1

ממתק לשבת פרשת עקב תשע”ח – עם הרב נחמיה וילהלם

אנחנו יכולים ללמוד כמה חשובה מצוות המזוזה וכמה חשוב שבכל בית יהודי תהיה מזוזה ולהשתדל שבכל פתח בבית תהיה מזוזה כי הרי כולנו זקוקים ורוצים שמירה אלוקית מיוחדת בל חדר וחדר.

ממתק לשבת

מספרים על יהודי שיום אחד הגיע אליו שכנו שלא היה יהודי ושאל אותו איך זה שאצלך בבית אין גנבים ואצלי כל הזמן פורצים גנבים, ענה לו היהודי “לנו יש מזוזה ששומרת לנו על הבית” ביקש השכן מהיהודי שיתן לו מזוזה ואכן היהודי נתן לו, עבר חודש והשכן הגוי מגע ליהודי ומחזיר לו את המזוזה, שואל היהודי “מה קרה זה לא עבד?” והשכן עונה זה דווקא כן עבד, הפסיקו לגנוב אצלי אבל מאותו יום ששמתי את המזוזה לא מפסיקים הקבצנים לדפוק על דלת ביתי, אני כבר מעדיף את הגנבים.

בפרשת השבוע מופיעה מצוות המזוזה ״וכתבתם על מזוזות ביתיך ובשעריך״, הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא שיום אחד ארטבן מלך פרס נתן לו מתנה יקרה מאוד ובתמורה החזיר לו רבי יהודה מזוזה, שאל ארטבן את רבי יהודה “אני נתתי לך מתנה כל כך יקרה ואתה מחזיר לי מתנה ששוויה הכספי מועט כל כך” ענה לו רבי יהודה “אתה נתת לי מתנה שאני צריך לשמור עליה ואני נתתי לך מתנה שתשמור עליך”. השאלה שנשאלת היא הרי לגוי אין מצווה לשים מזוזה על פתח ביתו ואם אינו מצווה הרי שאין לו שכר, אם כן איך הבטיח רבי יהודה לארטבן שהמזוזה תשמור עליו?

מוסבר על כך שיש הבדל בין השכר של המצווה לסגולה שקיימת בה, השכר על המזוזה כתוב למען ירבו ימיכם וימי בניכם אבל במזוזה יש גם סגולה שהוא שומרת על הבית, בשכר של המצווה ברור שרק מי שמצווה בה ומקיים אותה זוכה, אבל הסגולה שלה קיימת בעצם הנחתה בפתח הבית ובזה גם מי שלא מצווה יכול להפיק תועלת.

בספר הזוהר כתוב על המזוזה שעליה נאמר הפסוק השם ישמור צאתך ובואך שלא רק שהמזוזה מגינה בבית אלא בזכותה מגן הקב”ה על כל דרי הבית גם בצאתם ובבואם מכאן אנחנו יכולים ללמוד כמה חשובה מצוות המזוזה וכמה חשוב שבכל בית יהודי תהיה מזוזה ולהשתדל שבכל פתח בבית תהיה מזוזה כי הרי כולנו זקוקים ורוצים שמירה אלוקית מיוחדת בל חדר וחדר.

זו גם ההזדמנות לעורר לקראת חודש אלול הקרב שכדאי לבדוק את המזוזות בבית ולוודא שהם תקינות.
יהי רצון שנזכה לראות את השמירה האלוקית בבואנו ובצאתנו תמיד ונזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן