1

בריאת עולם הבא של הראשית עבור אדם של זהות הראשית שתצליח לתקן

להיות זהות ישראל הזהות העברית נבואית המגלה את עולם הבא מתוךפער מציאות עולם הזה עם מוסר המאחד חומר ורוח על ידי אדם וממקום בריאתו הר המוריה ירושלים מבשר את תיקון האנושות.

לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין  vakninemm@gmail.com

   ‪

בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ

אנו מתחילים בעזר בורא תבל ומלואה את ספר בראשית ופרשת בראשית בשנה אשר  אנו  נשתדל להחל בעולם הנברא על ידי הבורא   את מקור הברכה ברכת הא-ל הבורא את היש מהאין: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה.

אשתדל בסד ברצות הבורא הנותן ליעף כוח ורצון לאדם לפעול להיות הצינור של הרצון (אותם אותיות) להביא  השנה  את דברי רבותי ומהות לימודם הכללי אשר למדתי מהם או שמעתי את שיעורהים .להביא את תשתית לימודם ורוחם.גם להביא מקורות מחכמי ישראל לדורותם בכדי להעביר את מסר אותם ענקיים וגם להבליט לדעתי חלק ממקורות רבותי בהוראת תורתם.ואני יודע שאני קטן שבחבורה אלא שחובת האדם בעולם הנברא הינה לפעול, אי לכך בסד חובתי בתור מי שזכה בחסד אל ללמוד ולשמוע  להעביר את מהות הדברים לתועלת לימודם והעברת גישה ומקורות שלא תמיד ידועים ונלמדים למרות מרכזיותם לדורינו דור  הגאולה של קיבוץ הגלויות וקיבוץ  כל ניצוצות ערכי ההויה האנושית דרך תורת המקרא מארץ ישראל. לימודי הינו מהחכמים במרוקו בבית ספר תיכון הישיבתי נוה שלום בקזבלנקא  של הרב עמאר ביסודי והרב עמרם גבאי בתלמוד ובדקדוק העברי והרב בנון בהלכה ובתורה עם רשי. הרב הדיין מלול טעמי המקרא.

 בצרפת בישיבת עץ חיים ליד פריס עם מורי ורבי הרב שאול דוד בושקו  ובמדינת ישראל בישיבת  הר  עציון ובעיקר ישיבת  היכל אליהו עם מורי ורבי הרב משה בושקו ז”ל  והרב שאול ויינגורט שליטא. ושמיעת שיעוריו ולימוד כתביו של  הרב יהודה לאון אשכנזי זצל  אשר השפיע עלי מתורתו הענקית. וגם לימוד  דרך אורח חייו   ותורתו של מרן הראשלץ הרב עובדיה יוסף זצל  ושל  יבדל לחיים ארוכים וטובים  של הראשון לציון ורבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר. והרב דוד בן עזרא מקהילת אורות יהודה בירושלים.  יש לי גם את הזכות  הגדולה  לפעול בחברה הישראלית ביעוץ  לפעילות מול המגזר הצרפתי בארץ של   תנועת שס  ולפעול עם אחד מהאישים המנוסים בהנהגה הפוליטית הישראלית  הרב אריה דרעי  יור  התנועה  אשר למדתי רבות  מהנהגתו הפוליטית וחבר הכנסת ידיד נפשי  יוסי טיאב ועוד..שהקבה יעזרני על דבר כבוד שמו לזכות לפעול במשימה מורכבת זו ולהיות בין העושים לקדם את החברה במדינת ישראל ולהתעלות מיתוך פעילות בצד קידום הדרך ארץ העיסקי והתוכן הרוחני של תורה במימד של מקרא.

.מחוייבים אנו ללמוד ולהבין את התורה בתור מקרא שהיא יחידה נפרדת  בלימוד התורה ומקבילה עצמאית  ללימוד  משנה ותלמוד והלכה.מקרא  של לימוד,עצמאי אשר הוא כולל את צד המצוות ולא מצוה הכוללת את המקרא.ולצערינו ישנה הפרדה היום בין לימודהמקרא בתור מקרא.לומדים את ההלכה במנותק ממקורה בלימוד המקרא וגם לא לומדים מקרא מבחינת מקרא זו מצוה לקרוא את המקרא כדברי רשי. הרב אשכנזי.

פרשת בראשית וספר בראשית כולו אשר אין בו מצוות אלא תיאור הבורא בתור בורא את העולם וכל נברא. בריאה אשר מובילה בתהליך את יצירת האדם אשר הוא צריך להשלים ולתקן את בריאתו של הקב”ה. ספר בראשית מציג את כל עיקרי הנושאים המהותיים של   בריאת העולם האידאלי  התמודדות  מטרת הבריאה, האדם  והאנושות מראשיתה ועד  ליצירת אבות הזהות העברית עד  הקמת שבטי יה הזהות  העברית  הכללית אשר תתמודד עם הזהויות של ישמעאל עשיו ועוד.. עד לימות המשיח של תחילת תיקון העולם על ידי ישראל. .החזרת העולם לדרגת בריאה לאחר עשייה של ימי יישום ימי הבריאה דרך שבע  מידות  של שבעת רועים שאנו בכלל ישראל כולו  זוכים  להתחיל  להשלימם  דרך  קיבוץ הגלויות   במדינת ישראל. תיקון מידות בריאת ששת הימים   מחסד עד מלכות המגלים לאט את העבריות החוזרת למקומה בתור מרכז האדם  באנושות.  כנאמר גם על ידי הרבי מלובויטש שאנו בעקבות המשיח ורוב העבודה כבר נעשתה. מחויבים ומשתדלים בעזר הבורא ללמוד את הפרשה לפי המציאות האנושית של דורנו.

אנו יכולים להיות מופתעים מתיאור הקשיים האדירים בבריאה : חטא אדם הראשון גירושו רצח הבל על ידי קין דור הפלגה.. האם כך התורה מתחילה? כן וכן .לכן אנו צריכים לפרשנות חכמינו אשר מגלה לנו את לשון הקודש שבתורה את הקריאה הנבואית עברית אשר אבדה בגלות בהפסקת הנבואה. הנבואה אשר גלתה את המסר הא-לוהי הברור. לאחר הנבואה החכמים ובמיוחד חכמי הסוד ממשיכים את הגילוי הנבואי העברי דרך פרשנותם.

מחוייבים אנו להבין את  לפי חכמי המדרש  רשי והחכמי הסוד שכבר במילה  של בראשית מונח את ההליך הרצוני של בורא העולם  לומר את מטרת הבריאה בתור דרגתה של מימד הבריאה , מטרה שתיושם בעולם העשיה אשר יש לה פער מכווון ורצוני של הבורא עם מימד עולם הבריאה המקורי אשר הוא עולם הבא.

.

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל מניטו. בשיעוריו בצרפתית בעל פה שנת 1988 ושנת 1992 אשר חשופים באתר אקדם

‘.רש”י שואל בתחילת פירושו למה התורה מתחילה מבראשית ולא מהמצוה הראשונה של התורה שהיא החודש הזה לכם ראש חודשים פרשת בוא. אבהיר נושא מרכזי אחד שהוא : התורה ניתנה לציבור לעם ולא לפרט לכן רשי מציין שצד  תחום המצוה הראשונה  של כל התורה נתנה לעם שלם היוצא ממצרים .התורה ניתנה לציבור זו נקודה מרכזית ביותר. אברהם אבינו אשר יסד את הזהות העברית יצא מאור כשדים וגם קיים את התורה לפי ענין מסויים, לא קיבל את התורה  עצמאית .רק העם בכללותו קיבל.אנו תורה אך ורק של כלל של  עם שיש לו תורה ואנו לא דת שיש  לה מיסד אחד של גיבור או קדוש אחד  ..אנו לכן לא כנסיה לא דת במובן של   ..religion .ויש השלכות רבות לציון עובדה זו בפירוש רשי הראשון  על התורה לדורינו. ישנם ההופכים את התורה רק  ליישום של שולחן ערוך של התנהגות  פרטית  ולא לתורה כללית  של תיאור  זהות  והופכים את התורה לדת פרטית ולא לתורה של תיקון כללי. הגמרא במסכת ברכות אומרת .ואתנה לך את  הלוחות את   התורה  את המשנה את להורותם.רשי מפרש את התורה זה מקרא. מה רשי מתכוון ? רק המקרא נקרא תורה? ולא השאר? אלא שדרוש להבין נקודה מרכזית ביותר : רשי ממשיך ואומר מצוה לקרות בתורה. מקרא זה לא משנה ותלמוד .מקרא  כולל את המצוות ולא הפוך .מקרא זה תיאור איך  להבדיל  מהותית זהותית בין רע לטוב דרך תיאור התנהגות האבות וכל הצדיקים המתוארים בתורה בתור מקרא.מקרא זה תיאור הסטורית הזהות עברית.המשנה היא הפירוט איך במציאות מבדילים בין רע לטוב עד המסקנות בתלמוד. לכן הניתוק אשר ישנו בין לימוד התורה בתור מקרא וההלכה הוא מסוכן! ההלכה נובעת מהמקרא ולא המקרא נובע מההלכה.לכן אני אומר שיש ישיבות אשר לא לומדות תורה במובן לימוד מצוות קריאת התורה בתור מקרא ולא בתור הלכה שזה שלב נוסף מיתוך המקרא . .ד ברא לפי הזוהר שמים וארץ עליונים  במציאות הראשונית שנקרא עולם הבא העולם של הבריאה האידאלי .ויש פער עם המציאות עם השמים והארץ התחתונה של המציאות  .זוהר. אלא שצריך להבין שזה רצון הבורא שיהיה פער בין האידאל והמציאות.עוברים מבראשית ברא את השמים והארץ לוהארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום כך רצון הבורא שתהיה שבירה פער בין הפסוקים בין אידאל יישומי למציאות עכשווית תפקיד האדם לתקן להעלות את מימד העשייה למימד הבריאה האידאלי.לכן אנו עם האחדות אין דואליות אצלינו כמו אצל הנוצרים ועטד הלא יכולים להבין איך אותו בורא ברא את עולם הבא ועולם הזה.ויש השלכות.’

‘ .

רבי צדוק הכהן מלובלין פרי צדיק .בראשית מאמר:  ‘ ורבי שמעון בר יוחאי  בתקוני הזוהר  הקדוש דרש שבעין אנפין  בתיבת בראשית  והיינו כלל התורה כי שבעים פנים לתורה    ..   ואיתא בתיקוני זוהר תלת פיקודין במלת בראשית .א יראת ד כגוונא דא ירא בשת .ב ברית כגוונא דא בראית ברית אש .ג שבת כגוונא דא ירא שבת. והתלת פקדין  הללו הם מכוון כל הבריאה וישראל מקודשים בהם.1 דביראה יש יראת א-לוהים והיינו יראת עונש    ואמנם יראת ד לא נמצא רק בישראל. כי האומות גדרו עצמן אחר המבול מיראת עונש.   ואמנם   יראת ד לא נמצא רק בישראל והיינו יראת בושת כי זהו המכוון  בהבריאה  שייראו לפניו ..ואיתא כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול עליו ורואה  במעשיו מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ד יתברך… ויראה זו נקרא ראשית. כמ שנאמר ראשית חכמה יראת ד . כי הוא צכלית המכוון מהבריאה…. 2 וכן ברית אש כי תכלית מכוון הבריאה היה גם כן עבור שמירת הברית  כמו שנאמר וצדיק יסוד עולם..כמומשכתוב בזוהר דכיון דאיתגזר שנימול לשמונה אנחנו מדובקים בקדושה בשורש..כי כל התאוות שנמצא בישראל הוא רק מצד העמלקים המלאים תאוות רעות  ורוצים להכניסם בלב,ישראל ותמיד אנו נלחמים ביצר הרע..והשם יתברך עוזר וסוכך עלינו סוכת שלומו … ונקרא ברית אש כי ההולך אחר תאוות ליבו נידון באש של גהינם..3 וקדושת השבת הוא גם כן לישראל ועכום ששבת חייב מיתה ושבת הוא תכלית כל הבריאה . כי השומר שבת נקרא ירא . אימת שבת על עם הארץ.’

מתחילת המילה הראשונה בראשית התורה כבר מתארת את מטרת הבריאה למרות התוהו שלצאחר הבריאה.תוהו שד מיצר בכדי  שהאדם יתקן . הזוהר וחכמי ישראל מודיעים לנו את העיקר; היראה המוסר בחברה  ושמירת הברית  העלאת החומר והכוונת היצרים הטבעיים לבניית העולם והשבת   יום השביעי הצלחת הבריאה המשיחות. .מטרת הבריאה הינה העיקר והיא הצלחת הפרויקט הא-לוהי של יצירת אדם ראוי לשמו אשר מצליח לשים בחזית התנהגותו את העניין המוסרי  זוהי היראה .שנית האדם אשר יצליח לשמור על טוהר הצניעות האנושית טוהר האקט המיני רק לו לתת את התורה כנאמר שמוסרים סתרי תורה רק לצנועים.(הרב אשכנזי שיעור על בראשית).והאדם נכנס לשבת הבורא יום השביעי שזה כל הזמן הדרוש בהיסטוריה לתקן עולמו של ד .ד רצה שיהיה פער בין הבריאה לעשיה בין אידאל עולם הבא של היש האמיתי והמציאות בעשיית העולם בחברה.( הרב אשכנזי). רואים שמטרת בריאת העולם הינה שיקום אדם שתהיה לאחר מיכן עם זהות מיוחדת המסוגלת להצליח את ההתנהגות המוסרית בעולם. והפרי צדיק מביא עקרון זה כבר בתחילת פירושו על בראשית.

פרי צדיק. : ‘בראשית אחר שמחת תורה אף דניסן ראשון לחדשי הלבנה וישראל מונים ללבנה… ולמה לא תיקנו שיתחילו בראשית אחר פסח ויסיימו בפסח . אך בגמרא (ראש השנה יא ) לרבי אליעזר דבתשרי נברא העולם בתשרי עתידין להיגאל… ולרבי יהושוע בניסן נברא בניסן עתידין להיגאל. והענין דבפרשת בראשית כתיב ורוח א-לוהים מרחפת על פני המים ובמדרש רבה זה רוחו של משיח. והיינו כשנברא האדם ישר שלא יקלקל אך מכל מקום יהיה כח לנחש לכנוס  ולגרום הקלקול.על זה נברא אז רוחו של משיח שיבוא עת שיהיה משיח שאז יתוקן העולם שלא יוכל להתקלקל שישחוט הקבה ליצר הרע כמומשאמרו בסוכה נב:. ורבי אליעזר שבתשרי נברא העולם הסדר הוא שיהיה הגאולה בתשרי שבראש השנה  עהיה התעוררות התשובה  על ידי תקיעת שופר. ואחר כך יום  הכיפורים לתקן כל עבר . סוכות זמן שמחתינו  ומלחמת גוג ומגוג  .ואף שעל ידי  התשובה זמן הגאולה תמיד כמו שנאמר היום אם בקולו תשמעו. אך בעתה יהיה התעוררות התשובה מצד ד יתברך. וחרבי יהושוע שבניסן נברא העולם נברא אז רוחו של משיח  שיהיה הגאולה בניסן  כשיהיה בעיתה ויהיה הסדר כמו גאולת מצרים .ועל כן תקנו שייסיימו התורה בתשרי ואחר סוכות אף שרואים שעדיין לא היה התיקון. מכל מקום כל החודש מוכן לתשובה. קדושה מיוחדת לאותו שבת והקדושה הוא קדושת הפרשה שקורין..שכל שבת יש לו קדושה מיוחדת  לאותו שבת והקדושה  היא הקדושה שקורין באותו שבת .  וקדושת פרשת בראשית  הוא שיזכו לאור רוחו של משיח… ועל כן מתחילין בראשית בשבת אחרונה מחדש תשרי . שאף שרואין.שעברו כמה יותר מיח מאות שנה ולא זכינו ליגאל אולי בשבת זה,נזכה ליגאל עי התעוררות תשובה מלעילא וכל החודש מסוגל לזה  מה שאין כן בניסן . דרואין שעבר הפסח ולא היה מכות..וסדר גאולה.. ואם שיהיה על ידי תשובה מצד ישראל  אין לזה זמן מיוחד  ואף לרבי יהושוע זמן הגאולה  על ידי תשובה מיוחד לתשרי שיהיה התשובה מהשם יתברך.. ..ויתחילו בשבת אחרונה בתשרי  פרשת בראשית שקדושת  הפרשה  שיזכו לאור רוחו של משיח. .. בזכות  התשובה. ‘ נבין דרך הסבר של הרב אשכנזי בשיעור על בראשית

הרב יהודה לאון אשכנזי‘העולם של התפישה של הגויים והדתות חי בדואליות שיש את הרצוי של כוונת הא-ל בבריאה אלא שהמצוי הינו מה שיש עכשיו בעולם .לכן עם זה נחיה ואין תיקון. הקריאה העברית של התורה היא אחרת. ‘תוציא הארץ נפש חיה..’ הנפש זהו האישיות האנושית (person)  אשר היא הנושא המוסרי. הנפש מחברת בן הנשמה שהיא כולה טהורה והגוף שהוא כולו דטרמיניזם טבעי. הנפש הוא אשר דרכו האדם יכול להיות מוסרי בהתנהגותו ולחבר הכול. אלא שבפסוק כה כתוב.’ ותוציא הארץ חיית הארץ..’ מה עם נפש חיה? הארץ לא הצליחה. לכן כתוב ‘נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הקב”ה אומר הארץ לא הצליחה להוציא את הנפש חיה  היא הוציא מקסימום את האדם הטבעי הנחש. זהו אדם החי באופן מטריאלי טבעי מוחלט בלי קשר לאדם המקורי של התכנון הא-לוהי האדם עם הנפש האדם המוסרי. והאדם הטבעי זהו עשיו שעל  בגדו היה מצויר נחש.. לכן התפישה העברית של קריאת הפסוקים מדברת על תהליך של התפתחות הבריאה אשר לאיטה מובילה ליצירת האדם המקורי המוסרי אשר יתחיל בתיקון העולם . כל השלבים גם ההתחלתיים והלא מושלמים של הבריאה הם שייכים לאחדות אחת של האחדות הא-לוהית. אין דואליות בתפיסה העברית;  הכול אחד והכל בתהליך של התפתחות .תוהו ובוהו ואחר כך פוטנציאל התיקון רוח א-לוהים. לכן נאמר כי טוב גם בשלבים המוקדמים שעוד לא הגיעו למטרת הבריאה  של יצירת הזהות המשיחית. והזהות אשר תצליח להיות ישראל במהלך ספר בראשית היא אשר תתקן את כל ההפכים ותאחד את כל ההפכים. ‘עפר מן האדמה’. העולם הנוצרי סילף בהשקפתו הפסימית  את המושג עפר. כביכול–  dust  … הקב”ה יברא את בחיר הבריאה בצלמו מעפר?? אלא שוב לקרוא את המקרא בקריאתו הנבואית עברית של לשון הקודשעפר שורשו האותיות פר מלשון פרי .הקב”ה בורא את האדם מהאיכות שבאדמה מהחומר שניזונים בו הפרי. גישה עברית אחרת לגמרי התואמת את אחדות הכול של העברי בתורה..

לכן קריאתנו של התורה הינו אופטימי ושמח כי אנו יודעים שזה תלוי בבחירת האדם אשר הוא יכול לתקן ולשכלל את העולם ולהביא אותו למשיח לתיקונו .זו האופטימיות הישראלית עברית יחסית לדיכאון של תפישת אומות העולם שהעולם הזה מקולל… עבורנו הוא בריאת הא-ל אשר רוצה טובת ברואיו ונותן להם את זמן החיים לתקן לרכוש את מתנת החיים ולתקן את העולם. תיקון היכול להיות רק דרך יסוד ויצירת עם אשר נמצא בארץ ישראל ומראה את האם שרות של מדינה חברתית מתוקנת. ודורנו זכה להתחיל מלאכה זו במדינת ישראל.

רבי דוד אביחצרא ספרו פתח האוהל.: ‘עוד בראשית על דרך שבעה רועי ישראל דרש ורמז כידוע שנקראו שבעה רועי הצאן  צאן מרעיתו  ישראל שבעה אושפיזין  עירין קדישין  אברהם יצחק ויעקב ועוד   וכנגדם באו  שבעה תבות  בפסוק זה לעמתם בפנימיותם  ובחיצונותם .בפנימיותם כידוע מרבינו הארי .(פירוש עין האוהל על דברי הרב: הארי ספר הליקוטים.בראשית וכו. ז תיבות בזה,הפסוק נגד ז מידות  בראשית חסד  ברא גבורה עד הארץ מלכות.חסד מקבל מחכמה לכן נקרא ראשית .ברא גבורה עד הארץ  ותפארת נקרא אלוהים .כך כתב הגרא זל בפירושו לספרא דצניעותא ששם מבואר בפרטות כל מה שהיה הוה ויהיה  בשית אלפי שנין ואלך השביעי יום  שכולו שבת  הכל נכלל בפסוק ראשון  בז תיבות שבו. ידוע ששבעת ימי השבוע הם כנגד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.) וחיצונותם הן הנה שבעה כורתי ברית עמודי עולם שמהם יצאו כל ישראל .ולהודיע שנשמותיהים קדמו לעולם ובהם היה משתשע כביכול בעת בריאת עולמו  ובזכותם היתה הבריאה .כמו שאמרו רבותינו סל  בראשית בשביל ראשית תבואתה. ברא  אל תקרי ברא אלא ברא  לשון תרגום על דרך ברא מזכה אבא .כי ביצחק  יקרא לך זרע  ולא כל יצחק ולכן ברא  אותיות באר באר יצחק ..ברא עם האותיות והתיבה והכולל גימטריא יצחק. הארץ נגד דוד  כידוע מזוהר הקדוש  גם עיקר הארץ היא ארץ ישראל והיא היא  מדת דוד (פירש עין האוהל.דהיא בחינת מלכות  הנקראת שכינה קדושה  אמרו בזוהר  כי השכינה לא שורה כי אם בנחלתה . שהיא  ארץ ישראל ואמרו שם  שארץ ישראל מתקיימת בזכות דוד) .וכותל המערבי  יוכיח (אמרו חכמים שאינו חרב לעולם)  גם הארץ גימטריא דוד המלך חי וקיים  עם כללותם.’

קריאת התורה שלנו המודרכת על עדי חכמי הסוד כמו הרב אביחצרא  הנאמר כאן ,מלמד אותנו על משמעות כל המילים  הראשונים של התורה אשר משמעותם  היא אך ורק מסר של נתינת אפשרות לזהות המצופה על ידי הבורא להיות המחזיר את עולמ  של הקבה למימד הבריאה העליונה האידאלית על עד תיקון של כל המידות הנצרכות בעולם בכדי להחזיר את השמים והארץ התחתונים לאחר התוהו לשמים וארץ העליונים של מימד הבריאה.לכן שבע המילים הם ז מידות שיוחזרו על ידי ז אישים מאברהם עד דוד  והחזרה תהיה  בסוף רק דרך ארץ ישראל מידת דוד.

הרב אשכנזי שיעור 1988: הפסוק הראשון של התורה לא אומר לנו כלום. מה זה בראשית? הרי לא יכול להיות זמן כזה כי הבריאה באותו זמן שנבראה זה כבר לא התחלה … אז, מה זה בראשית? לכן רש”י שבכל פירושו מביא לנו את דברי הנבואה שאנו כבר לא יודעים מה זה, בלשון אשר יובן לנו. בוא נאמר שבלעדי רש”י לא היינו מבינים כלום. לכן רש”י אומר: ‘אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני. כמו שאמרו חז”ל בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה’.  התורה רוצה ללמד אותנו את מטרת הבריאה והיא נקראת ראשית, שיהיה עם, עם זהות  של ראשית בלי מושג של סוף. עם שיהיה תמיד במצב של ראשית.’

נצחיות העם הישראלי אשר הינו העל תואר ‘אדם’, לפי רבי שמעון בר יוחאי אתם קרויים אדם, הינו עבור האנושות הסוד הכי מופלא. וחכמינו לימדו אותנו בתורה את סוד יצירת הראשית הישראלית לפני בריאת ראשית העולם. ישראל קדמו לעולם. מחשבת (לפי המקובלים) הראשית הישראלית קדמה למחשבת הראשית העולמית. איזו אחריות קושי וזכות להיות שייך לראשית!

בעצם הבהרת נקודה זו מראה לנו עד כמה אנו מחויבים להיצמד הדיק היטיב לפרשנות חז”ל ופרשני התורה לדורותיהם. אנו עדים לכמה גורמים הקוראים את התורה כאילו זה ספר דתי או ספר חוכמה . הנצרות קוראת לתורה bible  שזה לשון ספריה  biblioteque    (LIBRARY) בלטינית. זה עבורם חוכמה של ספרייה. וגם בעמינו  ישנם ‘דתיים’ הקוראים אותה  כאילו התורה באה ללמד אותנו מצוות ופרקטיקה התנהגותית דתית וזה דת  ותו לא. נבין שהאדם ביסודו הינו אדם מאמין לכן ישנם הנוטים לקריאה זו. לכן רשי מסביר לנו בהבאת המדרש המובא בזוהר: אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של הקב”ה היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.’ רש”י בפתיחת פרשנותו הקדושה  לפי רוח הקודש (דברי הרב אשכנזי) על התורה  מוביל אותנו להבין שהתורה היא סיפור נבואי היסטורי של תיאור הצלחת ההיסטוריה של האנושות כולה  על ידי אותו אדם שיצליח ליקרא ישראל. וזה הרבה יותר מהותי מספר של דת. תיאור היסטורי נבואי זה הינו התיאור של נסיון האדם להצליח להעביר את עולם הזה למקורו שהוא עולם הבא. לטובת האדם הכללי. התורה מתחילה מסיפור האדם והלאומים לפני ישראל.  לכן התורה הישראלית בלבד היא דרך ישראל  הצלת האנושות כולה. עולם הבא הינו מחשבת הבורא כדברי הרב אשכנזי. מחשבה זו הנקראת בקבלה חכמה. ולכן כל מועדי ישראל וכל המצוות הם תוצאה של היסטורית זו של האדם שהצליח להיות ישראל. וזה נקרא זכר ליציאת מצרים. ולמה ישראל היה במצרים? ומי הוא הישראל הזה? מי שורשו? זהו התיאור מאדם עד אברהם יצחק יעקוב ישראל גלות מצרים גאולה כניסה לארץ  ( הרב אשכנזי). לכן רש”י מביא את מהות התורה ומטרתה שזה הגעת ישראל לארץ והצלחת ההיסטוריה האנושית מהאדם עד המשיח הראשון משה. ומשה, לפי רבי חיים בן עטאר הקדוש, מה שהיה הוא שיהיה. ויבוא גואל נוסף אשר יביא להצלחת היסטוריה האנושית מירושלים. ואלו הם דברי הגאון מווילנא ששמעתי אותם מהרב אשכנזי בשיעור שכל התורה כלולה באות ב של בראשית. עולם שנברא בשביל הראשית.

מרן הרב קוק. מדבר שור צה .צו. : יהי אור עיקר ענין האורה   הוא הנותן יחש לחלקי הנבראים אחד אל אחד כי גדר החושך הוא פירוד כל דבר בפני עצמו; שאינו מביט אל זולתו ואינו מחובר לו  .וכוח הראות היוצא לאור על ידי האורה מטביע צורת המון נבראים ביחד בכל אחד מהרואים ועל ידי זה מתקשרים יחד לפעול לתכלית אחת…וזה גדר החושך שהוא שכן קרוב לתוהו ובוהו, רק אחר כך ברא עולם מתוקן מאוחד שכל אחד מחלקיו מחובר לזולתו. והתורה התחילה שבראשית ברא שמים וארץ בלא כוח אחדותם ; ואחר כך תקנם ויחדם בבריאת האורהנ. ויאמר א-לוהים יהי אור …להשלים חפץ ד ושמחתו במעשיו.’   זהו לדעתי הכוונה של הפרי צדיק הרב קוק והרב אשכנזי תהליך ההתקדמות של הבריאה עם כל הכשלונות שהמצוי במציאות הוא גם רצון האל יש,אידות בין האידאל של הבריאה והמציאות הנראית בעולם, עד לתיקון ואיחוד הגמור בחזרת ישראל לארצו ותיקון ההויה.

רבי צדוק הכהן מלובלין  פרי צדיק .מאמר ד  הקדמה לבראשית .’

קדושת השבת נמשך מעבודת ששת ימי המעשה. ששת ימים יעשה מלאכה .   ולאיזה צורך פתח הא דששת שאינו  אלא רשות..  והאדם נברא בדוגמא עליונה כמה שנאמרבצלמינו כדמותינו.ומה שפעל  השם יתברך  בימי בראשית  הן דוגמא לפעולת האדם  כל ימי עולם  כי כל מה שברא הקבה צריך תיקון. כי על זה היה תכלית  בריאת העולם  והאדם  בתוכו  בצלם אלוהים  להיות הוא המשלים ומתקן  כל הבריאה כולה . ואדם לעמל יולד .ואף באדם הראשון קודם החטא נאמר ויניחהו  בגן עדן לעבדה ולשמרה .  ורבותינו אמרו  עבדה במצות עשה וחשמרה במצוות לא תעשה . שיהיה הוא המשלימה בעבודתו   רק שיש, שעמלו  בדרך ארץ שקדמה לתורה  באותן ב אלפים תוהו  שעדיין לא נתנה תורה. יישובו של עולם. ושבע מצוות בני נוח… אם אין דרך ארץ אין תורה. אבל כשישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על  ידי אחרים  כך הם מקיימין  העולם ומשלימין אותו ברוח פיהם בתורה  הדפוס של כל מעשה בראשית

דברי הרב מסבירים לנו את מטרת השבירה בבריאה והיא התיקון של רצון הבורא בעלמו הנברא שהאדם יאחד  בין השמים והארץ העליונים לבין השמים והארץ התחתונים בין הרצוי למצוי. הרב אשכנזי. ויש הליך היסטורי של 2000 שנה של  תוהו של  תיקון דרך עמל בניית החומר של האדם עם הדרך ארץ  של האבות שקדמה לתורה. והמטרה הינו  יצירת הזהות העברית האמונה לתיקון  על  ידי התורה בתוך בניית העולם והצלחת ההיסטוריה  של הקשר האנושי…’..’ .

רבי שלמה נחמיאש , חכם ממרוקו נפטר בשנת 5696: בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ. יובן על דא מה שאמרו חז”ל ראשית חכמה יראת ד’. לומר למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקין הללו יין מים חלב לומר מה שלושה משקין הללו אינן מתקיימין אלא בפחות שבכולן אף דברי תורה אינה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה עליו ועוד אמרו חז”ל כל העוסק בתורה נעשה שותף להקב”ה וכאילו ברא שמים וארץ … את השמים אש ומים לומר מי שדעתו שפלה עליו כמים הרי זה אש דהיינו מתקיימת התורה בו שתורה נקראת אש ..’

ההכרה של האדם שהוא נברא ולמרות צלם הא-לוהים שבו וכוחו הנברא העצום היכול להצליח את הוייתו; צריך אדם זה להבין מאידך שהוא נברא והוא תלוי במי שנתן לו את חייו. ואז עשייתו הכבירה הינה מעורבת גם בשפלות דעת. ואנו רואים זאת בימינו עם מגפת הקורונה רואים שכל פעילות האדם לא  תמיד מצליחה ומספיק וירוס, אחד היכול להרוס כול. ולכן רואים מלכתחילה כדברי הרב אשכנזי בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ. לפי הזוהר ארץ העליונה  עולם הבא מחשבת הבורא. והארץ הייתה תוהו ובוהו. ארץ התחתונה. הרב אשכנזי מצביע על הפער בין מחשבת הבורא המקורית של הבריאה של עולם הבא והעשייה של הארץ שאנו מכירים של תוהו ובוהו. מי שברא את העולם האידאלי מבחינת בריאה הוא זה שעשה מבחינת עשייה את התוהו של העולם הזה שאנו מכירים. לפי המקובלים ישנה בריאה אידאלית עתידית וישנה עשיה עכשווית עם הרבה בעיות, אז בריאה ועשייה שני מושגים בד  בבד. וזה  לימוד חשוב של מונותאיזם יחידי לישראל שרק אתו עם של הראשית יכול ללמד ולהראות בהיסטוריה שלו אשר יש בה שיאים וירידות אשר תגיע להצלחה  המשיחית הגאולית. רק הוא מראה את השילוב הבלתי אפשרי של האידאל העליון והתוצאה בשטח בינתיים, איחוד זה הנו איחוד עולם הזה ועולם הבא ואיחוד ההפכים, איחוד בין מידת החסד והדין. זהו המסר של מדינת העברים.  הבושה (המובא עי הפרי צדיק) הזו הינה הידיעה של אחריות האדם שהוא יכול להיות כאחד (אחדות כל ההפכים) או ממנו לדעת טוב ורע ,ערבוב הרע בטוב והטוב ברע המוביל לבלבול וזה בא ממנו. קריאתו של הרב אשכנזי. וראיתי זאת בפירוש רבי חיים בן עטאר הקדוש בפסוק .ויאמר ד’… הן אדם… הן האדם היה כאחד פירוש שה בראו כאחד פירוש כאחדות אחד המוכרת בעולם שהוא אחדותו יתברך כאומרו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. והשליטו בתחתונים… ויצתה פעולה זו ממנו, פירוש מהאדם לדעת טוב ורע..’

רבי יעקב אביחצרא – ספרו מחשף הלבן: בראשית ברא גימטריא  כתר מלכות להורות בא דעיקר בריאת העולם הוא כדי להיות הקב”ה ישתבח שמו מלך על כל ברואיו ולתת לכל אחד ואחד כדרכיו ופרי מעלליו. דבלא ברואים על מי יקרא הקב”ה מלך חנון ורחום ושופט… וכמו שמבואר בדברי רבינו הארי ז”ל ואפשר דזה רמוז בנוסח הברכות שכל ברכה אנו אומרים בה מלך העולם כלומר במה ניכרת מלכותו הוא במה שברא העולם. ‘ 

רואים אנו את מעלתו הגדולה של האדם שהוא  יכול  להיות עבד המלך הבורא הממליך אותו על כל ההפכים הכי לא מובנים,  או לחלופין להרגיש שהוא המלך. זהו חטא עבודה זרה. וחטא הגאווה המוביל לחוסר אחדות ולרצח אח. קין שרצח את הבל אשר גם לא ידע להישמר  ולהינצל מאחיו וגם נכל בחינוכו. ראו פירוש הרב משה בושקו בספריו על הפרשה וגם של הרב אשכנזי.

אבל אנו רואים שתואר אדם הניתן לישראל בסופו של ענין מביא לגאולת האנושות. ישראל המבשר את הדרך ארץ של העברים הקודם לתורה לכל האומות. הרי אנו בגאולה זו בתקומת ארץ ישראל תורת ישראל ועם ישראל. מדינתינו העברית בדרך להיות אור המוסר, העברי והקדושה בחברה מול   העולם. וזאת בהרבה תחומים ועוד ידינו היזומה נטויה .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן