה היה בשבת  ג למלכו שאז חשב כי הוא מלך על כל  העולם ‘כאשר אין לישראל המלכות שכל זמן  שישראל  יש להם מלכות אין לאומות המלכות ועתה  כאשר חשב שסר המלכות מישראל יהיה  מלכותו  בשלימות .וכך אמרו שם אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישב דעתו .. ופירוש זה כי ‘אחשורש שהיה מולך בכל העולם ולפי  הדעת ראוי  המלכות  שהוא  בעולם לישראל .ולכך כל זמן שהיו מצפים לגאולת ישראל  דבר זה בטול  למלכות האומות עד שחשב כי כבר עבר הזמןמ שראוי  היה להיות  ישראל  נגאלים  ולא נגאלו ולכך כתיב  כשבת  המלך עתה נתיישבה  דעתו  במלכות  אשר  היה  יושב …דעתו  היה  מיושב  עכשיו…כי עד שנת  ג  היה צד בחינה דיהיו ישראל נגאלים ועד דעבר הזמן הזה דעתו  לא היה מיושב  עליו …בשנת  ג  למלכו שהיה חושב כי עתה יש בו היכולת והכח למלוך וזה שאמר למלכו אבל באסתר שכבר מוחזקת במלכות כתיב למלכותו.. ושמלך אחשורש שלח והביא חכמים ממצרים לעשות כדמות הכסא ולא יכולו..כי שלמה  היה מולך על כל  העולם  ויותר מזה שמלך אף על העליונים שנא וישב  שלמה  על  כסא ד…כי מלכותו היה גדול  ולא היה  ראוי כסא מלכות לשאר  מלכויות אף אם אחשורש היה מולך  מסוף העולם ועד סופו מכל מקום  מלכות שלמה מלכות  אחר ‘שהיה לו מלכות ישראל שהוא  מלכות  של  קדושה ואליו  ראוי לשבת על  כסא קדוש לכך אחשורש לא  יכל  לשבת  עליו..ולא היה לאחשורש מנוחה ושלוה עד שנת  ג  למלכו היה  עוסק בהכנת  הכיסא . כי אין ראוי  לו  הממשלה  הזאת כי מלכות  שלמה היה ‘מלכות קדושה  אלקית’…והנה  במדרש  הזה  קרוב לפשוטו  רק  שבא לתת  טעם  למה  לא  היה  יושב  על  כסא  מלכותו…’
-כך היה אוריאל כהן חתני שמסר  נפשו על  קידוש  ד במלחמה. מלמד  אותנו תורת הפרי  צדיק והמהרל מפראג   על  הדרגה  העליונה של  הקדושה  של הענין  האלקי   הישראלי  כולו  של  כל  ישראל הדרגת  כהנים  ושל  מלכות ישראל עצמה . בעצם כל נס חג  הפורים שהוא לפי  השפת  אמת לתת כוח  לישראל  לבנות מלכות ראה שפת  אמת   על פורים. כל  החברה  הישראלית היתה אמורה ותגיע לכך  להיות  כולה  בדרגת  קדושת  הכהונה מבלי  צורך בחלוקת  הכהנים. אלא  דמיכך אנו למדים  את  מעלת  הכהן  האיש  המושלם  בקדושה שרק  הוא  מיצג  את  הקדושה  הכללית  של  כל  ישראל  דעתידה להיות ככהן.פעילות  הקדושה של  שירות  הכהן  שהיא מתגלה  בו  אך  ורק  בעקבות  יעודו  כבחירה  האלוקית   שירות  והנחלת  הקדושה  בכל  החברה  הישראלית בכלליות.לכן  הכהן  בעצם  מייצג  את  קדושת כל   ישראל וקדושת  כל  ישראל נובעת מהבחירה  האלוקית בישראל.
לכן  זכיתי  בעשר  שנים של  קרבה עם  קדושת  הכהן שהיא  קדושת  כל  ישראל  בהיות חתני אוריאל  היד כהן לאל  עליון. ונוכחתי לראות את  האופי  הקדוש  של  הכהן  באוריאל רצון לשרת ליזום ולעזור  לכל מטרה בחיים וגם  המסירות  נפש  עבור  הכלל בלחימה בעמלק  העזתי שבה מסר  נפשו. קדושת  הכהן הקדושה  הכללית  של מפקד מילואים  בגבעתי  בוגר  ישיבת  הסדר  כרם  ביבנה וכלכלן  בכיר  אוריאל חתני  היד.
והלוואי שנגיע כל החברה  הישראלית להיות ככהנים .
ועשה  להם מכנסי בד לכסות  בשר  ערוה ..’
הרב  קוק ‘עין  איה שבת ב .’ עבודת  הכהנים  היא עבודת  הכלל  התעלות  הקדושה  וקרבת ד הרצויה  בעבודת  הקודש, צריכה דתראה פעולתה  על  הכלל כולו  עי  הני  כהני  שלוחי דידן  ושלוחי דרחמנא(כהנים שלוחים שלנו ושלוחים של  ד) .בגדי  הכהנים  המיוחסים  ביחוד לחלקי  הגוף השפלים  מקום הכחות הצומח  והזן  הפועלים הטבעיים  שדבר אין  להם  עם  השכל  ועם  הנטיות  המוסריות  הם מורים התקדשות  אלו  הכוחות  בכלל האומה …על כן אין גם בהם רע והם עומדים לשכלל את  החיים  בכל  התרחבותם  על  פי  המשקל  של  האורה  האלהית…הכח הזן יזון יהנה יכלכל …כך הוא בחיי הפרט וכן הדבר בחיי  הכלל חלילה  לבקש  להתעמר  בכח  הטבעי  להחלישו או  לבטלו  למעט  צביונו  או  להקטין  פעולתו הטבעית. החיים  צריכים  דילכו  במהלכם  גם  באומה  בכללה אבל מתוך שמונהגים  יהיו  על  פי  האורה  של  תורה  והצדק האלוהית גם מהכוחות החיוניים  השפלים  ימלא  הבית  אורה …יגבר  עליהם השמן  האלוהי אור  השכל  וקדושת המדות עד  שירוצו למטרות הקדושות  שהכחות הרוחניים  הציבו  להם.’
-הנה כי  כן  דברי  קודשו  של  הרב קוק זצל המלמדים  אותנו  על כוח הכהן  אשר מקדש מקדושתו  המולדת האלוקית  את  כל  ממדי  חיי החומר של  העולם  הטבעי  הנברא.וכך בגדי  הכהן  הם  קדושים  כי  הם  מסמלים  את  עבודת  הכלל של  הכהן אשר יש  בו כוח  להנחיל  לכל  כלל  ישראל את מימד  הקדושה  דווקא  בחומר ולכן  בגדיו קדושים  לשירות  האומה  במקדש מקום ריכוז  הקדושה מירושלים.
מחוייבים להבין זאת  כנאמר  על  ידי  הרב  קוק  דהקדושה  הטבעית  הינה  יותר  גדולה מהקדושה הרוחנית. הקבה  ברא  עולם  טבעי עם  נוכחותו וכל עבודת  האדם הינה לגלות את  השכינה המובנית  האלוקית בכל  חומר  העולם. הגלות  ניתקה  בן  הקדושה  הטבעית  לקדושת בית  הכנסת  כי  לא  היינו  בארץ  ישראל! עיקר  מקום  הקדושה  הוא  בטבע  העולם בראשית  ברא אלוהים את  השמים  ואת  הארץ. הקדושה  בטבע  היא במידת השם  אלוהים וקדושת  העולם  המתוקן  היא בשם  י ה י ה; וצריך להכניסה חזרה בעולם הטבעי  ששם  עיקר  מקומה. לכן  כנאמר  עי  הרב  אשכנזי  זצל שבו לכם פה זה  85 כמספר טבע עם החמור  כדברי  המהרל  עולם  החומר  ואני  והנער  נלכה  עד  כה זה 25  דרגות  הנפש של  עולם  התיקון ונשתחוה  ונשובה אליכים . להחזיר  את  עולם  התיקון  של  מידת  כה למצב של  פה של  העולם  הטבעי.לפי  הסוד.והרב קוק  מלמד  כאן  על  חשיבות פיתוח  עולם  הטבעי  של  האדם  בלי לזחזל  בו  אלא  בקדושת  התורה. וקדושת התורה  היא ראשית  כול יכולה להתבטא מהותית אלא  בכלל שכל  המערכת  החברתית  תהיה  עם  תורה לא  רק  הישיבה  או  בית  הכנסת. הרב  אשכנזי  היה  אומר  שהאל  ברא  עולם  קודם  כול שיש  בו  בית  כנסת  ולא  ברא  בית  כנסת  שיש  בה  עולם!
-וכך  חתני  אוריאל  כהן  היד היה אוהב  את  חיי  החומר  והתנהג  ביושרה  בעבודתו בתור  כלכלן שיא  העבודה  החומרית כי  הוא  הבין  שהכל  קודש  שאין  דוכוטומיה. וכך איחד  בן  המסורת  והכלכלה  הצבא  והקדושה. זה  הכהן  זה  אוריאל כנאמר  עי  מרי  ורבי  הרב  משה  בושקו  זצל  שאין  לימודי  חול יש  למודים  כלליים הרמוניה זו  היתה המילה שאמר  הרב.
. פרשת  תצוה של  הכהן  ופורים.הנגודיות המוחלטת בן קדושת אהרן והכהנים ועמלק המתנגד לכך.
.הפרי צדיק  מאמר  א. ‘ הדלקת  נרות  במקדש ירמז על  הופעת  אור  תורה שבעל  פה  מאור  הגנוז  של  נפשות  ישראל בתורה  שבעל  פה  וזה  הכח  ניתן  לאהרן להופיע  ולהאיר בלב  ישראל  עי  הדלקת  הנרות…הוי מתלמידיו של אהרן  הכהן  אוהב  את  הבריות  ומקרבן לתורה…והנה עמלק  הוא  המנגד לקדושת אהרן כי עננא דאהרן הוא  הפריסת סוכת שלום  על  כל  ישראל ועמלק היה גונב הנפשות  שפלטן  הענן ..ראשית גוים עמלק שהוא  שורש  הקליפה של  נחש הקמוני  שבא גם כן  בעצה  זו להטעות  את  האדם …ויש לכוון זה במה שאמרו ליכא  כידוע  לישנא  בישא  כהמן שאין המכוון  על מה  שהלשיןמ וביזה  את  ישראל לפני אחשורוש  שקטרג  על  ישראל  לפני  השם יתברך ואמר ואת דתי המלך  אינם  עושים  ובכל מקום שנא במגילה מלך סתם במלך מלכי  המלכים מדבר  זוהר.קטרוג של  המן  היה  על  גזירת  פתן  ויינן  ובנותיהים שגדר את עצמו דניאל  בזה והמן  הרגיש  שלא  פשטה  הגזירה …’
-אהרן כהן  הגדול  ומשפחת  הכהנים בכלל הם המסנגרים על כל אדם ומהוים את אםשרות  הכפרה לישראל שהיא מהות  תורה שבעל  פה המתקנת  מה שהתקלקל. עמלק  וזרעו  כמו המן  ועד  היום מחפשים רק  את אפשרות הפצת  הרוע וראיית  הרע בכל  דבר. אוריאל כהן  חתני ראה חיובי גם בעת קושי למרות שידע  גם  להעיר.וזה ההבדל  בין  מקדמי  הטוב והעזרה  כמו הכהן מרדכי ואסתר וזרע  עמלק  החמסי הישמעאלי שדתם האסלם הינה מלאה מרע וטומאה.
.מגילת אסתר ופורים  .ישנו עם אחד .
.רבי צדוק  הכהן  מלובלין מאמר ג  פורים על לימוד  מרכזי של מהות המאבק בן  המן  עמלק  וישראל : החלת הקדושה בחיי העולם החומרי  טבעי ורצון  המן  עמלק  למנוע זאת  עד  היום! מאז חזרה לבית שני שהופסקה על יד אחשורוש בשתף  עם  המן  ורצון  להשמיד היהודים ועד הניסיון לעצור את התעצמות  המדינה  העברית של החזרה  השלישית בדורינו  על יד עמלק העזתי ואיסלאם הישמעאלי  בחלקו בהובלת פרס איראן בשתף עם אדום. מאבק בן הקדושה הכלכלית מדינית בעולם ורצון  והתאוה והרצח בעולם החברתי עי חמס היום.
‘במדרש  רבה על פסוק  ישנו עם אחד אמר ליה שניהון  רברבין  שאוכלין  ושותין ואומרים עונג  יום  טוב וכו.אמר לו  הקבה רשע אתה מפיל עין רעה במועדיהם הרי אני מפילך לפניהם ומוסיפים להם מועד א על מפלתך זה ימי הפורים וכו.הענין הוא שהמן היה עינו רעה בזה ולא ‘האמין שנמצא איזו קדושה בעיניני הנאת הגוף כמו אכילה ושתיה שזה נצמח משרש הנחש שפיתה לאדם בזה.ויש  בזה רמז בגמרא חולין קלט. המן מן התורה מנין  המן העץ , והיינו דשם כתיב אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו  אכלת שזה שורש  קליפת  המן חהיות  שתוף בתאות  אכילה לשם הנאת  הגוף כפיתויו של  הנחש.וכן  אמרו נדה לה.ועל דבר  זה נסמית  עינו  של  בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו  טהורין  וקדושים  יציץ בדבר זה.שלא  היה  מאמין  שיהיה ‘מציאות  קדושה בענין הזה כידוע דתאוה זו  גם כן נמשך מפגם הנחש שהטיל זוהמא בחוה שבת קמו.ועל זה  אמר להם הקבה שיעשו  עוד מעטנ חדש ממפלתו.כמו שאמרו  מגילה ז. מיחייב  אינש לבסומי  בפוריא  עד וכו.שדייקא  ‘על ידי  השכרות  ביין שלא  מדעת נתברר  פנימיות  קדושת  ישראל  שגם ענין אכילה  ושתיה שלו  הוא בקדושה  על דרך שאמרו .סנהדרין לה.אגברו חמרא אדרדקי, כי היכא דלימרו מילתא וכו.נכנס יין  יצא  סוד. ואמרו .עירובין סה:.והיינו  ‘שעל  ידי  השיכרות  דייקא כשניטל ממנו  הדעת  אז  ניכר ונתברר ההבדל של  קדושת  ישראל  לעמים שבישראל גם בעיני  הנאות  עולם הזה יש בפנימיות קדושה .וכמו שאמרו מגילה יב.יום  השביעי  שבת היה שישראל אוכלין  ושותין  מתחילין  בדברי  תורה  ובדברי תשבחות .היינו שבישראל  נתברר  על ידי  האכילה ושתיה דייקא הפנימיות של מכוון שלהם ‘שהוא רק לקדושה שנמצא באכילה ושתיה ועל ידי כן מתחילין  בדברי תורה וכנזכר לעיל.’
-לימוד נצחי של הפרי צדיק המתאר את המאבק עד למחיית אידאולוגית עמלק שתלויה בהשגחת  ד אבל בהכרח חיוני של העשייה פרקטית  לכך בכוח הרצון של בוני ארץ ישראל  ולוחמיה בצהל אדר מוחים  אותו  פרקטית  ומכוח לומדי תורת הכלל בשילוב המקרא השס ותורת האמונה.כוח שהוא ניגודיות מוחלט בין  הרצון של הקבה בידי ישראל לקדש את כל הוית החיים הציבוריים הפוליטיים כלכליים עסקיים  מדיניים  והאישיים ורצון בן העולה העמלקי עד  היום לנהל  חיי הפקר שחיתות ורצח בחיי  הפרט  והחברה  כיאה לאביו  עשיו  אדום שעל  חרבו  יחיה. והנה קם  דור  גאה  זקוף דור גאולי יוזם שמח מלא עוצמה והבנה של חיוניות החזרת ענין האלוקי  הישראלי של הקדושה  בחיי הכלל  החברה  הכלכלה  הצבא שלא היה  בנמצא בחיי הגלות שנתקו את  קדושת  הכלל כי  לא  היתה   מדינה וצימצמו אותה רק לבית  הכנסת. קדושה  כללית .
כנאמר על ידי המהרל מפראג בספרו  אור  חדש  על פורים  דף סו.:’כח עמלק רוצה לדחות את  ישראל ולבטל  אותם  לגמרי ועל ההפך הזה  מורה  שם  עמלק  כי  כבר אמרנו כי ישראל נקראו ישורן ואלו  עמלק הוא  הפך  זה שהוא מעוקל  כי הוא  נחש  עקלתון  ולכן  הוא  הפיך  להם  לגמרי.. ‘
  -זה  עשה אוריאל  כהן  חתני שמסר  נפשו  על  ישראל  היד מיתוך הבנת שהנה חזרנו לחיים  כלליים  וצריך לשתף  בן  תורה וצבא  וכלכלה ולקדש  החומר שזה  היה  ניסיון  עמלק  העזתי  ופרס האיראני  למנוע!  הוא  ודורו היו  בדרגת  ישורון היושר בחיי החברה  והעשייה  מבלי להתבלט לא  במראה  ולא ביחצנות  יתירה, אלא  ישראל  בדרגת  ישורון יושר בפעילות שמחה  בחיי  החברה  הישראלית מבלי קצוות  של  קיצוניות לא  הלכתית  ולא  בעבודה .ואהב את הפעילות  הצבאית  כשהיה  צורך.  אשריו  ואשרי  דורו  וחבל  לי  ולמשפחתינו על שלא  יהיה  איתנו  לחגוג  את  ניצחון  מדינת  ישראל של  הקדושה  בטבע ואהבת  כל  רגב  עפר קדוש  בארצינו  המדהימה.וזה  חג  הפורים
 ניצחון הקדושה בחומר  על  ידי  אכילת סעודת
 אסתר ושמחת החג וחזרה להמשך בניית  בית  שני  עי  מרדכי שנעצר  דווקא על  ידי  אחשורוש לאחר אישור  כורש  לבנותו. דומה בדיוק לאישור האום  לבנות  את  מדינת  ישראל  ואחכ  התחרטו.
.נושא  המשתה בפורים ובגדי הכהן  הגדול  והכהן   בכלל שהם הקדושה מול התאוה.
.המהרל מפראג ספרו אור חדש  על  פורים.דף צג.’ביום השביעי כטוב לב  המלך ביין …כי שביעי הוא מלשון שביעה מפני שמספר  הזה יש בו שביעה ואין בו  חסרון ..ולכך השי השלים את עולמו ביום הז  שאז  היה  העולם שבע  ושלם..כי תכלית השלמת האומות דברים גופניים כי האומות הם גופניים בעצמם  ולכך  כאשר  הם  מגיעים  להשלמתם  הם דבקים בגופניים  לגמרי.אבל  ישראל  השלמתם  הוא  התורה  האלקית  כי  כל  אחד  ואחד  השלמתה לפי  מה  שהוא ופני כך בא  הריגת ושתי כי השלמת  גופנית  כמו  זאת  דבק  בה  ההעדר  והוא  השטן  ולכן  הגיע  מעשה  ושתי  ואל  ישראל  הגיע  הצלה. כי  זה  שלימות  של  ישראל  ותכלית  של  ישראל  הוא  השם יתברך  לכך  יש ,להם  קיום  מצד  השם  יתברך אבל  האומות שלימות  שלהם  גופני  כמו  שאמרנו  ולכך דבק  בשלימות  שלהם ההעדר  והוא  השטן…
כלל הדבר כי תכלית  ישראל הוא  המעלה  האלוקית  לכל  כאשר  אוכלים ושותים והמה  בשלימות  ואז  מבקשים  לדבר  דברי  תורה שהוא שלימות  שכל  אלוקי .אבל  האומות שכל  ענייניהם  גשמי כאשר  הם  בשלמות  גופם אז  מתחילים לדבר דברים  השייך  לזה ובדבר  זה  דבק  ההעדר הוא  השטן. ודבר  זה  ראוי  להיות גורם שיהיה קיום  לישראל  כאשר  הם דבקים לגמרי  במעלה  הנבדלת  אלקי שיש  לה  קיום ..’
-זה יסוד פרשת  תצוה  של  בגדי  הכהן  הגדול אשר  הם לפי המדרש בנויים לתקן את  כל  פעילות  הגוף מלמעלה  עד  למטה  אשר, במורכבות  החיים  בעולם פוגשת  את  החטא.כך הציץ לקדושת  המחשבה המכנסיים חקדושת  הקשר  המיני  והאכילה האפוד  והחושן לדאגה   לכלל של  הכהן . הלבוש  העברי  מול  הלבוש של  העולם  אשר  לפעמים מיצג  את החוסר  צניעות ואת  התאוה כשהוא בשימוש  לא  נכון  כמובן. וכך יסוד  חג  הפורים  של תחילת  חזרה לבית  שני והוא  הענין  האלוקי  הישראלי  שהוא  הקדושה שהיא  חיי  תורה  בחברה  מול תרבות האימפריות  בעולם כנלמד  כמה  פעמים  בתורת  המהרל  אשר  בבחירתם רק  בתחום  פיתוח  החומר  הם  מגיעים  להעדר  המגיע לאחר  שיא  הצלחתם העולמית ואז  הם  יורדים  ונעלמים כי  האידאולוגיה  שלהם  נצמדת  רק  לחומר  ופיתוחו  בלי  מוסר המביא  לשחיתות וירידה  מן  הבמה  העולמית. כך  גם  קרה  למלכות  אחשורוש  לאחר  חזרה  לבית  שני. וכך  חקרו  סופרים  בעולם  על  עליית  האימפריות  ושקיעתם עד  היום! וישראל  בעל הקדושה  הוא  נצחי  למרות  כל  הקשיים  בתהליך  והנסיגות  והגלות  והמלחמות  ועוד…

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן