1

האדמו”ר מאלכסנדר באיגרת לחסידיו: להתחזק בלימוד התורה והמצוות

כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א שלח איגרת מיוחדת לחסידיו, בה בירכם בברכת השנים וקרא להם להתחזק "הן בסור מרע, להתרחק מהכיעור ואף מהדומה לו, והן בעשה טוב, בהתמדת לימוד התורה וקיום מצוותיה כראוי, ובעבודת הלב בתפילה כהלכתה, עם הזהירות שלא לדבר מתחילת תפילת הציבור עד סופה" • 'לדעת' עם האיגרת שפורסמה בכל ריכוזי החסידות בארץ ובעולם.

האדמו''ר מאלכסנדר (צילום יהודה פרקוביץ)
מיוחד:

בשלהי שנת ה’תשע”ח, שלח כ”ק האדמו”ר מאלכסנדר שליט”א איגרת לחסידיו עם ברכת השנים לקראת פרוס השנה החדשה את כנפיה, והוא פורסם בכל ריכוזי החסידות בארה”ק ובעולם.

“לקראת השנה החדשה הבעל”ט הנני בזה לברך את ידידי אחי ורעי אנ”ש עם כל בני ביתם שיחי”ו לאורך ימים טובים ויכתבו ויחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום.

“ובימי הכנה אלו נתעורר מעומק הלב לשוב אל ה’, בחרטה על העבר, ובעיקר בהוספת קבלות טובות לעתיד, הן בסור מרע, להתרחק – וגם להרחיק את כל בני הבית – מהכיעור ואף מהדומה לו, והן בעשה טוב, בהתמדת לימוד התורה וקיום מצוותיה כראוי, ובעבודת הלב בתפילה כהלכתה, עם הזהירות שלא לדבר מתחילת תפילת הציבור עד סופה.

“ובכן נבוא אל המלך מלכו של עולם לבקש רחמים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.

“ויהי רצון שיעלה זכרונינו לטובה לפני אבינו שבשמים לחנינו בשנת גאולה וישועה כללית ופרטית, בבריאות הגוף והנפש, נחת דקדושה מכל יוצ”ח, זיווגים הגונים ופרנסה טובה בריווח. ונזכה להתמיד לעשות רצון ה’ ולעבדו בשמחה ובטוב לב מרוב כל.

“אלו דברי המעתיר בעדכם לשנה טובה ומתוקה, דורש שלומכם הטוב בלונ”ח כל הימים” חתום בחתימת יד קדשו של האדמו”ר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן