1
1

יישום כיבוש ארץ ישראל על ידי שרה אימנו.תשובת ישמעאל כלפי יצחק והארץ היום

שרה מיישמת את כיבוש ארץ ישראל. הכרת ישמעאל בבעלות חברון של יצחק. תשובת ישמעאל כלפי יצחק ומדינת ישראל היום

יישום כיבוש ארץ ישראל על ידי שרה אימנו.תשובת ישמעאל כלפי יצחק והארץ היום
לומדים בפרשה:

 לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי   

אנו מציינים כאן עיקרון מרכזי הבולט לאורכו ולרוחבו של כל ספר בראשית : התורה בספר זה מספרת באופן מאוד מפורט ובמסגרת עשרות פסוקים את ההתהוות של התקדמות יסוד הזהות העברית על ידי צאצאי עבר שבחרו לקדם ולבסס את זהות העברית. אנו עדים וקוראים במקרא את אריכות סיפורי אברהם אבינו מאז חזרתו לארץ העברים שהייתה ידועה לו מתוך שריד העם העברי ויוזם תחילת חזרת זהות זו דרך התהוות מידתו החסד לאיחוד עם מידת הגבורה והדין של יצחק. זה ממש מהותי כי אנו רואים שהתורה במצוות כגון שבת טהרה מילה תפילין איך בכמה פסוקים בודדים היא מתארת אותם. בעצם כל ספר בראשית עוסק בגילוי מהות הזהות העברית ישראל ויסודה או המשכה המהותי על ידי האבות. לכן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה אומר לפי הגמרא בברכות קודם קבלת עול מלכות שמים ולאחר מיכן קבלת עול מצוות, ללמוד ולהבין קודם כול מה זה עול שמים מה זהותנו שלפיה נוכל באמת להחיל עלינו עולו של מקום ורק לאחר מכך נוכל ללמוד ולקיים את חלק המצוות שבתורה.

היפוך סדר הלימוד או חוסר לימוד מי זו הזהות העברית שעליה התורה מספרת  מהותה  ותפקידה היום  יכול להפוך את התורה למנותקת חלילה מכל השפעה על האנושות כי זו מטרת הזהות העברית ישראלית תורנית

לכן מחויבים אנו ללמוד באופן מהותי לא פחות  מלימוד  תלמוד ופוסקים אולי יותר את סיפורי האבות , חזרת אברהם לעבריותו לארצו ,  לידת ישמעאל וגירושו ; קניית מערת המכפלה בחברון ותשובת ישמעאל כלפי יצחק והודאתו בבעלות חברון ובעצם כל מדינת ישראל ליצחק, ללמוד כל נושאי תיאורי התקדמות זהותנו בעיון רב ועם פרשנות חכמינו במדרש ובסוד באותה העמקה והשקעת זמן של לימוד תלמוד והלכה. התלמוד וההלכה הם בעצם תוצאה של אופי זהותנו ושל היסטורית ישראל ולא הפוך, יש מסכת פסחים כי יצאנו היסטורית ממצרים ויש מסכת ברכות כי היסטורית  האבות  בארץ ישראל ומדותם גרמה לתפילה ולא הפוך! לכן אנו עם שקבל תורה ולא תורה שיש לה עם. הרב יהודה לאון אשכנזי היה אומר

שא-לוהים ברא עולם אנושות שבתוכה יש בתי כנסת ולא ברא בתי כנסת שבתוכם יש עולם. תפקיד העברי זה להביא את קדושת בית הכנסת והתורה לאנושות על כל התרבויות שלה וזה דורש את תורת הסוד ואת הכרת כל התרבויות והשקפות שלהם. לכן חשיבות לימוד ספר הכוזרי ספרי המהר"ל הפרי צדיק הרב קוק הרב אשכנזי וכמובן תשתית הכול לימוד רשי על התורה ואור החיים הקדוש.

הרב יהודה לאון אשכנזי ספר סוד מדרש התולדות. דף 38. : 'התפיסה העברית של הזמן היא תפיסה דינאמית של מאמץ המביא בסופו של דבר ל'בן אדם' , כפי שהוא כבר במחשבת הבורא. אותו 'בן אדם' הוא היש האמתי  ההיסטוריה האנושית היא מעין הקדמה להופעת היש האמתי. תפיסה זו לפיה כל עוד אותו בן אדם טרם נולד אנחנו עסוקים במעין פרה היסטוריה שקודמת להופעת היש האמתי נוגדת את תפיסת הפילוסופית היוונית מערבית המדברת על ההיסטוריה שלנו כהיסטורית היש…במהלך ההיסטוריה האנושות נמצאת במאמץ מתמיד להוליד את בן דוד והתורה חושפת את השינויים העיקריים שחלים בזהות האנושית החל מאדם הראשון דרך נוח שם עבר אברהם יצחק ויעקב עד שיעקב מקבל את השם ישראל'.

לכן בפרשה זו התורה המתחילה במהות חיי שרה מאריכה מאוד בקניית מערת המכפלה בחברון ובהבאת רבקה ליצחק אבינו  להמשך היוסדות הזהות העברית מתוך משפחת אברהם שנשארה בגלות ארם. שני הנושאים המרכזיים האלו הם האקטואליה הכי עכשווית של דורנו דור תקומת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות: חזרה וכיבוש כל ארץ ישראל אשר במרכזה חברון וירושלים ושמירת הזהות הישראלית  ההיסטורית תנכית תורנית מכל התבוללות או סילוף.

ויהי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבוא אברהם לספוד. גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני…שמעוני ופגעו לע בעפרון בן צוחר. ויתן לי את מערת המכפלה . בכסף מלא… וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל..

ויקם שדה עפרון אשר במכפלה . השדה והמערה . לאברהם למקנה לעיני בני חת..'

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש '..ואומרו חיי שרה כי הצדיקים מחיים ימיהם והרשעים ימיהם מחיים אותם…עוד יתבאר על זה הדרך ויהו חיי שרה , פירוש בצער היו חיי שרה מאה שנה ; כי בכולן היתה בצער עד תשעים שנה והיא בחבלי לידה שלא ילדה לאברהם ..  ומתשעים עד מאה בקרוב שהיה ישמעאל רודף את יצחק להורגו כאומרם ז"ל (בראשית רבה נג יא) , והייתה מצטערת על הדבר הרי מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים  לאלה יחשבו שני חיי שרה כי אז בטחה בבנה כי כבר גרש אברהם את ישמעאל.' 

דברי קודשו של אור החיים הקדוש אשר מעלה דרך פירוש הפסוקים את קישורם ללאומיות הזהותית הישראלית לדורות ולהיום,  מבהיר לנו את מהות חיי הצדיקים כמו שרה אשר מיישמים את האידאולוגיה הקדושה שלהם במציאות 'הם מחיים את ימיהם' סוג צדיקים המסוגלים להביא את האידאולוגיה למימוש למרות המורכבות הגדולה שיתקלו בה במציאות ; העימות בן יצחק לישמעאל והצלחת שרה לגרום לאברהם לגרש את ישמעאל אז כל שרק יצחק הוא היורש של הארץ והממשיך של הזהות העברית  ולא ישמעאל. לכן פתיחת הפרשה הינה ייחודית , התיאור של מיתת שרה הינו תיאור של חיי שרה כי היא שרה הלאומית כדברי הרב אשכנזי היא אשר בצדקותה היישומית אפשרה את המשך בנית הזהות העברית של המעבר מן החסד של אברהם למידת הדין של יצחק ובמקביל לקניית מערת המכפלה בחברון אשר היא מבוא לכיבוש כל הארץ כידוע.

רבי חיים בן עטאר הקדוש.:  '..עוד ירצה לתת טעם למה הוצרך אברהם לדבר אל בני חת גם להאריך כל האמור בעניין וכי מי שהיה צריך לקנות אחוזת קבר או שדה . יהיה צריך להרעים תבל ויושביה . לזה גמר אומר 'לאמר' פירוש לא לצורך ד אמות קרקע לקבור שרה הוצרך לדבר ליושב הארץ אלא לאמר האמור בעניין שקנה מערת המכפלה אשר אין ערוך אליה ולזה הוצרך לדבר לכולן ולכל ההמצאות כדי שיועיל קנייתה לפי הדין.' 

אברהם מזהה את קדושת מערת  המכפלה והחיוניות שלה להמשך בנית הזהות העברית דרך חברון  ומדינת ישראל,  אשר מטרתה להיות באמת אוניברסלית המסמלת את הקישור של התורה הישראלית והאנושיות דרך המצאות אדם וחוה במערה. כל ספר בראשית הוא בעיקר  דיבור האל לאבות  על ירושת הארץ אנו לא מטייחים זאת מבית המדרש! לכן התורה משתמשת ב14 ויותר פסוקים לתאר את רכישת המערה. אלא שקדם לקניית המערה כאמור   את תיאור 'חיי שרה' ..

 

הרבי מלובויטש  זצוק"ל. שיחה תשכ"ה.:  'היו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה .ואיתא בזוהר (חלק א קכב .ב ) אינון חיין כולהו לעילא .מאה שנה לעילא ועשרים שנה לעילא ושבע שנים לעילא  מהו פירוש בזוהר שחיי שרה הם לעילא וגם צריך להבין מה שכתוב בסיום הפסוק 'שני חיי שרה' ..ובפרט על פי מה שכתוב בזוהר שגם חיי שרה הם לעילא .אם כן מה מוסיף על זה במה שכתוב 'שני חיי שרה'  ..אדם אחד מאלף מצאתי דעה ראשונה שקאי על אברהם ודעה שניה שקאי על משה (קהלת רבה) .ומבאר ה'צמח צדק', שאלף הוא בחינת אצילות (וכמובן גם מאמר רבותינו  על פסוק אדם מאלף מצאתי אלף נכנסים למקרא אחד מהם יוצא להוראה  וידוע (ליקוטי תורה)  שמקרא בעולם העשייה והוראה בעולם האצילות) ..גם אברהם וגם משה היו נשמות דאצילות. ועל פי זה מובן  סיום הכתוב ' ואישה בכל אלה לא מצאתי' שאישה זו שרה ' לא מצאתי' כי היא למעלה מאצילות .ואף על פי שעניינה של שרה הוא להמשיך את עניני אברהם בעולמות בריאה יצירה עשייה .כידוע שאברהם הוא בחינת עלמא דאיתכסיא… ושרה היא בחינת עלמא דאיתגליא. מכל מקום היתה שרה למעלה מאצילות מדרגתו של אברהם .כי היא הנותנת שהכוח להמשיך בחינת אצילות בעולמות בריאה יצירה עשיה ועד לעולם הזה'

שיחה תשי"א. : איתא בזוהר (פרשתינו קכב ב במדרש הנעלם) ששרה רומז על הגוף ואברהם רומז על הנשמה ופרטיות יותר ותמת שרה זה הגוף בקרית ארבע אלו ארבע יסודות היא חברון שהיו מחוברים בגופו בחייו .ויבוא אברהם זו היא הנשמה לספוד לשרה זה הגוף .כמבואר שם שגם לאחרי המיתה יש עדיין ההתקשרות הנשמה עם הגוף… פירוש זה ששרה רומז על הגוף ואברהם על הנשמה צריך להיות מתאים ומכוון בכל התורה כולה…עיקר הכוונה היא בהגוף… לעתיד תתגלה מעלת הגוף עד כדי כך שהנשמה תהיה ניזונית מן הגוף' .. 

שיחה תשכ"ה : אדם מביא חיטין חיטין כוסם  נמצאת (האישה) מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו. יבמות סג א… דווקא שרה עקרת הבית ידעה מי צריך לגרש מן הבית… היא פעלה על אברהם ולכן וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק בתורת ירושה… וזהו המבואר בביאורי הזוהר ששרה הייתה יותר גדולה מאברהם בנביאות ..מצד זה שאברהם עמד במדריגה של הבדלה מן העולם. בנבואה היה טפל לשרה… שמע בקולה בקול רוח הקודש שבה( מדרש אגדה  וירא) … מה שמצינו גדולי הצדיקים שלא היו בעלי רוח הקודש וקטנים מהם שהיו בעלי רוח הקודש .כי רוח הקודש תלויה בשייכותו של צדיק לבחינת 'עלמא דאתגליא'. ולכן יכול להיות שנשמות גבוהות ביותר שייכות לעלמא דאיתכסיא לא היו בעלי רוח הקודש…ואילו על ידי שרה נפעלה המשכת הקדושה בחלק מהעולם גם בגלל שרה קנה אברהם אבינו את מערת המכפלה .הייתה שייכת לעפרון ושרה לאחרי הסתלקותה שאז 'אשתכח יתיר' פעלה שיוקם שדה עפרון .תקומה הייתה לו שיצא מרשות גוי ונעשה ארץ ישראל.. שגם אברהם נצטווה קום והתהלך בארץ … כי לך אתננה. הרי זה לא היה בגדר כיבוש בפועל אלא נתינת כוח לבניו .דוקא על ידי שרה נפעל כיבוש בפועל  של חלק מארץ ישראל. אלא בפועל נעשה על ידי אברהם על דרך  שמע בקולה ששרה פעל  זאת על אברהם. בעבודת ד לא צריכים להיות הגבלות הגוף כשמגיע ענין שצריך לעשותו לא צריכים להפריע חשבונות הגוף..'

 דבריו הקדושים ומאירים היסטורית של הרבי בתוך הקו של ענקי פרשני החן וסוד הדברים,  מבהיר לנו ,( וכדאי לקרוא המובא כאן מדבריו וכל המאמרים עצמם) את חיוניות שרה אמינו ליישום פרקטי מעשי של ההבטחות שניתנו לאברהם על הזרע  וארץ ישראל. שרה אמנו מיישמת את עולם האצילות האידאולוגי של אברהם בעולם מציאות של עולם הבריאה היצירה והעשייה. הורדת האידאל לחיי המעשה הממשיים. וזה לפי הרבי סוג צדיקים יותר עליונים כי הם מצליחים ליישם ולא רק ללמד את האידאולוגיה בבית המדרש החשוב מאוד כמובן. שרה גם כמו האימהות מיישמת את התגלות בפועל של הזהות העברית ההיסטורית .לכן חיי שרה נאמר כשהיא מתה כי בזכות שייכותה המעשית דרך מידת היראה של שרה ( פרי צדיק)  דווקא גם דרך מיתתה וקבורתה יכל אברהם לזכות במערת המכפלה בחברון ובהמשך הזרע  של יצחק. לכן לאומיות שרה אימנו היא יסוד מוסד שיכל לתת לכל המבצעים בהיסטוריה הישראלית ועד לכיבוש של  חברון בששת הימים את. תוקפם וכוחם היישומי מעשי .כי ללמוד על מעלת חברון ומעלת ארץ ישראל זה חשוב אבל לא מספיק ; היישום של כיבוש הארץ ויישום של מדינה היא המאפשר את גילוי קדושת הזהות העברית שהאימהות היו אחראיות ליישומה ב דרך האבות.

רבי צדוק הכהן מלובלין. פרי צדיק מאמר א. חיי שרה.:  קודם סעודת ליל שבת אומרים אדת חיל '  במדרש תנחומא פרשה זו נדרש  על שרה  שהיתה ראשונה שממנה יצאה כל אומה הישראלית כנסת ישראל…מה שאמרו בזוהר 'רזא דמלה שדה המכפלה ודאי.מאן מכפלה ה דבשמא קדישא דאיהי מכפלה. דלא הוי בשמא קדישא אות אחרא מכפלה בר איהי… והיינו ה עלאה ה תתאה … דשכינתא  תתאה כנסת ישראל נקראת שרה ..זממה שדה ה ..ותקחהו  שזכתה להיות כנסת ישראל ..אומה ישראלית..' 

מאמר ב . : '  דשרה הייתה מדת היראה וכן נכתב בה כי יראה ויצחק מידתן פחד יצחק ..היה מדתו מכח שרה ..על כן היה השדה בשביה אצל בני חת ואחר שנשלם אברהם בכל עשר מידות אז קנה מהם שדה המכפלה לקבורת שרה שהיא הוציאה בקדושה והחיות מהם .וזהו שנאמר 'ואמך חיתית

שרה אימנו היא האות ה' השנייה של שם ד' שהיא היישום  המעשי של בניית הזהות העברית. שרה דווקא יכלה דרך מידת היראה שבה מידת קנית הזכות שניתנה בחסד על ידי המעשים והזכייה המוסרית לפעול.

הרב יהודה לאון אשכנזי. סוד מדרש התולדות דף 35. :  יש כאן הבדל מהותי תהומי בן אמונת התורה לאמונת הנוצרים .אמונתם היא שהכל בא בחסד .מי צדיק אצלם ? מי שקיבל. אין אצלם מושג של זכות. הכול חסדי ד.. לפי היהדות זה רק השלב הראשון .קודם כל מקבלים בחסד ולא באופן  שרירותי . יש סיבות לבורא עולם לתת למי שהוא נותן.. השלב השני הוא שלב הזכייה . אחרי אברהם שהוא כולו חסד ומקבל הכל במתנה בא יצחק שהוא כולו דין ויודע שעליו לזכות באותן הבטחות באותן מתנות חינם שאביו קבל… ברגע הלידה אני מקבל את היש שלי במתנה. במהלך חיי עליי לזכות ביש שלי.." . 

זהו בעצם מידת שרה של היראה כמו שהפרי צדיק מביא המתואר כאן במאמר,  המידה המאפשרת לזכות ביש הניתן בחסד על ידי הא-ל. לכן שרה מורישה את מידת היראה ליצחק ואז עם איחוד עם מדת החסד אפשר לזכות מעשית במערת המכפלה אשר היא מקום קבורת האבות אשר להם הובטחה הארץ. איחוד המידות חסד ודין  הם הייחודיות של הזהות העברית. רק ישראל העברי יכול לחיות בחברה במדינה שבה יש איחוד בן החסד לעמידה על הדין והזכייה דרך המוסר.

חברון היא העיר שבה יישום זה קורה בפועל במציאות כי אברהם של מידת החסד קובר את שרה ממידת היראה ורק אז יצחק של מידת הדין של הזכייה על פי המעשים יכול למצוא את רבקה שתוכל לפעול להולדת יעקב אשר הוא ישראל.

 רבי אברהם אבן עזרא.: "ואחרי כן קבר אברהם את שרה: ומאז נתקיים השדה לאחוזת קבר לו ולזרעו. ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים ועוד לקיים דבר ד לאברהם להיות לו לנחלה'. 

מורי ורבי הרב שאול דוד בושקו. ספרו בעקבות רש"י  'לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו רש"י. בכל באי שער עירו ... למעשה רכש אברהם אבינו את המקום המיוחד ביותר עלי אדמות… ויש בהסכמה הכללית לרכישה זו  הסכמה והודאה של האומות  שאברהם  אבינו הוא אדון הארץ.'

'אברהם אבינו בוחר לקבור את שרה במערת קבורתם של אדם וחוה ובכך הוא מצביע על האופן  שבו ממשיך עם ישראל את ייעודם המקורי  של אדם וחוה לעובדה ולשומרה להפוך את העולם למקום משכן לשכינה .' 

חשיבות ההיסטורית של הכרת אומות העולם בבעלות ישראל על ארצו הם לימוד היסטורי מהפרשה. כך היה כאן עם מערת המכפלה כך היה בנתינת אישור על ידי פרעה לצאת ממצרים ועל ידי כורש בבית שני ועל ידי ועידת סאן רמו של אומות העולם והלורד בלפור בהצהרת בלפור. ומשם מחברון תורת האבות מתחברת לשכל האנושי אדם וחוה להאיר דרכם על העולם. וישמעאל עושה תשובה ומוליך  את יצחק אבינו ראשון בקבורת אברהם .ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. כדברי רש"י. זכה דורנו להיות המיישם את תורת האבות בחזרתו  עם מדינת ישראל לחברון המחברת ולירושלים מקום מפגש הא-ל עם ישראל עבור האנושות. 

הרב יהודה לאון אשכנזי – מניטו: ..'אנו רואים שוב ושוב שתלמידי חכמים מובהקים אינם מתייחסים לנושאים אלו לפי התורה אלא לפי שיקול דעת מומחה זה או אחר. כאשר נשאלים שאלה של כשרות… הם מגלים חכמה עמוקה… לוקח להם שנים לפסוק… אבל כאשר מתעוררת שאלה קיומית ברמת עם ישראל כולו הם נסמכים על שיקול דעתם האישית כאילו אין בתורה בהלכה כללים ברורים איך לפסוק… התורה מספרת על התחרות בין ישראל ובין ישמעאל, עשיו, לוט, אבימלך, לבן כדי שנדע מה לעשות מבחינת ' מעשה אבות סימן לבנים.

 

הזוהר פרשת וירא חלק ב דף לב עא: …'אוי על אותו זמן בגלל ששרה התעכבה מללדת כתוב בתורה 'ותאמר שרי אל אברם בוא נא אל שפחתי ואבנה גם אנכי ממנה', על זה עמדה לה השעה להגר אם ישמעאל לירש את שרה ונולד לה בין מאברהם אבינו. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא 'לו ישמעאל יחיה לפניך ..בכל זאת אברהם ביקש גם על ישמעאל עד שהקבה השיב לו ולישמעאל שמעתיך .ואחר שישמעאל נימול לפני שיצחק נולד השר של ישמעאל שאל את הקבה מי שנימול יש לו חלק בשימך? אמר לו כן. הרי הוא נימול אמר לו: יצחק נימול כמו שצריך ובזמן שצריך אבל ישמעאל לא… אמר לו: סוף סוף הוא נימול… אוי על אותו זמן בגלל המצווה הזו שעשה, מה עשה הקבה הרחיק אותו מהעולם הבא ונתן להם חלק בארץ ישראל… בגלל המילה שמלו  את עצמם עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ כל עוד היא ריקה מעם ישראל כמו שהברית שלהם ריקה     בלא שלמות. הם ירצו לעכב את ישראל מלשוב לארצם עד שיגמר הזכות שלהם… ' תרגום בעל הסולם.

 

הרב אשכנזי..: 'רבי שמעון בר יוחאי מסביר שיש לאברהם הצדיק של מידת החסד נטייה לישמעאל ישמעאל הוא בנו לכן אוהב אותו אהבה טבעית. שרה אימנו היא לאומנית והיא זו שקובעת שרק יצחק ירש את הארץ… איך נוכל להסביר את הנטייה הנאיבית הזו של מספר רב של יהודים שמתאבדים לדעת חז"ל. ההליכה היזומה של אברם לארץ ישראל. התוצאה אברם הופך לאברהם. הצלחת האחווה בזוגיות תנאי לאוניברסליות של העם העברי מתוך מדינת ישראל לאומות העולם… פעם נתתי משל המסביר מצבים רבים בהיסטוריה שלנו. האלפיים שנות גלות היה אברהם מתפלל שההבטחה תתקיים  ושבניו יוכלו לשבת בארץ. הוא היה אומר לקב"ה תן לבני את הארץ שלהם… הקב"ה היה משיב לו : אבל איזה מהם? הערבים הגרים ביריחו או היהודים המתגוררים בשיקגו!…

דברי הזוהר אלו המראים באופן נבואי את ההתלבטות של ישראל לגבי ירושת ארצם התחילה כבר מההתלבטות של אברהם כלפי יצחק ורצונו להידבק בישמעאל. וכמה אנו רואים זאת בדורות שלנו. כמה התלבטויות וחסדים עושה ישראל עם בני ישמעאל בארץ. והנה הזוהר אומר אוי לשעה זו של ההתלבטות של אברהם זה גרם לשליטה של ישמעאל בארץ. אבל הזוהר מבהיר שליטה רק כשעם ישראל לא בארץ ,כשאנו חוזרים לארץ אז מסתיימת השליטה של ישמעאל הזמנית שניתנה לו בעקבות המילה שלו שהייתה לא מושלמת וריקה. לכן הוא ישלוט רק כשהארץ תהיה ריקה. חייבים אנו להתייחס  ללמוד ברצינות את הנושאים האלו כך שנוכל להבין את התהליכים העוברים על עמינו ולהתנהג בהתאם עם כל המתנגדים לחזרתנו לארץ כמו ישמעאל והאסלאם הערבי.

  

'ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה… ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפילה'

 

הרב אשכנזי: ..'איך אפשר לומר שאברהם מת בשיבה טובה כל עוד הייתה קיימת המחלוקת בין ישמעאל ליצחק .רש"י משיב בשם המדרש בפסוק 'ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו' . 'יצחק וישמעאל – מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו והיא שיבה טובה שנאמר באברהם.' כאשר ישמעאל נתן את הזכות הקדימה ליצחק, הוא בעצם הכיר בזכותו של יצחק על ארץ ישראל. באותו זמן היה ישמעאל חי במצרים והוא בא ממצרים לקבור את אביו בחברון מקום מושבו של יצחק… הכרתו של ישמעאל בבכורתו של יצחק, בעובדה שארץ ישראל שייכת לצאצאי יצחק ולא לו… ברמת הכלל עוד לא זכינו לכך ואין זה מקרי שהעימות סביב חברון כה קשה…'  ספר סוד מדרש התולדות.

רק ישראל העברי יצליח להעביר את בשורת התורה לעמי תבל וזה יצליח אך ורק שישראל ישלוט בחברון ובכל  הארץ. ואנו חייבים להפסיק את ההתלבטות שלנו בזהותנו ובבעלותנו על הארץ. ואחר כך נוכל להמשיך ולהפסיק את הכיבוש של ישמעאל בחברון. אנו בני אברהם יצחק ויעקוב היורשים האמתיים. ירושה הבאה בזכות האמת ההיסטורית הכתובה בתנך והידועה גם לאסלאם ולנצרות. לכן התורה מאריכה בקניית המערה בחברון על ידי אברהם ובתשובתו של ישמעאל כלפי ארץ ישראל השייכת ליצחק. והיום זה קורה מול עינינו עם ההכרה של האמירויות ומרוקו ועוד מדינות ערב במדינת ישראל.

  

תשובה זו תתבטא במלואה בתנאי שישראל תשא בגאון את מורשתה הכפולה, ולכן ארץ ישראל נקראת 'מורשה' והתורה גם נקראת 'מורשה'. הגיע הזמן של 73 שנות מדינה שנפנים את שתי המורשות האלו ארץ ישראל ותורת ישראל העברית, תורת האבות ולא רק תורת השולחן ערוך. תורת האבות קדמה לתורת המצוות רק כך נבין את ערכה של מדינתנו במלא מרחבה הגאוגרפי מהפרט עד הנילוס. זה תפקיד חכמי התורה לומר זאת ולא רק מבשרי הציונות

שבת שלום – מאיר משה ואקנין ירושלים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן