רבני פיקוח-נפש נגד בתו של הגר”ע יוסף זצ”ל: “מסלפת את דעת התורה”

קונגרס הרבנים "פיקוח נפש" מפרסם דברי מחאה נוקבים, כנגד דבריה של הגב' עדינה בר-שלום, בתו של הראשון לציון הגר"ע יוסף זצ"ל. "מניין החוצפה לעמוד ולשקר כך במצח נחושה ולחלל את זכרו של אביה הרב?"

מכתב הרב עובדיה יוסף זצ''ל
מחאה חריפה:

קונגרס הרבנים “פיקוח נפש” מפרסם דברי מחאה נוקבים, כנגד דבריה של הגב’ עדינה בר-שלום, בתו של הראשון לציון הגר”ע יוסף זצ”ל, שהתפרסמו בתקשורת בימים האחרונים. בין השאר אמרה הגב’ בר-שלום, כי אביה “מעולם לא חזר בו גם בשנותיו האחרונות מפסיקתו לפיה מותר לוותר על שטחי ארץ ישראל בתמורה לשלום בר-קיימא”.

 

הרבנים כתבו במחאתם, בשם ארבע-מאות רבני ישראל המאוגדים בקונגרס:

 

“לא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמיד חכם, וחלילה מדשתקי רבנן שמע-מינה ניחא להו היל”ת, אסור לנו רבני ארץ הקודש לשתוק לעת כזאת, כאשר מסלפים את דעת התורה, ועושים ללעג וקלס את התורה ועוסקיה,

מרן הראשון לציון הגר”ע יוסף זצוק”ל כתב בכתב-ידו מכתב שלם על-מנת לפרסמו ברבים, לפני עשרים שנה, בתאריך כ”ג שבט תשס”ג, שבו כתב דברים ברורים ביותר, וזה לשונו:
“פסק ההלכה אשר נתתי בזמנו “שטחים תמורת שלום” אינו תקף כלל”! .. “עינינו רואות וכלות כי אדרבה, מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת לסכנת נפשות”!
וכידוע חזר על דברים אלו פעמים רבות בכתב ובעל-פה בשנותיו האחרונות עד להסתלקותו לשמי רום, והתנגד לכל דיבור על נסיגות משטחי אה”ק.

 

והנה נתקיימו בנו דברי חז”ל, אשר בעקבתא דמשיחא בת קמה באביה, ועמדה בתו של מרן הגאון זצ”ל מול קהל גדול ולאוזני התקשורת, והכריזה בשמו דברים הפוכים מדעת תורה המפורשת במכתבו הנ”ל, ואין פוצה פה ומצפצף לבקש עלבונה של תורה.

והרי בימינו אלו, לאחרי למעלה משלושים שנה, בהם רואה כל העולם כולו צדקת פסק-דין תורתנו הקדושה, בשו”ע או”ח סימן שכ”ט, שכל נסיגה משטח בשליטת ישראל היא פיקוח נפש וסכנה לכל יושבי הארץ, אין זה אלא ביזוי ולעג לטפול שקר על גדול בישראל, כאילו אמר היפך המציאות הידועה לכל.

 

לעת כזאת שומה עלינו להתחזק ולפרסם שוב ושוב את דעת תורה האמיתית, בשם מרן הגאון זצ”ל ובשם מאות גדולי רבני ישראל  – שכל דיבור על ויתור ונסיגה משטחי אה”ק, הוא סכנה למיליוני יהודים רח”ל, ורק בעמידה תקיפה על גבולות אה”ק בשלימותם נזכה לשקט ושלוה, ונתתי שלום בארץ”.

 

מזכ”ל הקונגרס, הרב אברהם לוין אומר כי, “כלל הוא בידינו, “מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי”, (= בני אדם אינם משקרים בדבר הניתן לגילוי), והרי מפורסם לכל, ובימינו ניתן למצוא זאת בלחיצת כפתור, מכתב שלם בכתב-ידו של הגר”ע יוסף זצ”ל שבו כותב מפורש שביטל את פסק ההלכה שכתב בשעתו על שטחים תמורת שלום! מניין החוצפה לעמוד ולשקר כך במצח נחושה ולחלל את זכרו של אביה הרב?! והיכן הם גדולי תלמידיו של מרן זצ”ל? מדוע לא נשמעת מחאתם בכל ארץ הקודש!?”

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן