1

יציאה הנשמה בגוף לתיקון .יעקב אצל לבן.ישראל בעמים וגאולתו

היציאה של הנשמה הפרטית אנושית בגוף ונשמת ישראל ההיסטורית לגלות באומות וגאולתה. לות יעקב דברי הלילות של ישראל. תיקון התרבויות העולמיות וגאולת האנושות דרך נשמתה ישראל. יוסף תיקון עשיו.העברי שהוא הבלעדי של התורה קדושת ישראל בחברה; תורה שבעל פה מול החכמה האנושית הנחוצה של יוון . מוסר אלהי תורני מול חוק הרומי.קידוש אפשרי של המדע היווני על ידי ישראל

לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין – vakinemm@gmail.com

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי 

‘ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה’

פרשתינו עוסקת במהות העולם והאנושיות  מבראשית והיא גלות העולם והאנושיות ממקומה האידאלי לעולם המעשה הנברא. בפרשה מתוארת גלות האדם  העברי האידאלי יעקב שיסמל  ויתמצת  את גלות האדם בכלל בעולמו את גלות   נשמת האדם לתיקונה אשר היא מיוצגת היסטורית לאומית על ידי  אפשרות גלות ישראל בעמים לתיקון האנושות וחזרתה למדרגתה ולמקומה שהוא מקום נשמת ההויה ומהות מרכז האנושות ; ארץ ישראל . נקדים כאן כמו שיפורט  יותר בהמשך המאמר  ונאמר לפי  הרב אשכנזי זצל  (שיעורו שנת 1982 בצרפתית על ויצא),שהיו שתי נשים ליעקב רחל ולאה ; לפי הקבלה רחל זה תלמוד בבלי ולאה זה תלמוד ירושלמי ורואים אנו שיעקב מעדיף את רחל כמו  הקשר שלנו עם תלמוד בבלי  את תלמוד של  בבל  ולא את תלמוד ירושלמי.כך העדפה של  הגלות    של יעקב ואחר כך ישראל . כך מביא  רבי צדוק הכהן מלובלין לפי הזוהר רחל עולם דאיתגליא  שזו המציאות בעולם המעשה הטבעי לאה עולם דאיתכסיא עולם העל טבעי של העינין האלוהי של יהודה מלכות דוד תורת ארץ ישראל.רבקה אמרה ליעקב לפני גלותו אצל לבן ושלחתי ולקחתי אותך.  למה היה צריך זאת לחזור  לאביו ואימו.וזה לא היה  היסטוריה  פשוטה בגלל זה !  

רבי חיים בן עטאר הקדוש מסביר ראה בפנים שיעקב רואה שפני לבן איננו כתמול שלשוםמוגם אחר כך ד אומר ליעקב שוב,אל ארץ אבותיך…למה שני הדברים נצרכים כי  אם זה רק שינוי פני לבן אז אפשר להעתיק גולה ולישאר עוד. לכן היה צריך את שניהים אנטישימיות לבן וצו הבורא ליעקב לחזור  לארץ ישראל.מדהים!כל קרה בהיסטוריה שלנו גם אנטישימיות וגם  צו הבורא דרך המאורעות ההיסטוריים כמו הצהרת בלפור ועוד לעלות לארץ…

התורה מתיאור הבריאה בפרשת בראשית בפסוק: ‘והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים’, מלמדת אותנו שיהיה צורך בתיקון הבריאה. עובדה זו הינה פנימית לבריאה עצמה ולא קשורה לאדם עצמו הואיל ופסוק זה נאמר לפני בריאת האדם. אנו לומדים את תורת הכתוב את המקרא אך ורק לפי דרשת חכמים במדרש בתלמוד בפרשנות ובסוד. אין לנו שום אפשרות והיתיר כלשהו לקרוא את המקרא לפי השכל האנושי המוגבל. התורה היא דברי נבואה היא גילוי הרצון האלוהי מעל הטבע עבור בריאתו. ולכן אך ורק חכמי התורה שבעל פה דרך התורה היוצאת מהפה שלהם ואשר קבלוה ממשה במהלך כל הדורות יכולים ללמד אותנו מה אנו דרושים להבין. לכן הרב יהודה לאון אשכנזי היה אומר: ‘שיעור על שערי אורה שנת 1989. ‘כשרשי אומר על המילה בראשית :אין הפסוק הזה אומר אלא דרשני כמו שדרשו חז”ל ישראל נקראים ראשית התורה נקראת ראשית. ‘ שאנו צריכים ללמוד ולקרוא מה שרשי אומר את לימוד רש”י כך: הפסוק אומר דרשני  ולהמשיך כמו שדרשו חז”ל נקודה. זו קריאת משפטו של רשי לומדים רק דרך הדרש של חכמים’ .

לכן חכמים מלמדים אותנו שהרצון הא-לוהי הינו הקשר בן הא-ל והאדם דווקא בעולם הזה שהוא הפרוזדור לעולם שיבוא אחריו. הרב אשכנזי היה אומר שכבר במילה ‘ברא’ יש משמעות של ‘חוץ’. בארמית ברא הוא משמעות חוץ וגם בערבית. העולם נברא על ידי הא-ל מהותית אונטולוגית הוא כבר מחוץ לבורא. כך הקב”ה בורא הבריאה הזו שהיא מחוץ לבורא כבר מראשיתה היא כך לפני הופעת האדם. ולכן כשהאדם נברא אנו בעצם נוכחים לשלב שני והמשך ליציאה החוצה מהבורא דרך בריאת האדם וירידת נשמתו מעולם השמים העליון הא-להי לעולם התחתון הגשמי הפרקטי מעשי. היציאה של העולם מתחילת בריאתו והירדה של הנשמה במסגרת גוף אנושי גשמי פיזי נקראים בידי חכמים : גלות. כל שינוי היא גלות.אנו כאן מתארים עובדה מציאותית פנימית מהותית של כל ההוויה האנושית בכללותה: העובדה האובייקטיבית של גלות העולם והאדם בכללותו ממקורם האידאלי העליון. התורה באה בכדי ללמד אותנו היסטורית מהותית איך העולם הנברא היוצא מחוץ לבורא ואיך האדם הנברא שנשמתו יורדת מעולם הנשמות לעולם הגשמי  בתוך גוף יכולים לעלות חזרה למקורם הא-לוהי האידאלי ולתקן את הגלות האובייקטיבית ולהפוך אותה לגאולה. הנשמה היוצאת ממצבה האידאלי לעולם המעשה זה נקרא גלות.גלות בפי החכמים זה שינוי מהותי ממצב א למצב ב בכדי  להגיע לתיקון.התיקון נקרא גאולה.פשוט.מחויבים אנו ללמוד  הדק היטיב מהתנהגות האבות בכלל, שיציאת יעקב מחברון  לגלות ארם אצל לבן הינה גלותו וסימן לבנים  של גלויות ישראל בהיסטוריה; אלא שזה גם  תיאור  גלות העולם וגלות האנושות מעצם טבעה. והתורה מגלה את הפתרונות הנחוצים  לגלויות אלו.  האבות בתור ייצוג הזהות הכללית של הזהות העתידית העברית הם מלמדים את כלל ישראל מי אנחנו ואיך אנו העברים נוציא את את האנושות מכל הגלויות הפיזיות הנפשיות התרבותיות והמוסריות שלה. למוד פרשת ויצא ,ובכלל לימוד ספר בראשית של היסטורית האבות ; הינו מהותי ותשתית כל התורה. הוא סוד התורה המלמד אותנו את יעוד הבריאה האדם והאנושות. זוהי התשתית של כל זהותנו הישראלית עברית. אם לא לומדים את גלות האדם בעצם לידתו ואת גלות יעקב וישראל אחר כך בהיסטוריה לא נוכל להבין מה תפקידינו בעולם מי אנו ומאיזו ארץ פועלים. ואז כל לימוד אחר בתורה שבעל פה יהיה מסולף ולא לשם שמים! אם אנו לא נבין מה זו גלות ומה זו גאולה אז כל הלכה בשולחן ערוך תהייה ‘דת’ כנסייתית ולא תורת ישראל. היסטורית האבות היא היא המקור של כל התלמוד וההלכה ולא הפוך! ההלכה נובעת מההיסטוריה !לכן קידוש כי היינו במצרים. בגלל היותנו בני האבות אז הגילוי הוא תורת משה.

הרב יהודה לאון אשכנזי ספר סוד מדרש התולדות דך 391. :

המהר”ל (בקשר להסבר סיבות הגלות) מתנגד לקריאה מהסוג אברהם אמר לגבי אשתו דבר פעוט שהיא אחותו ודורות אחרי דורות ישראל סובלים מהברבריות של המצרים… האם קריאה זו תואמת את מידת הצדק של בורא עולם? . במקום לגלות את הקדושה במעשה האבות ,במקום להתעמק וללמוד את מעשי האבות כמגלים את קווי היסוד שלנו של הזהות שלנו את נטיות הזהות של כלל ישראל מלומדים שלא למדו כל צרכם מתיימרים להסביר את מעשה האבות כמעשה הדיוטות.. המהר”ל וזו גדולתו ממקד את ההסבר(של הגלות)  במישור הזהות ולא במישור המעשים. הוא חושף את נטיות הזהות של כלל ישראל כבר בשורש אצל האבות.

כל אחד מאתנו כל יהודי הוא בסך הכול חלק מזערי של הכלל לעומת האבות שהיו הכלל כולו  כאשר יהודי מתיימר להיות לבד מה שהתורה אומרת על כלל ישראל כולו הוא עובר מעולם התורה לעולם המיתולוגיה ובמיוחד לעולם המיתוס הנוצרי שהשליך על דמות מיתולוגית את תכונות כלל ישראל… התורה מדברת אל כלל ישראל והיא מצווה אותנו הפרטים השייכים לכלל להשוות את נפשנו דרך המצוות לזהות למידות הכלל..

 וזה מקור ההרגשה של הקושי של האדם מול מורכבות העולם  פנימיותו  בגלות! לכן רשי יסוד היסודות של פרשנות התורה , המביא לנו כדברי הרב אשכנזי את המסר האלוהי היסטורי דרך המדרש לדור שלנו, מפרש כך את המילא ויצא יעקב.

ויצא; רש”י: ‘לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה ולמה הזכיר יציאתו אל מגיד שיציאת צדיק מו המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה .וכן ותצא מן המקום האמור ברות ונעמי’. נבין את רש”י לפי פירושו של הכלי יקר רבה של פראג.

רבינו שלמה אפרים הכלי יקר : ‘. לכן הזכיר כאן לשון יציאה ובמקום אחר וירד אברם מצרימה; לפי שארץ ישראל מקום גילוי שכינתו יתברך וההולך משם ירידה הוא לו ויציאה מן קו השיווי ; כי כל יציאה הוא מן המקום שהוא ראוי להיות   נמצא שיציאה זו עשתה רושם גם בו בעצמו. ‘

המושג יציאה מבטא להבדיל מהליכה  ניתוק קשה ממצב אידאלי למצב אחר אשר הוא זר ושונה מהמצב הראשוני האידאלי העליון. יעקב יוצא מארץ ישראל ממקומו בחברון זוהי יציאה ניתוק נפשי פנימי, זה לא העתקת מגורים בארץ אחרת. הכלי יקר מבטא זאת במילה רושם. היציאה עושה רושם משנה את זהותו. להתרשם זה להפנים את הגילוי זה מושג של מידה לא רק הרגשה. לצאת מהמקום הטבעי נפשי למקום מורכב אשר לא טבעי אשר הוא אחר. כך היה עם נעמי ובוודאי רשי מוסיף זאת בתור הוספה פרשנית לא רק דיקדוק החשוב לכשעצמו ; הקשורה לנידון של מושג היציאה ומשמעותה בלשון הקודש.. נעמי דרך יציאתה הקשה  מן בית לחם מקומה הטבעי דווקא מיציאה זו נולד משיח  מלך ישראל דוד. נביא כאן כבר את תוצאת  היציאה האנושית הראשונית של הנשמה לעולם והיציאה של יעקב ולאחר מיכן של ישראל בגלות, שהיא המשיחות הישראלית אשר תגאל את בני האדם.  יש פנימיות אידאלית מהותית במה שנראה חוץ. לצאת מהפנים לחוץ זוהי גלות אנושית אשר יש לה תפקיד כשהיא מעשית במתכונתה בזמנה וכאשר היא מובילה לגאולה.

.

הרב יהודה לאון אשכנזיספר סוד מדרש התולדות.’ דף 156. : המקובלים מדגישים שהגימטרייה של לוט והגימטרייה של אדם זהות ושוות לארבעים וחמש ( ראה פירוש השלה הקדוש פרשת לך לך ‘  כן לוט בגימטרייה אדם בסוד אדם דוד משיח) למה כוונתם יש בלוט קדושה נסתרת וקדושה זו באה לידי ביטוי דרך רות שממנה באים דוד המלך והמשיח. לכן יש גם ללוט ממד של אדם‘.

יש בממד החיצוני  הנראה  אחר את פנים  הדברים כשמגלים אותם. העולם החיצוני והאנושות במבט חיצוני נראים כמנותקים מהמקור האלוהי הם בגלות. גלות הינו מושג של ריחוק ניתוק זרות האדם מרגיש רחוק! יציאת הנשמה ממקורה למצרי הגוף הגשמי הינה בגלות , הגלות היא טבעית. האדם הינו במצבי גלות בהרבה זמנים בחייו. שינויים בכל תחום הם גלות מסויימת וזה טבעי לאדם האנושי הנברא. לכן רשי מדגיש את ממד היציאה אצל יעקב ואצל נעמי תחילת גלות של הזהות העברית ופתרונה על ידי כוח היזום הנשי  של רות להוליד את דוד אשר יתקן את חטא אדם הראשון שגרם לגלותו ויחזיר את האנושות דרך מלכותו  בארץ ישראל למלכות שמים. סגירת המעגל מיעקב לרות אשר תקנו את היציאה.

רבי חיים בן עטאר הקדוש –  על ובזרעיך: ובדרך רמז כל הפרשה תרמוז ענין האדם ; וכמו שהתחילו לומר בה רבותינו (זוהר חא קמז) ויצא יעקב היא הנפש בצאתה מעולם העליון ; ונקרא יעקב על שם יצר הרע הכרוך בעקביו ואומרו מבאר שבע מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים , ושבע ירמוז אל שבועת ד אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה (נדה ל:) .ואומרו וילך חרנה, על דרך אומרם זל (סנהדרין צא;)  כי יצר הרע יכנס באדם בצאתו מרחם אמו. ואומרו ויפגע במקום , כי צריך האדם להתפלל לד שהוא מקומו של עולם  שלא יעזבנו בידו. ואומרו וילן שם כי בא השמש , שצריך להתנהג כך עד לכתו מעולם הזה כשיעריב שמשו והוא אמרם זל אל תאמין בעצמך עד יום מותך… ואחר כל התנאים הללו מובטח הוא  שינצח היצר הרע ומעתה מבשרו הכתוב דיהיה ראוי לענף מענפי הנבואה שיגלה ד אליו בחלום ידבר בו ..אלא ודאי כי מוצבת    ארצה וראשה מגיע השמים. 

מלאכי א-לוהים: ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל אדם בעולם הזה ויעלה באמצעותם אורות עליונים בשורש נשמתו והם נקראים (זוהר) מיין נוקבין להם יקרא מלאכי אלוהים …ובעלות אלו ירדו מיין דוכרין כי בהתעוררות התחתונים יתעוררו מים העליונים להשפיע אורות נוראים בסוד נשמתו והוא אומרו ויורדים בו. ואומרו והנה ד’ ניצב פירוש שממדרגה זו יעלה לנבואה עצמה. שאמרו זל על ישראל . שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה.’

דברי קדשו של הרב הקדוש אשר מבאר את תורת המשיחות ההיסטורית תיקון  האנושות שבתורה ; מבהיר לנו מה זה גלות תפקידה כשהיא במקומה ותיקונה על ידי יצירת הזהות העברית נבואית אשר היא מתקנת הכול מעפרא דארעא ועד רום שמים!

האדם בהיבראו נשמתו יורדת לגלות המעשה הנצרך בתוככי הגוף החומרי לעולם החומר של העולם זהו רצון הבורא לתיקון עולמו.לכן העתק מקום זה נקרא גלות .זה לא מצב שחייב להיות בקושי זה בוודאי מצריך עבודה קשה כי עולם החומר הוא חשוך זה עולמו של תרבות ייון  וחושך על פני תהום.זהו חושך אשר מכוון עי בורא העולם  חשוכא שקדם לנהורא כנאמר בזוהר זהו התהליך הרצוני של הבורא המבקש את קניית הזכות של הנשמה במעשיה בתוך גוך המעשה.חסד ודין אברהם ויצחק.כך לאומית אנושית היסטורית ישראל נשמת ההויה והאנושות יורדת לעולם הגלויות של 4 המלכיות בכדי לתקן ולהעלות דרכם את כל האנושות  ישראל בגלות מתקן את העולם . 

 ארבע גליות  בבל המסמלת את הגוף יציאה ממנה ותיקונה  על ידי אברהם אבינו  גלות מדי זפרס זה   זה הנפש  גלות יוון זה השכל תיקונה על ידי יצחק זה היה גלות  השכל העברי בטרץ ישראל עצמה גלות אדום  מקפל את כל הכוחות ביחד הגוף הנפש. והשכל תיקונם על ידי יעקב ישראל. זה  תופעות נצרכות ותיקון נצרך. מהרל מפראג נר מצוה חנוכה .מובא גם על ידי הרב אשכנזי בפרשנותו .אברהם משה עזרא משיח בן יוסף ארבעת הגואלים מהארבעת הגלויות וכך היום היציאה מן אדום עי משיח בין יוסף.

.פרי צדיק: לוי נולד שלישי אז זה התמודות מול מלכון יוון השלישית בתיאור המלכויות בפסוק בבראשית ובמדרש.משיח בן יוסף מתקן את רומי אדום מלכות חמישית הוא  מידה חמישית יסוד. דוד הרועה השביעי מתקן את גוג ומגוג. שבע מידות של רועי ישראל מול 4 המלכיות הנצרכות לעולם החומרי, הם מעלים את הכל.

אלא שגלות ישראל צריך להיות בזמנו ולא בהכרח חייב חהיות בקושי ובצרות.ישראל צריך לדעת מתי  לסיים את גלותו ולחזור למקום גן העדן של הנשמה העליונה שלו והוא ארץ ישראל.ומכאן להשפיע  כך הנשמה הפרטית לאחר תיקונה חוזרת למקומה ותחזור עם גופה לתחיית המתים.תחיית ישראל בארץ ישראל זה תחיית המתים הלאומית ראה ייזקאל פרק לו.כך יהיה בפרטי.

גלות של יעקב אצל לבן הארמי דודו הנשאר בזהות עברית חלקית בגלות הנקראת ארמי נועדה ללמד את יעקב את היישום של האידאולוגיה בעולם המעשי. קבלת ברכת אברהם אשר היא ואעשך לגוי גדול ואברכך ורשי מסביר בממון. הפיכת יעקב למוליד את השבטים ואת ישראל דורשת התמודדות של מדינה עם הפועל בקדושה בחיי החולין המורכבים אשר יש בתוכם את הקדושה הטבעית כדברי מרן הרב קוק. קדודה טבעית העליונה מהקדושה הרוחנית!. גלות ישראל הינה דוגמת גלות הנשמה היא תתמודד מול כל האימפריות הרוצות לשעבד אותה ולהיות הם ישראל. הנצרות התיימרה להיות verus israel  בלטינית ישראל האמיתי ולקחו גם את התנך והם  הפכו  אותו לbible   ספר חכמה בארון .biblios  זה בלטינית ארון מנותק מכל יישום מוסרי ומכל יראת ד שהיא הבסיס של התורה.  הפרי צדיק מגדיר זאת יראת ד.  זהו מאבק החשמונאים הכהנים האמונים על תורה שבעל פה של יישום העינין האלוהי בחברה מול רצון יוון ומתייונים מכל המגזרים בישראל לנתק את התורה מיישומה ההלכתי מעשי  בחברה ובכלכלה ולהשאירה רק דרוש וקבל שכר.זה תנועת הצדוקים או תנועות אחרות  גם היום המנתקות את התורה מיישומה ההיסטורי חברתי כלכלי פוליטי וגאולי העליון  מבלי אחריות של חברה עם תורה בכל שטח  במדינה.האיסלאם מצידו שלל את ארץ ישראל.

רבי יעקב אביחצרא .ספרו מחשף הלבן דף נז.:  ויעקב מלא ואו’ גימטריה במקום. והנה ואו’ שני תוספה ביעקב היא ואו’ של אליהו שהיא ממושכנת אצל יעקב, עד שיבוא ויבשר את ישראל ואז תחזור לו. וזהו נרמז גם כן בראשי תיבות : ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ראשי תיבות פסוק זה : משיח  וו .לרמוז דהוואו של אליהו ממושכנת אצל יעקב עד שיבוא משיח צדקנו בבא ותחזור לו‘.

להבין את דברי הרב.

הרב אשכנזי. ספר סוד מדרש התולדות דף 409;  ‘דיאלקטיקה זו גלות גאולה נחקקה בחקיקה של הבריאה כבריאה אבל במסגרת הדיאלקטיקה הזו אין שום הכרח ששלב הגלות יתבצע בצורת שעבוד או עינוי הוא יכול להתבצע בכבוד ובתפארת .מה שהפך את הגלות לשעבוד לעינוי לסבל בל ישוער הוא אותן התכונות אותן הנטיות של הנפש של הזהות הישראלית ברמת כלל ישראל  שבו לא הצלחו ישראל להתגבר… הן הופכות את הגלות לשעבוד. אם לבני ישראל היה מספיק זכות הגלות הייתה מתרחשת בצורה אחרת לגמרי… בדור שלנו מי שמבין את הגלות בלי להבין שהיא מביאה לידי גאולה נשאר בגלות .מי שמבין את הגאולה בלי לזכור מה הייתה הגלות לא חי את הגאולה ובסופו  של דבר  הוא יורד מהארץ.. יצחק גם שמו מעיד על כך ; חי-קץ..’

רבי יעקב והרב אשכנזי מבהירים לנו את הפוטנציאל הנחוץ שיש לגלות נשמת  האדם בעולם וישראל בעמים לתקן ולהעלות את הבריאה דווקא החומרית ואת כל התרבויות להיות הנברא החי לפי המוסר האלוהי. נשמת האדם פועלת בעוצמתה רק בתוך גוף הגוף הוא העיקר הוא המוביל למצוות כאן. ישראל  כשהוא בוחר בגלות  בכבוד אצל העמים מרים את האנושות ומלמד אותה דרך המוסר בחיי המדינה והפוליטיקה והכלכלה. אלא שיש סכנות והיא איבוד הנשמה והתבוללות ישראל בניכר אשר משכיחים את ארץ ישראל אשר היא מקום הנשמנה האנושית העליונה. הנשמה בגוף זה ישראל בעמים שניהם פועלים להעלות את הגוף ואת העמים למקומם. ישראל אשר לא ממלא את תפקידו בגלות להשפיע על העמים ולחזור חזרה להקמת ביתו במדינת ישראל הולך לאיבוד משחית את נשמתו וגורם גם לגוף להיות במאסר התאווה .יעקב אבינו כמעט ומסתבך באריכות גלותו אצל לבן עד שהוא צריך הוראת מלאך לחזור לחברון. הנשמה דרך הגוף חוזרת להיות עוד יותר עליונה אבל כשהגוף נשאר קשור איתה. כשהחוץ מגלה את הפנים שבו. כך ישראל יכול להיות שגריר זמני אצל האומות ללמדם  את מוסר התורה להם ואת האחווה העולמית ולחזור לארצו הקדושה. הגלות אשר מסתיימת יש לה תפקיד של התעלות של משימה אלא כשהיא מתארכת בלי יוזמה לשוב אז היא מובילה לאושוויץ לאומית ולניתוק הנשמה מהגוף.

רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק .מאמר ה’  ו : ‘וכן אמרו (מגילה יח ) שקראו הקבה ליעקב אל. וכן נקרא שמש שמאיר לסיהרא קדישא  שתאיר אף בחשכת לילה .ולכן לן שם ותיקן תפילת ערבית  כמו שדרשו ממה שנאמר ויפגע במקום. והיינו שאף שיהיה לאדם החשכות שלא יראה אור קדושתו מחמת החשך הגדול שמחשיך לו גם כן תועיל לו תשובה ותפילה .שיזכה לראות אור מתוך החושך.. כי פגיעה הוא לשון התדבקות ממש . ומצד שהתדבק עצמו בהקבה הוא ממש כביכול אורו של הקבה.. תפילת ערבית לאנהרא לסיהרא (להאיר את הירח) ..וזהו שנאמר ..מחרן אנחנו שאמרו במדרש רבה מחרונו של עולם אנו בורחים .ויאמר להם הידעתם את לבן ואמרו במדרש הידעתם את מי שעתיד ללבן עוניתיכם כשלג . והיינו שיש ביכולת להסיר החשכות ולזכות לאור גדול‘.

מאמר ז.’אמנם מפני שבבית לבן  הוא מרמז על הגלו  וחשכות הדורות  ובודאי אז, גם בלילה  לא שכב לבו לתקן החשכות.כמו שהג מדות  של האבות הקדושים  הם שורש  חיי עולם  כמו כן זה לעמת זה  ג מידות ההיפך הקנאה התאוה והכבוד  מוציאין את האדם מן העולם.תאוה היפך אהבה  חסד שבקדושה .זהו ישמעאל  פסולת אברהם  חיות שלומ תאוה וניאוף כמו שנא בזוהר הקדוש.קנאה כעס, היפך  של גבורה וקדושהנ פסולת יצחק  עשו שופך דמים.כבוד הוא מנגד את יעקב . יעקב גלה לבית לבן  אב הרמאים  נתן על לבו

לתקן  הפגמים של הג מדות רעות .

    

תפקיד יעקב תפילת ערבית להאיר את חושך הלילה. הגלות של האדם בהתמודדות על יצריו והגלות של ישראל בהתמודדות עם אומות העולם הינה להאיר את הגוף ולהאיר את האנושות.  רבי  צדוק מביא את הצגת האופציה של תיקון האחוה שיעקב מציע בפגישתו בחרן עם רועי הציוויליזציה של אז, שאפשר ללבן  את ‘חרון האף’ של  הרגשת  האדם בעולם בעקבות ראייה על  הקושי להגיע  לשלום עולמי  שהוא יכול להיות רק עם התנהגות מוסרית  חברתית בן אדם לחברו.

‘ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו .ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמר להם השלום לו .. ‘

הרב אשכנזי .ספר סוד מדרש התולדות .דף 381..’ : אין כאן דו שיח סתמי ; אמירות נימוסיות. יעקב המתחיל את הגלות שלו מחפש מי יכול מי ראוי להיות אח הרועים של חרן בעצם היותם רועים נראים לו  כמועמדים ראויים… לכן המילה הפותחת שלו היא ‘אחי’.. הוא קובע עובדה ; אתם באים מין האין .אנו כולנו בריות שנבראו על ידי הבורא  ה’אין’ ויש לנו בעיה משותפת לפתור ; איך ניתן לחיות בשלום להקים חברה שבה כל הנבראים יכולים לחיות בשלום. כל התיאולוגיה של התורה מסוכמת בשתי מילים אלה: אחי ושלום. הבורא נותן הכול  לכל בריאה רק  דבר אחד יכול לצמוח מהבריאה עצמה : להיות אח  הבעיה המוסרית היא מעסיקה את התורה מתחילת חומש בראשית מי מסוגל להיות אח להיות רועה.. הבריאה צריכה לפתור היא הבעיה המוסרית משוואת האחווה..’

 אלא שדרושה חזרה לארץ ישראל  מבחינת הקמת מדינה בזמן כי אם לא זהו איבוד הנשמה והגוף. ישראל הנשמה התוכן הזהות הא-לוהית לפי המהר”ל המאירה את משוואת האחווה והמוסר הכלכלי  בגוף אומות העולם צריכה לחזור לאחר מילוי תפקידה מגלותה לארצה. נאמר שישראל יכול למלא תפקידו גם מתוך ארץ ישראל כמפרש אור החיים הקדוש אלא שהאופציה של שגרירים לזמן מוגבל יכולה להתקיים אם היא לא מובילה להישארות בגלות ולאיבוד הזהות העברית ולהפיכת ארץ ישראל לאמונה תאורטית שכלית ולא מעשית שזהו ניתוק מבקשת התורה להיות עם מאיר מתוך מדינת ישראל.

הרב אשכנזי‘נטיית האיחור היא אחת מהנטיות המסוכנות ביותר של הזהות הישראלית .’עם לבן גרתי ואחר עד עתה.. אני מודאג ‘באמת כאשר אני רואה את הנאיביות של אותם יהודים האומרים שיש להם עדיין משימה קדושה למלא אצל הגויים  תלמידי הרב שמשון רפאל הירש ז”ל….התיימרו לחנך את הגרמנים..’

הרב משה בושקו זצל מורי ורבי ספרו עיוני משה..’לימים זה היה חטאם של בני יעקב שהתאהבו  בישיבתם  בגולה כפי שמסופרה בסוף פרשת ויגש .וישב ישראל בארץ מצרים  בארץ גושן ויאחזו בה  ויפרו וירבו מאוד. היאחזות זומ שנעשתה להם ארץ מצרים  לאחזתם  רעה היא מאוד .וניתן לומר שהיא אשר גרמה  לקץ ימיו  של יעקב ….כי כאשר שלחו  יצחק ורבקה את יעקב ללבןמ איש עבודת החולין  כל מעייניומאל העושרנ היתה כוונתם לחשל את בנם שילמד  לחיות בן הגויים  ולהישאר יהודי ..דורות ישראל העתידים להיות נפוצים בן שבעים אומות . עם ישראל העשיר את חייהם של  כל גויי העולם בחכמתו במדעיו והגויים רק נצלו  את ישראל ..והלילה הארוך של הגלות  מסתיים סוך סוף…  

כי אנו רואים שכל הגלויות נכשלו והובילו לשמד. לכן בסופו של דבר ישראל תוכל להאיר רק מתוך מדינת ישראל בכל התחומים לעולם. וזה מתחיל לקרוא כך הנשמה של האדם תחזור מגלותה ביציאתה לעולם רק אם היא תאיר לגוף ותהפוך אותו לגוף של נשמה באותה דרגה. נודה לד שיר חדש על גאולתנו  שאנו זוכים לחיות במדינת ישראל להיות הנשמה אשר מאירה לגוף.כי חזרה מגלות אדום  להקמת המדינה העברית היא חזרת הנשמה עם תיקון הגוף למקורה העליון.

לכן מסביר רבי יעקב אביחצרא: ‘ויחלם והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו.

אפשר לרמוז על מעשה יוסף הצדיק עה דנתגרית בו אשת פוטיפר וכיון שכבש את יצרו  היה הקבה בעזרו עד שניצול ממנה ..והנה המעשה שנתגרית אשת פוטיפר ביוסף דבר פשוט שבאותה שעה נתקבצו כל המלאכים החיצוניםמ להחטיאו  וגכ באו מלאכי קדושה  לסייעו ..והנה נברא האדם בצלם אלהים עשאו הקבה כדי שיהיה כל איש מישראל מרכבה לשכינה ממש.ומטעם זה קראו אדםמ  דאדם גימטריא  מה.ועל זה אמרו רזל אדם אתם  אתם קרויים אדם .ושם מה הוא שמו של הקבה .ולא חתם שם זה רק בישראל שהם חלק אלוה ממעל .והנה שם מה בריבוע גימטריא  קל וקל  גימטריא סלם.דכשיהיה האדם תמים עם השם כראוי  אז הקדושה שורה עליו כראוי .ושם אדם שבו מאיר שם  מה כראוי…והנה עיקר ושורש הצדיק שגורם לו  להיות סלם  מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה  הוא שמירת הברית שיהיה שומר ברית כראוי .דזהו הנקרא סלם מוצב ארצה  וראשו מגיע השמים .ואותיות  סלם נמי מורות  על הבריתמ.דצריך שמירה על שמירה חותם בתוך חותם.והנה מם סתומה חותםנואות סמך  חותם אחרנ הרי חותם בתוך חותם ואות למד  היא המגדל  הפורח באויר  והוא היסוד  כמש רבינו הארי זל.

זהו משיח בן יוסף אשר לפי הגמרא מסכת סוכה  והמקובלים כמו  פרי צדיק רבי יעקב אביחצרא  הארי ,מחזיר את ישראל לארצו  עם כישרון של מידת  יסוד  צדיק שומר הברית ; הכנסת המוסר האלוהי של  יושר הענין האלוהי העברי בכלכלה ובפוליטיקה לפני משיח בן דוד.  זוהי מעדת יסוד.הוא הגואל הראשון גם בימינו כדברי הרב קוק בהספדו על הרצל ז”ל שהוא  זרם כוונת ומשימת משיח בן יוסף  האחראי לנושא הלאומי קיבוץ הגלויות ויישום האחוה בעם זה מהות קיבוץ גלויות ההצלה של האח מהעמים אשר בקשו להשמידם חלילה .ראה ספר הספד על המשיח .הספד הרב קוק בהבאת עצמותיו של הרצל לקבורה בארץ עם הסברו של  הרב אשכנזי זצ”ל.

 אכן אפשר בהחלט לומר שמיסדי המדינה וגם היום המוסריות בחברה הישראלית  אחרת ממדינות אחרות רבות בעולם בוודאי שיש,עטד מה להתקדם אבל חלילה מלזלזל בשוני

.

רבי דוד אביחצרא  נכד רבי יעקב  ספרו פתח האוהל .

ושבתי בשלום  אל בית אבי  והיה ד לי לאלוהים.

ואם אפשר  על דרך והיה  בית יעקב,אש ובית יוסף להבה  ששטנו של עשיו הוא יוסף  וכידוע  נימי כי תכף ומיד  משנולד יוסף  ליעקב  קם לו ללכת  לבית  אביו  ולא פחד .גם ידוע  הוא על מידת יוסף שנקרא שלום .וזהו ושבתי בשלום  בכוח אותו הנקרא  שלום שהוא  גם כן גימטריא  עשיומ שזה לעמת זה  וכנזכר שטנו  אזי בכחו ושבתי  גם אני בשלו שכךמ הזמין והכין לו יתברך  בפיו. בתפלתו גם משמעות הצלתו ושמחתו.’ .

.

הרב יהודה לאון אשכנזי  שיעור על חנכה בצרפתית בעל פה.שנת 1982.

‘אין לנו שום מקור בכתב כל שהוא על חג החנוכה.להבדיל מפורים שיש לנו מגילת אסתר שהוא מקור בתוך התנך וגם מסכת שלמה מאוד מרכזית מסכת מגילה.

 .חכמים אומרים ‘נס חנוכה לא ניתן ליכתב’. אנו צריכים להבין טוב את מהות חג זה אשר כמו כל חג אחר כל עוד שהוא נחגג זה אומר שמהות ותיקון הנושא המתאים לאותו חג  שאותו אנו חוגגים לא הסתיים היסטורית.

.לימוד מאוד עקרוני להבינו הוא שזמני החגים בתוך ימים מיוחדים אשר יש להם ענין יחודי מהותי לתיקון ההיסטוריה העברית והעולם היו ידועים מבריאת האדם ואחר כך לאבות  לנביאים ולחכמי ישראל המרכזיים והמקובלים.נאמר כאן מדרש :אדם הראשון שראה שהימים בחורף מתקצרים והלילות מתארכות חשב שזה בעקבות חטאו ואז כשראה שמהעשרים וחמישה בכסליו הימים מתארכים והלילות מתקצרות פשוט יש יותר אור התחיל להדליק אבוקות של אש…זה נקרא באסטרטלוגיה soltice  dhiver בלועזית בצרפתית.לכן תאריך זה היה ידוע כבר מאדם הראשון.במדבר המשכן חונך בכה בכיסליו בית המקדש הראשון חונך בכה בכסליו.בוודאי שזה מהותי .כמו כן יום יד בניסן היה ידוע לאבות וללוט ובו אכלו כבר מצות.וכן הלאה.ימים מהותיים אלו קבלו את תוכנם המשמעותי העיקרי במציאות ההיסטורית כשהאירוע ההיסטורי מהותו נקבעה בבירור על ידי בית הדין באותו עת וזמן שקבע שמה שהיה ידוע להם כבר מראשית הבריאה על  ימים אלו פוגש את יישומו המציאותי ההיסטורי ואז קבעו אותו לחג.ולא הפוך! מה שהיה מדהים זה שבאמת זה קרה באותם ימים ידועים.

  .לכן מהות כה בכסליו מתאימה לנושא האור המקדש המנורה תורה שבעל פה.זה האור של אבוקת אדם הראשון וכל מה שצויין כאן.

.עיקר חכמת ישראל זה תורה שבעל פה היא הקודמת לתורה שבכתב.יוון רצתה לקחת את התנך ולהופכו לספר בספריית החכמה של תרבות יוון.לכן הם קוראים לתנך bible זה אומר בלטינית biblios ספריה.היוונים רצו לנתק את ישראל מהתורה לא לבטל את התנך אלא יותר חמור להוריד את נשמת התורה מהתורה; להוריד את ישראל וקדושתו שזה עיקר התורה מהתורה.אז התורה תהפוך לספר חכמה לא מחייב מוסרית חברתית!.לכן כתיבת מגילה או מסכת לחנוכה זה היה לתת ניצחון לתרבות יוון ולכוונתם בהקשר של מהות התנך.להבין שמהות מסורת ישראל ויישומה שזה הקדושה זה תורה שבעל פה העובר מחכם לתלמידו. ואת זה רצו היוונים להפסיק  לכן הפסיקו את הסמיכה.לכן חכמים לא רצו שום מגילת חנוכה.יש לנו רק קטעים קצרים מאוד במסכת שבת נידה בבא קמא.

לכן נס חנכה לא ניתן ליכתב.

.הגמרא : מה מברכים? אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנכה.אגב אומרים של חנכה כמו בגמרא.והיכן צוונו? לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.זה סמכות החכמים היא נובעת מהתורה היא התורה , לכן תורה שבעל פה כפשוטו על הפה זה תורת החכם והיא התורה העיקרית.למה דווקא  על חנוכה נשאלה השאלה ולא פורים שהוא גם חג של חכמים.אלא בכדי לציין שמהות תיאטר מרכזיות נושא של התורה שבעל פה הוא במסגרת המאבק עם ייון שרצתה למחוק את תורה שבעל פה של ישראל לכן דווקא בחנוכה נשאלת השאלה.זה האור.

 .ימין ושמאל: ימין של המצוה זה צד הקולא החסד שמאל של המצוה זה צד הדין החומרה של המצוה.גם החכמים יאמרו לך צד של המצוה מצד החסד כשאתה חושב מצד הדין אתה עושה מבלי לשאול שאלות! כך הפוך.

.פסוק שני שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך.כאן הדרישה הינה מסורת העברית שנמסרת ומועברת מהאבות והאימהות ולא החכמים.מסורת זו קריטית זו הזהות העברית הקודמת להלכה.ודרך זהות זו מבינים את התורה ואת האירועים ההיסטוריים כמו שהאבות והאימהות מיתוך הזהות העברית מסרו  אז מבינים אחרת.האסון הינו לדלג על מסורת זו ולהתמקד רק בפילפול.יש תורת האב ותורת החכם.זו השלמה אבל יש סדר!.

.האנושות היתה בחקר להמציא את  אחדותה האחדות האנושית שאבדה.היוונים האמונים על חכמת עולם הטבע גילו ופיתחו מבחינתם את השפה האוניברסלית והיא המטמטיקה כל מוצא אנושי יעסוק בחכמה זו באותה צורה.יוון הצליחה בתחומה לאחד את האנושות בשפה אחת.אלא שיוון אמונה לתיקון החומר החומרי של העולם דרך חכמת המדע.בזה יש לה תפקיד ענק ונחוץ.יש הגיון ברור ללימוד ויישום המדע והיא הגיון וחכמה העוסקת עם לוגיקה אנושית  נחוצה הקשורה לחומר.לוגיקה זו השתמשו בה חכמי ישראל לוגית להבנת תהליכים הקשורים לצד החומרי בהבנה האנושית הנחוץ.

 .אלא ברגע שיוון מכניסה את לוגיקה אנושית זו לתוך הצד הרוחני המהותי של מדע הרוח והחברה היא הורסת אותו.הכנסת הלוגיקה היוונית מדעית חומרית בחשיבה הרוחנית של מדעי הרוח היא סכנה והרס! לכן עברי ישראלי יכול לעזור ליווני להצליח במשימתו של קידום מדע העולם וקידומו דרך המדעים.ישראל יכול להכניס קדושה במדע אבל זה לא תפקיד ישראל.תפקיד ישראל זה הקדושה! אבל יווני לא מסוגל לפעול בתחום הרוחניות של העולם זה הרס כי הוא מכניס את מנטאליות החומר של החשיבה המדעית בתוך הרוחניות.וזה מעשתה הכנסייה אשר היא המשכיות יוון ורומי הכניסה את הלוגיקה החומרית אנושית צרה בתוך הרוחניות.יצא עבודה זרה.זה הפילוסופיה הכנסת החשיבה החומרית בנושאים הקשורים לרוח

.יוון כשהיא מטפלת  במוסר החברה היא  לגלית חוקית ולא מוסרית לפי התורה.זה מבחינתם הלגליות החוקתית לפי החוק היבש היא הקובעת.בתורה המוסר הוא הקובע ולא הלגליות החוקתית היבשה שלוקחת בחשבון את כל מה שדרוש.אז עושים על פי לכאורה החוק הרס החברה! זה דרוש להתנהג מוסרית בנושאים הקשורים לחברה האנושית ולא לגלית.כי אז זה הרס החברה.וזה קורה גם במגזר הדתי עצמו.לדוגמא מקרה של בן אדם בחדשות עכשיו בארץ שלא היה לו כל האישורים לבנייה לביתו שנבנה ואז רוצים להרוס את הבית ; זה לגליות החוק של מנטליות ייון ולא מוסר התורה! התורה תאמר ישלם קנס ולא להרוס הכל! לגליות מול מוסר.זה הכנסת לוגיקת החומר בניהול החברה ולא מוסר התורה! זה מה שניתן היום לתקן בחברה הישראלית.

.לכן יש כל כך הרבה יהודים במדעי החברה בעולם כי זו הנטייה.למרות שהרבה יהודים הצליחו גם במדעי החומר ובכל זאת נגשו אליהים אחרת מהיווני…

.לכן דרוש שיתוף פעולה בן האוניברסיטה וחכמי התורה.כי יש לאוניברסיטה את השאלות על העולם ויש לחכמי התורה את התשובות הנדרשות.’

  מורי ורבי הרב שאול דוד בושקו .ספר קולו של פסוק .‘הבנים של רחל דומים לאימם הם מרשימים  יוסף יפה תואר . הוא מודל ברוב הדרה… יהושוע מנהיג את ישראל בדרכם לנחול את הארץ .שאול המלך הראשון . מאחד את שבטי יה לאומה..

ספרו בעקבות רש”י. ‘כאשר ילדה רחל את יוסף’ רחל שהיא היסוד של בית ישראל ידעה עד, כמה חשובה שלימות האומה. עתה נולד השבט האמון על אחריו תצעל כלל ישראל..‘ רחל מולידה את יוסף המאחד את ישראל ומכלכל אותם ומסמל את תיקון האחווה בגלות .לכן הוא משיח בן יוסף המחזיר בימינו את ישראל לקוממיות לאומית כלכלית בארצם ומאחד אותם. וזה חשוב בימינו אחדות העם ומנהיג שמסוגל לכך..

לכן בפרשתנו כאשר נולד יוסף יעקב רוצה לחזור לארץ ישראל כי יוסף הוא שטנו של עשיו היכול לישאר צדיק  בעל אחווה ומלך גם  בניהול  כלכלה. זה הדגם של פוליטיקה מוסרית זה הנשמה המאירה באנושות שהיא הגוף( הרב אשכנזי)  וזה אפשרי רק ממדינת ישראל עם וזהב.הארץ ההיא טוב זו תורת ארץ ישראל שאז יהודה הנשמה ויוסף הנשמה בגוף יתאחדו ויהפכו את גופי האומות למוסריים לפי תרבותם.

מאיר משה ואקנין .חג חנוכה שמח .ירושלים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן