ממתק לשבת פרשת האזינו תשע”ט – עם הרב נחמיה וילהלם

ה‎אזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" חז"ל מסבירים שהאזנה היא מילה המבטאת קרבה לעומת שמיעה שהיא מרחוק ומסבירים שמשה רבנו שהיה קרוב יותר לשמים מאשר לארץ דיבר על השמים בלשון קירבה.

ממתק לשבת

רבי שמואל הרבי הרביעי של חב”ד שיום פטירתו יחול בשבת הקרובה י”ג תשרי, כשהיה ילד החזיק קרן להכנסת כלה. פעם אחת הגיע אחד החסידים שרצה להיכנס בדחיפות ליחידות אל אביו, הרבי ה״צמח צדק”, אך לא היה אפשר להכנס אל הרבי באותו זמן. אותו חסיד הסתובב עצוב ולא ידע מה לעשות. פנה אליו הילד ושאלו לפשר הדאגה האופפת אותו.
ענה לו אותו חסיד, שיש לו מפעל ליצור סירים, ואחד העובדים הלשין עליו, שהסירים שנמכרו לצבא היו במשקל פחות ממה שהיה כתוב בחוזה. הוא נכנס ללחץ, כיון שהמשפט יערך בקרוב, וכאשר ישקלו את הסירים יגלו שהם אכן שוקלים פחות מהמתוכנן, והוא חושש מאד.

אמר לו הילד, שאם ייתן לו שלוש מאות זהובים להכנסת חתן וכלה, יסתדרו כל העניינים. הביא לו החסיד שלוש מאות זהובים. במשפט ביקש השופט שיביאו סיר ומשקולות כדי להיווכח בעובדות. הביאו סיר ומאזניים, ולמרבה הפלא, שקל הסיר יותר מהמתחייב בחוזה. כמובן שהשופט שלח את החסיד לחפשי, ואף נזף בתביעה שטפלה שקר על אדם ישר והגון.

לאחר המשפט, פנה החסיד אל אדמו״ר הצמח צדק על מנת להודות לו. הוא היה בטוח, שהילד פנה אל האבא וממנו באה העצה. אמר אדמו״ר הצמח צדק, ודאי זה ממעשיו של הילד… קראו לרבי המהר״ש, שהיה עדיין קטן, ושאלו אותו איך לקח על עצמו את העניין?

ענה הילד: מה הבעיה? לאחר ששולם סכום נכבד לחתן ולכלה, הכנסתי אותם, ואת הזכות הגדולה לתוך הסירים, וכך המשקל היה כבד יותר, ותאם להפליא את משקל המתכת…

זו הייתה הנהגתו של הרבי המהר״ש עוד כילד. אין מניעות ועיכובים, אלא ההנהגה היא “לכתחילה מלמעלה״.
בפרשת השבוע משה רבנו פותח במילים “האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי” חז”ל מסבירים שהאזנה היא מילה המבטאת קרבה לעומת שמיעה שהיא מרחוק ומסבירים שמשה רבנו שהיה קרוב יותר לשמים מאשר לארץ דיבר על השמים בלשון קירבה.

בתורת החסידות לומדים מכך דבר חשוב לדרך ההתקדמות של האדם בחיים, יש דרך אחת להתקדם מלמטה למעלה, ללכת צעד אחד צעד ולעלות במדריגות עד ההגעה ללמעלה, אבל רבי שמואל הרבי המהר”ש אמר שעל יהודי ללכת מלכתחילה מלמעלה, לא לחכות לעבור את כל המדריגות ורק אז להגיע למעלה אלא מלכתחילה לדלג על כל ההפרעות שבדרך וללכת בביטחון וידיעה שאצליח במעשיי הטובים ואז באמת אראה את ההצלחה, ואת זה רומז משה רבנו בהקדימו את השמים לארץ במקום להתחיל מהארץ ולהגיע לאט לאט לשמים מתחילים ישר מהשמים, ההליכה בדרך זו גורמת ליהודי להיות קרוב לעניני השמים ורחוק מענייני הארץ.

יהי רצון שנצליח ליישם את ההנהגה הזו ללכת מלכתחילה מלמעלה בכל תחום ונזכה לראות הצלחה וברכה בכל מעשינו עד לגאולה השלימה שתבוא בקרוב ממש.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן