1

נבואת מעלת התורה וגאולת ישראל בפי נציג האומות בלעם כך בדורנו

תיאור מעלת ישראל תורתו וארצו וברכתו לעולם עם תיאור היסטורית ישראל והתהליך המשיחי הנוכחי דווקא על ידי נציג כל האומות בלעם . כך בפורים עם אחשורוש ועידת סאן רמו והצהרת בלפור

נרות שבת
לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

 ‘וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמר הנה העם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממלי. ועתה לך נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואת אשר תאר יואר.’ פרשה זו הנקראת בשם אישיות מוגדרת כמו בלק, יתרו, פנחס הן פרשיות המגלות לנו את ההתמודדות הישראלית לא רק בזמן התרחשות העובדות, אלא גם ההתמודדות לימות המשיח עם אותם התרחשויות והתמודדויות מול  האישים והעמים בדרכנו להיות ממלכת כהנים לעולם בארץ ישראל. ימות המשיח הימים ההיסטוריים של תהליך החזרה של ישראל בארצו שאנו נמצאים בשיאו. אנו נוכחים לראות בפרשה זו את ההתנגדות של אומות העולם לישראל דרך נציגות  האום של אז בלעם כשהם בדרכם להקים מדינה בארץ ישראל. אכן בלק מלך מואב בעת ההיא עקרונית לא היה בשלב זה מאוים על ידי ישראל ובכל זאת רצה  בעזרת מידת עין הרע והתעמולה  נגד מעלת ישראל שהיא דווקא תיאור מעלתו שהיא לעתיד ועדיין לא מושגת,  יכולה להפוך לקללה . ראינו זאת עם התעמולה הנאצית נגד היהודי למנוע את הוויתו בכלל וגם  כניסתם לארץ ישראל .וגם התעמולה של מחבלי הפלסטינאים ותומכיהים בעולם ולצערינו גם עם  תומכים מסויימים יהודים בחול וגם מכאן לבושתינו!.העמים בחלקם הגדול רוצים למנוע את ישראל לעשות מדינה בארץ ישראל כי זה יהיה יעד הפיכת האנושות לעובדת ד מבחינת דגם של מדינה קדושה עם כלכלה פוליטיקה וחברה עם מסר התורה בהם.ניצחון המוסר העל אנושי העינין האלוהי של ישראל  במעשה המציאות.אין הפרדה בן החכמה למוסר בחברה.כך מביא הפרי צדיק את הזוהר פרשה זו ‘וירא בלק חמא במשקופא דחכמתא וחד חלון אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי  מאן דחמי  בעקרא  דחכמתא  אוף הכי וירא בלק בחכמתא דיליה .’  חכמה בגוים תאמין תורה בגוים אל תאמין רצון העמים לקדם את החכמה בעולם זהו הכלי הנחוץ לפיתוחו אלא בניתוק מן המוסר והתורה. מהות  ישראל הינה תורה שבעל פה חכמת הפסיקה ההלכתית התורנית במציאות שהיא החכמה של השגת עולם הבא העולם המתוקן לאדם בכללו זו חכמת ישראל. זו חכמה של ישראל הקודמת  לתורה שבכתב. ישראל מברר גם מיתוך חכמות האומות את תורתו כך מיתוך חכמת מצרים  התורה נתנה הסיני ומיתוך חכמת בבל תורה שבעל פה נבעה ומיתוך מלכות אדום המסתיימת תורת  הסוד  נובעת.לכן המלכויות  יודעות  שלאחר אימוץ הצדדים החיוביים של תרבותם המדעית ועוד לתועלת התורה הם ירדו ממלכותם.כך מבאר הגאון מוילנא שאין  אפשרות להבנת התורה מבלי ההבנה במדע שהוא הבנת עולמו של  הבורא שכך גזר רצונו שחוקי הטבע הפיזיקלים ועוד יפעלו וזה אז לימוד  השגחת הקבה בעולמו.  לכן המלכויות מתנגדות  לישראל ותפקידו הנל וכך בלק  ובלעם.

וכך מבאר מרן החידא את מהות שם ישראל עלינו.

.מרן החידא ספר עבודת הקודש:’פג אות כו…ולזה דקדק בו הכתוב הייחוד השלם  והיה זה אחר שהוסיף  לו שם ישראל  כי שררתו גדולה משררת אבותיו ששתף בשמו שם אל  ועוד כי בו  נשלמה שורת הייחוד …ויש במשמע ישראל  עוד ישר אל כי כולו תם  וישר  לא עקוב ולא עקבה באהלו.’

הנה עם יוצא ממצרים  הנה כסה את עין הארץ.. הרב קוק זצל.מאורות הראיה ג.רכח.’..כי כשם שאי אפשר להיות העמים  כולם עומדים על מצב אחד על כן ראוי ומוכרח כאשר בעזרת ד תתפשט האחדות  בעולם  וכולם ילכו לאור ד שתהיה אומה מצויינת  המדרכת  שארי אומות  בדרכי יושר. והנה  כשם שראוי להאיש הפרטי  האדם החשוב ובעל בעמו להתנהג במעלות גבוהות  מכל ההמון  כן ראוי לאומה העומדת במצב  כזה להורות בתבל  אור דרך ד שתהיה מתנהגת במעשים יותר נכבדים ורצוים  מכל המון רבים עמים. על כן דרכי נועם  של  תורתינו  הקדושה ילמדו גם לכל העמים  ללכת בדרכי ד  על ידי שמירת ז מצוות  בני  נח. וזה יראה לדעת כי עם ישראל  הוא  גוי  קדוש  נשא וגבה מאוד שילמד  דרך  ד  לכל  העמים רק  שהם  יקבלו  לפי  ערך מעלתם .וזה ענין  היה כמדקרות חרב בעיני צוררי ישראל  שראו מתהלוכות  הקדושה שאינה דומה   בסגנונה  לדתי  שאר  עמים. וזאת  היתה  תביעת  בלק … שרק  הוא  יאיר  לכל  הארץ וכל העמים  רק  באורו  ילכו ‘

.כן וכן אנו עם של לתיתך עליון על כל העמים הסיירת מטכל  של האנושות אלא  למטרת הבאת היתרון  לטובת  העמים. והנה ברוך צור ואל  ישראל וגואלו בימינו נושעת יהודה ורואים  אנו  מדינות ערב ועוד אחרות הבאים  בלי תנאים מוקדמים של המצאות  של כיבוש ועוד.. לכרות  איתנו  קשרים ועד  להיות  ישראל ספק  צבאי של הגנת שמי גרמניה עם מכירת מערכת נגד  טילים. ובוודאי  שבלי ידיעה ברורה אומות העולם מכריזים  על  מרכזיות מדינת ישראל עם ישראל ותורתו. כי ישראל עוזרת  לעולם בחקלאות  ובעוד  תחומים  חשובים ובעצם  זהו רק  החיצוניות  של  המהות  הפנימית   שהיא  העיקר  והיא  ללמד  את  העולם  את ההתנהגות  המוסרית  ערכית. והתמיכה של פיתוח החומר העולמי  לטובת האנושות הוא  המאפשר את החיים  הנעימים  שאז  יהיו תשתית לעולם הרוח והתורה .

לכן כך הרב  קוק  מלמד  עיקרון  יסידי  ביותר של המונוטאיזם  הטהור  העברי  שאין שום  הפרדה  בן  בני  האדם  ואין  הפרדה בן  קודש  לחול  אלא  יש  הבדלה  שהיא העמדת  כל  תחום  ואחד  במקומו הראוי  לטובת  העלם בכל  מרכיביו .לכן  ברכת  ישראל  היא  מיתוך  העמים עבור  העמים .    

 מאמרי הראיה ‘..הן  עם  לבדד ישכון ‘..כי  בכל מקום שיש  הבדלה  יש  ערך של  צירוף. אם מבדילים  בן קודש לחול  הרי בכל  זאת  דוקא  הקודש והחול ביחד עושים את החיים  שלמים.בלא חול  אין  לקודש  מעמד  ובלא הקודש החול מתנוון והדרו ניטל ממנו.ואם יש הבדלה בן  ישראל  לעמים הרי זאת  אומרת שיש בניהם גם יחש  צירופי .

.וכך מיתוך  בלק  דווקא יוצאת  רות המואביה  שממנה נולד  דוד אשר  תיקן את חטא האדם הראשון  והוא  משיח  בן  דוד שיתקן הכל גם. סוד הבידול  של  ישראל  אשר מקדש  את  כל  ההפכים. וכך אנו  לא  חושדים  במדינתינו  מדעות אחרות ומפעילות  בעולם העסקים והמדיני  המורכב.קידוש גם של צאצא בלק דרך  רות! לכן אנו לא  אומרים חלילה לד  איך להביא  הגאולה  כמו שיש  כאלה שלא מרוצים  חס  ושלום מאופן שד  גואל את  עמו. ולכן  להבדיל  אלף הבדלות בתיאור רק נושא ההפכיות  בלי השוואה ,אישי התנועה הציונית  באו ממחוזות של  לכאורה ניגוד לתורה אלא שהיתה להם אהבת ישראל וארץ ישראל. ד עובד  עם  מי  שמוכן  לעבוד  איתו נקודה!

.וכך הרבי מלובויטש .שבת פרשת חוקת בלק התועדויות תשמו חלק ד .’מובא בדרושי הצמח צדק מדברי השלה ‘בלק ובלעם שניהם היו חכמים גדולים ובלק היה יותר חכם וידע שלשלת הגדול יחס מלכות ישראל  שהוא מלכות בית דוד ומשיח וידע כי זה העצום יבוא ממנו וכו..’  ‘שהרי דוד המלך וכן משיח שהוא מבית דוד יצא מרות המואביה הנקראת אמא של  מלכות שיצאה מבלק מלך מואב.ולהעיר גם מדברי הרמבם אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים  המשיח הראשון  שהוא דוד  ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל  ושם הוא אומר אראנו ולא  עתה זה דוד אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח  דרך כוכב  מיעקב זה דוד וקם שבט  מישראל  זה משיח.’.ונמצא שבלק מורה על הענין של אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי  היינו דמהפכים את ענינו של בלק מלך מואב דממנו תצא מלכות בית דוד ומשיח.’    לכן אנו נאמר לקבה איך להביא הגאולה??

בגלויות ישראל העמים הצליחו  חלקית במקביל לתפקיד ישראל במלכויות גם עם איחור מיתוך עמינו עצמו להפריע   לישראל  להיות ממלכת כהנים בארצו. רק מיעוט תמיד יצא מהגלויות לארץ .נציין שאנו נמצאים בפרשה זו עם דור באי הארץ לאחר מיתת כל דור יוצאי מצרים דור דעה אשר מסיבות מהותיות של חיים על טבעיים במדבר  אשר לא יכלו עם משה   בשלב זה  להשתלב בחיים של קדושה טבעית בארץ. ישראל  ש80 אחוז ממנו לא יצא ממצרים וגם מתוך ה20 אחוז  שיצאו רק 2 נכנסו כלב ויהושוע בין נון.

כך נאמר בתלמוד  סנהדרין דף קיא. ולקחתי אתכם לי לעם והבאתי אתכם אל הארץ. ר סימאי אומר נאמר ולקחתם אתכם לי  מקיש יציאתו ממצרים לביאתו  לארץ שנים משישים ריבוא ..ואמר רבא וכן לימות המשיח.

משך חכמה. וארא :  כוונת המאמר הזה מופלג  הוא כי כל האותות והמופתים  אשר עשה ד למצרים בשביל שיבואו שנים מס רבוא אל המטרה האלוקית. וכמו שכל זה שעשה  במדבר היה לתועלת אשר שני אנשים ישארו כן לא ימנע מהשית לשדד  הטבע ולהראות זרועו  והשגחתו על בניו  בפרט לכל באי עולם אך כי אינם ראויים  אל הדביקות לאלוקות והמטרה התכליתית רק שנים מס רבוא. אמר רבא וכן לימות המשיח לא ירפה ידי המאמין בראותו  כי אין מי  שראוי אל המטרה האלוקית רק יחידי סגולה.’

והנה כדברי המשך חכמה נמצאים כאן בפתח המטרה להיות בדביקות הא-לוהית שזה הכניסה לארץ ישראל , דור חדש שיתמודד דווקא הוא עם העמים וכך זה באמת קרה כדברי הגמרא בימות המשיח שאנו חיים בדורינו שרק מיעוט נכנס לארץ ישראל. ותמיד החלוציות בתורה בתעשייה בפוליטיקה הימה אצל החלוצים והמיעוט ומתוך מיעוט זה צומח מפעל ענק של תורה ופיתוח ארצנו. 

לכן אנו נמצאים בשנת ה-38 של נדודי המדבר שרק אז ישראל בתור עם שנכנס לארצו העברית עוד מתקופת שם עבר והאבות; מתחיל להתמודד  עם הקשר עם אומות העולם. קשר זה אפשרי כמתואר בפרשה רק כשישראל הינו בתור גאולים בדרך להיות עם במדינתו .אנו רואים את ההתנגדות של אומות העולם עם נציגם בלעם נביא האומות אשר עם בלק מלך מואב מעוניינים לעצור את העם אשר מביא מהפך בתפישה האנושית והוא שאפשר לחיות חיים של קדושה  גם במערכת מדינית כלכלית ופוליטית. העמים ונציגם בלעם מעוניינים להפריד את החיים הטבעיים מכל גרגיר של קדושה. בלעם ובלק וכך כל האומות עד היום מעוניינים בהפרדת הדת מהמדינה ובניתוק החיים הטבעיים האישיים והלאומיים מכל קשר למוסר או לתורה הישראלית. הם לא מאמינים שאפשר להחדיר את תורתו של הקבה בעולם הטבעי. לכן לא מפריע לבלעם ובלק שישראל יהיה עם ‘מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל ‘ אבל בתור קהילה שתהיה מסוגרת בבית הכנסת. אבל שישראל בתור עם יפעל בקדושה ובמוסר גם בחיי לאום ובמערכות כלכליות לאומית זה העלאת כל חיי המדינה להיות עם קדושה אלוהית ועם הענין האלוהי, זה מבחינתם כישלון כוחות הטומאה מול כוח הקדושה. הם מבחנים שהקדושה הציבורית  הרבה יותר עליונה מהקדושה הפרטית, בעצם אין קדושה פרטית .הקדושה מתחילה מעשרה מקיבוץ  של רבים ואם הם יצליחו למנוע את ישראל להיות כלל המקיים את תורתו בתור כלל בארצו אז בעצם הם מונעים מהקדושה להיות במציאות הקרקע .זהו והיה זרעך כעפר הארץ רשי מביא שישראל מקיים כמה מצוות עם העפר. ישראל מגלה את הקדושה מתוך העפר  הוא הופך את העפר עם אות ע לאפר עם אות א ,  מאות ע לאות א שהיא  במספר גם 26 ( שני יוד עם ו באמצע) וזה שם הויה. ישראל יכול להעביר את אות ע שזה שבעים האומות להיות באחדות אות א של אלופו של עולם.  להפוך את העולם עם נוכחות גלויה של השכינה.לכן כשבלעם אומר ‘מי מנה עפר יעקב או מה טובו אוהליך יעקב , הוא מתכוון לומר שאין סיכוי לישראל להיות עם מצוות בעפר בכלכלה החומר בפוליטיקה או עם אוהל של קדושה. לכן בלעם היה גם מיועצי פרעה אשר ניסו למנוע את יציאת ישראל ממצרים. יציאה זו מתחילה  עידן חדש בעולם עם עם אשר מביא את הברכה לעולם ומרים את כל  ההויה .בלעם נביא האומות בניסיון לתאר את ברכת ישראל הוא בעצם  רוצה להמעיט מברכה זו לכן כל ברכה יש לה לפי חכמים משמעות כפולה את הברכה עצמה ואת הפרשנות השלילית שבלעם נותן לה. והיא החוסר אמונה שישראל מסוגל לברכה ואז בעצם זה נהפך  לקללה. ברכה של ישראל לעולם כשזה לא מצליח זה אומר דאין תקווה לעם מוסרי בטבע העולם. אלא שהקבה אשר יצר את  ישראל הופך את קללת בלעם לברכה אמיתית שהיא : ישראל הוא העם אשר נושא את הברכה ואת תורתו מול כל העולם. ושכן ישראל עם כל ההליך הנדרש  יצליח להיות עם לבדד ישכון עם המתנשא כארי עם אוהלים של  קדושה בכל תחום בחיים. ובלעם יבקש למות מות ישרים להיות ישראל מלשון ישר .אל. ישרות האלוהית בחיי העולם הטבעי האישי והלאומי. אז כן ישראל יצליח זאת. ואנו רואים זאת עם חכמינו  וכל העשייה הנפלאה של  מדינתנו.

וכל זה מתחיל מעין טובה ודיבור חיובי הפוך מבלק ובלעם בעלי עין הרע על המציאות. ישראל רואה את המציאות בעין טובה של עין ד אל יריאיו ושל עין העין עינו התואם את עין האל. לכן הוא לא מתיאש מהמניעים של העולם החומרי.ודווקא מגלה את הקדושה שבטבע הבריאה אשר היא יותר עליונה מהקדושה שברוח  שלהקדושה עצמה כדברי מרן הרב קוק זצ”ל.וגם הדיבור של ישראל הוא אחר הוא קדוש הוא מלא במילים טובות עד כדי ששיחת חולין של תלמיד חכם דרושה לימוד כמאמר חז”ל. וישראל הוא כולו בנים לד ולכן חכמי התורה מעלים את עומק הדיבור של ישראל והופכים אותו לפסח לפה ששח. יהודי מדבר רק דברי איכות חכמה חיוביות תורה ודיבור של עשייה יישומית לקידום כל העולם דרך התורה בכל תחום הדרוש קידום ממדע ועד הכלכלה. וזה מידה הפוכה מבלעם המדבר רע ומקלל .ישראל רק מברך  את כל העולם. וזה מתעצם ממדינתנו העברית. חסדי ד שאנו רואים דור גאולים ענק הפועל בלימוד תורת הארץ ובפיתוחה בכל תחום בקדושה. כך נוכל להמשיך להשפיע על המדינה על הצבא מתוך בית המדרש של התורה הכללית. זכה דורנו לנוער של תורה וגם כללי  נפלא מלא אידאלים ועשיה. זה קיבוץ הגליות וזו תחילת ואמצע הגאולה.

.אנו נזכיר בעת כתיבת שורות אלו שזו ההילולא החודש  ( טו תמוז) של רבי חיים בין עטאר הקדוש  ממרוקו לירושלים מענקי חכמי ישראל הנודע בפירושו ‘אור החיים’ על התורה. הרב חי במרוקו בעיר סלי ליד רבאט, ועלה במאה השמונה עשרה לארץ לירושלים ששם יסד ישיבה בעיר העתיקה .מגדולי תלמידיו אשר למד בישיבה זו הינו מרן רבי חיים דוד אזולאי החיד”א. רבי חיים בן עטאר הקדוש גילה לנו דרך פירוש המקראות בתורה את הממד הלאומי ההיסטורי של עם ישראל ותיאור תהלוכות הגאולה. הרב תיאר את שני המשיחים משיח בין יוסף ומשיח בין דוד (פרשת מצורע בפסוק המתאר את שני הציפורים)  ודרך התגלותם. עקרונות רבים מפירושו חדרו לתורת החסידות ולגישת מרן הרב קוק. 

רבי חיים בין עטאר הקדוש: ‘אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל’ – ‘שאם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל יהיה הדבר מופלא במעלה…מה שאין כן כשתהיה  הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויים לה תהיה באופן אחר ועליה נאמר (זכריה ט טו) ‘עני ורוכב על חמור’. והוא מה שאמר כאן כנגד גאולת אחישנה שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז באומרו ‘אראנו ולא עתה’, אמר דרך כוכב, שיזרח הגואל מן השמים ,גם רמז לכוכב היוצא באמצע השמים לנס מופלא ,כאמור בספר הזוהר. וכנגד גאולת בעתה, שרמז במאמר אשורינו ולא קרוב, אמר וקם שבט מישראל, פירוש שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך טבע ,על דרך אומרו (דניאל ד יד) ושפל אנשים יקים עלה, שיבוא עני ורוכב על החמור ,ויקום וימלוך… עוד רמז דרך כוכב מיעקב על משיח בן דוד הרמוז בכוכב כנזכר, ואומרו וקם שבט מישראל, ירמוז על משיח בן אפרים… והכוונה בזה כי אם ישראל יהיו בגדר שיהיו נקראים יעקב לא יאיר להם אלא משיח בן דוד אבל משיח בן אפרים ימות במלחמה ראשונה, שיהרגנו רומילוס כאומרם ז”ל. אבל אם ישראל יהיו כולם צדיקים שבשם ישראל יתכנו אז אפילו אותו שבט שהוא משיח הבא מאפרים, וקם פירוש תהיה לו תקומה לפני אויביו ולא יהרגנו רומילוס. ותמצא שציוו גדולי ישראל (עץ חיים שער העמידה דה תשכון) לכוון בתפילתנו כשאנו אומרים לישועתך קווינו כל היום לבקש רחמים על משיח בן אפרים שלא יהיה נהרג במלחמה..’.

ברור מכאן  שהרב ראה  שמלכות ישראל  בגאולה האחרונה  תהיה בעתה. היא לא יכולה להצליח מבלי משיח בן יוסף שהוא השבט הקם דרך הטבע ומולך בישראל, מנהל את קוממיות ישראל ומקבץ את הגלויות כך גם מבטר רבי יעקב אביחצרא  בספרו מחשף הלבן ונלחם באומות. רק כך משיח בן דוד הבא אחריו או במקביל יש לו קיום. דברי רבי חיים בן עטאר הקדוש המובאים בכמה מקומות בפירושו לתורה הם ממש בגדר נבואה המבהיר את תהליך התנועה הציונית שהקים דר הרצל שפעלה  דרך הטבע והקימה את מלכות ישראל השלישית. וראה את תמיכת חכמי צפון אפריקא בתהליך בספרו דל הרב דדון. ואנו מחכים לזרם משיח בן דוד שיכיר בחשיבותה ויכניס את התורה בתהליך ואז יפעלו ביחד. ראה פירושו של הרב אשכנזי להספד של הרב קוק על הרצל בספר הספד למשיח. זו הקדמה עקרונית ומהותית לפעילות בלק מלך מואב ובלעם לנסות לחסום את הדרך של דור החדש הצברי , לאחר מיתת דור המדבר שלא היה לו רצון או גם יכולת להיכנס להקים מדינה בארץ;  להיכנס לארץ ישראל ולהקים בה את מדינת ישראל. הרי לא רצו להילחם במואב וגם במדין  בלעם לפי חכמים הוא ‘בלא עם’ זוהי מהות כל אומות העולם הרוצה למנוע מישראל להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש בארץ ישראל. וזה קורה עד היום!. כי אז כוח הקדושה הישראלי שיתגלה דווקא דרך הממד הכללי , כלל ישראל, שיופיע רק במדינה יקדש גם את כל הקושי והרוע  האנושי ויוכיח שאפשר עם מערכת מדינית פוליטית כלכלית לפעול כך. וזה יהיה סוף אידאולוגית  העמים שטוענת שזה בלתי אפשרי.

רבי צדוק הכהן מלובלין – ספרו פרי צדיק על בלק מאמר ג . :’…בגמרא ( ברכות   יב עמוד ב) בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע…מאי טעמא.. אלא אמר רבי יוסי בר אבין משום דכתיב בה האי כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו.’ . וזה ענין מה שדרשו במדרש משה שהיה אוהב את ישראל משל אותם בכוכבים אבל בלעם שהיה שונא אותם משל אותם בעפר. אבל הושע שהיה בינוני חא אוהב ולא  שונא משלן כחול…אך הכוונה דמשה רבינו  עה ראה רק צדיקים שבישראל ועמך כולם צדיקים לכן משל אותם ככוכבים  על דרך מה שאמרו כשהן עולים עד לכוכבים ובלעם שהיה שונא אותם לא ראה  רק הפושעים לכן משל אותם בעפר..וזהו הפירוש  במדרש רבה ממחליק לשון זה בלעם שהחליק בנבואותיו ונפלו בשיטים והיינו במה שנתן להם תקיפות ששום ישראל לא יאבד  ועל ידי זה יכול לסמוך על זה לחטוא חס ושלום. ואם שהאמת כן  הוא שכל מי שהוא מישראל לא יאבד חס, ושלום אבל יסבלו מקודם הרבה והרבה עד שיתבררו ויצורפו. ועל זה אמרו בגמרא אל תאמין ברע . אם יאמר לך יצר הרע חטא והקדוש ברוך הוא מוחל אל תאמין. ובלעם החליק בנבואותיו שהקבה יברר כל מי שהוא מישראל.. וכאן אמר כרע  על דרך מה שנאמר כרע נפל שאף שנפל חס ושלום מכל מקום שכב כארי שיתגבר כארי לשוב .ואף אם יפול אחר כך ממדרגתו עוד הפעם חס ושלום יהיה כלביא על כל פנים. ואף שיפול עוד הפעם  חס ושלום מכל מקום מי יקימנו..דהיינו מי גימטריא נ שערי בינה והוא תשובה  …וזה שבא בלעם בהחלקת לשונו להגביה לבם שאפילו אחר כל הנפילות ויחזור ויפול כלביא ויפול ומכל מקום מי יקימינו. וזה שאמר שעל ידי זה נפלו בשטים. ובאמת הדברים אמיתיים אבל רק בדיעבד. שאל יפול לב, האדם וחס ושלום ו לא יתיאש. כי כל מי שהוא מישראל לא ידח חס, ושלום  ויתברר ויתלבן עד שיהיה בכלל ועמך כולם צדיקים .וזה פירוש בגמרא בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע שהוא קבלת עול מלכות שמים ועול תורה ועול ומצות .ופן יפול לב האדם היודע נגעי לבבו .כמה קלקל. ובאיזו פנים יקבל עול תורה ועול מצות על זה רצו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע שיהיה להתחזקות שלא יפול בדעתו  . שלא ידח ממנו נדח ויתברר לבסוף ועמך כולם צדיקים אך הוא רק לעולם הבא ובשבת ..ומי שישים אל לבו וירצה להטיב מעשיו יוכל לזכות מעין עולם הבא  שיתברר ועמיך כולם צדיקים.

בלעם נביא האומות ונציגם , הוא הדובר הנביא מלשון ניב שפתיים.porte parole מזכיר הכללי של  האום של אז.  והטענה העיקרית שאין אפשרות  לחיות חיי מוסר וקדושה במערכת כלכלית פוליטית מדינית עלי אדמות. והאומות תוקפים את ישראל המנסים לדעתם דרך בלתי אפשרית פרקטית וגם היא מפריעה לאידאולוגיה של האומות להפרדת ‘הדת’ מהמדינה. הרי  ישראל דרך כניסתם לארץ צריכים להוכיח את ההיפך שיש קשר גומלין מהותי בן המוסר התורני וניהול המדינה. יש קשר בן החכמים וראש הממשלה או המלך. כל אחד בתפקידו אבל בקשר הדוק המלך כותב לו שני ספרי תורה. המלכות פועלת טבל מושפעת מרוח מאן מלכי רבנן. וזה בלעם רוצה לעצור .לכן רצו לקבוע את הפרשה הזו  של קש תשתית כל המצוות בחוקה של התורה כדברי הארי המובא על ידי רבי יעקב אבוחצירא שהיא קריאת שמע. המצווה של קבלת עול מלכות שמים ומצוות לומר שישראל בתור עם יכול לחיות בהיסטוריה עם תורה בחיי הכלל של ארצו. יהיו מעידות אבל זה לא אבוד. מבחינת הגויים זה בלתי אפשרי. לכן זהו המסר העיקרי של ישראל, אפשר להקים מדינה קדושה.

אלא שבלעם כדברי הפרי צדיק מציין את העליונות של ישראל שגם חטא לא יכול להסיר אותה. בעצם בלעם וכל האומות מנסות לומר לישראל תוכל להיות עליון  וקדוש גם אם תחטא. מטרת אימרה זו הינה להפוך את ישראל לאחד העם בעקבות אפשרות המעידה הקיימת. כי החטא בלתי נמנע בעולם ובכל זאת זו האמת שישראל אפילו שחטא ישראל הוא. אלא שיש תהליך וישראל חייב להימנע מכל חטא, לכן גם אפשרות החטא צריכה להיות מינימלית. ואנו לא ניכנע לתעמולת בלעם והעולם שהנה גם ישראל העליון יכול לחטוא כי אנו יש לנו את כוח התשובה. התשובה שהיא מעין עולם הבא מימד השבת מאפשרת לישראל להיות כדברי בלעם עליון גם אם יש חטא לפעמים. אלא מתוך תהליך ארוך של התעלות. לכן ישראל רואה את התהליך בעין טובה למרות הקשיים ובלעם רואה בעין רעה כל מעידה.אנו עם הברכה שבמאמץ ובלעם עם הקללה של הכישלון בלי אפשרות לתשובה .אי לכך בלעם נביא האומות בעל כורחו מכיר בעליונות ישראל ומברך אותו לאחר דבעצמו מוריד את כל החשיבה השלילית מהברכה.

מאבק איתנים זה דורש מנהיג כמו משה רבינו שבדור המתאחד עם משיח תורה וסגולה, אשר הוא רואה רק את עליונות הנשמתית של ישראל אשר היא תתבטא עם מאמץ אישי ולאומי עם הכוונת חכמי התורה  למנהיגי המדינה כמשה בדורם.מבחינת משה שפיר קאמרת נשיא הדור וגדול הדור אשר  מסוגל כן לומר רעיונית את פרשת בלעם בקריאת שמע ולקבל עול תורה ומצוות מיתוך תהליך של עמל וגובה היסטורי עליון של עם בארצו.

ויתבאר הענין על פי דבריהם ז”ל שאמרו (סוטה יא) שלשה יועצים היו לפרעה כשאמר על ישראל הבה נתחכמה לו, ואחד מהם הוא בלעם והוא אשר יעץ עליהם רעה ובכשפיו העמיד כישוף לבל יוכל עבד לברוח ממצרים (מכילתא יתרו) והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצרים.’ פירוש על הפסוק הנה עם יצא של רבי חיים בן עטאר הקדוש.

אנו רואים שבעצם ההתנגדות של בלעם לישראל יסודה למנוע מן עם ישראל לצאת מהגלות ולהיות עם הפועל בתוך העמים דרך ארצו בהיסטוריה האנושית. ההתנגדות של בלק שהיה אגב לפי חכמים מנסיכי מדין שהומלך על ידי מואב עליהם למלך מיראת ישראל ובידיעת מואב שמשה היה ממדין אולי בלק יצליח לנצח את הנהגת העם. לעומת זו בלעם נקרא נביא האומות על ידי חכמים.

 הרב אשכנזי מניטו‘חייבים לציין כאן עובדה חשובה שההתנגדות הכי חריפה לישראל מגיעה בתוך משפחת ישראל, זה מה שנקרא קליפת ארם אלה הם הגורמים היוצאים מתוך משפחת אברהם כגון מואב מלוט. הזהויות האלו שנשארו ארמיים ולא נהפכו לזהות העברית כגון לבן הם הגורמים המתנגדים בצורה הכי חריפה לישראל. נומר היום הזהות הגלותית של חלק מיהדות הגולה שלא מצטרפים לזהות העברית הישראלית הם יכולים להיות האויבים הכי חריפים לישראל. בלק ובלעם הם ממשפחת אברהם. ‘ ראה היום ההתנגדות החריפה של כיתות בארה”ב הן חרדיות והן רפורמיות וקונסרבטיבית לישראל.  ‘הנבואה ניתנה לכל האנושות. כוח הנביא שהוא שיא השלמות של ההוויה האנושית של הבריאה. ישנו בבריאה הדומם, הצומח, החי, המדבר והנביא. הנביא, היא בעצם המעלה האנושית הטבעית של המדבר כשהוא בשלמותו. שכחנו בעקבות הפסקת הנבואה שכל האדם המדבר יש בתוכו אפשרות להיות נביא. ואכן עד להפסקת הנבואה בבית שני היו באומות כוחות אינטלקטואליים המקבילים לנבואה. הכוח הנבואי שמתאפשר רק בארץ ישראל נשכח מאתנו. נביאי העמים הם שתיארו לעמם את היעוד ההיסטורי שלהם. אלא שכח זה היה חייב להיות קשור לעניין המוסרי.’

הרבי מחבד.’נאמר בספרים שבלעם ועמלק שייכים זה לזה וסימנך כשכותבים בלעם ותחתיו כותבים עמלק אזי בצד הימני יקרא בלעם ובצד השמאלי יקרא עמלק .

בל /עם

עמ/לק 

שניהם עמלק ובלעם רומזים לאדם המחטיא את חברו במעטה של צדקות ויראת שמים  עמלק דהיה מבני בניו של עשיו הוא הרי מיוחס נכד לאבות  הקדושים אברהם ויצחק ובלעם היה מבני  בניו  של לבן סנהדרין קה.העצה  נגד  השפעתו  של אדם כזה היא  התחזקות   באהבת  ד  ויראתו .וסימנך  גם בשני  מילים  אהבה ויראה יש אותו  רמז  דבתיבות  בלעם ועמלק 

יר/אה

אה/  בה. ‘

 הרב משה בושקו  בספרו הגיוני משה ‘..עולה מן המשנה במסכת אבות’ (תיאור ההבדל בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם אבינו) כי כוחו של בלעם ברוח הגבוהה ובנפש הרחבה הוא הכוח השכלי האינטלקטואלי וכישרון עצום זה הוא שהיה תשתית נבואתו. החשיבה היוותה איפה את מרכז החיים… לא עמד בסתירה לאורח חיים היום יום שהיו מלאי הפקרות.’

בעצם כוחות אלו מטרתם הייתה להתנגד לאפשרות שישנו במציאות עם שלם שיכול לחיות בקדושה עלי ארצות ולהשתמש בכוחותיו הרוחניים להשלים את החומריות שבבריאתו של הקב”ה

‘וישם ד דבר בפי בלעם ..’  – רבי חיים בין עטאר הקדוש: ‘…ונראה כי לפי שרצה ד’ לגלות עתידות ודברים נפלאים מהטובות אשר יגיעו לישראל ורצה שיתגלו על ידי בלעם נביא האומות לפרסם מעלת עם קדושו לפני כל האומות ואמר ואשר תבאנה לישראל מהטובות באחרית הימים וכליון האומות על ידי ישראל לבסוף וידעו האומות מפי נביאם הדברים ככתבם חהרבה תועליות הנמשכות לישראל נגלים ונסתרים .ולפי שאדם זה הוא אדם מובהק בכיעור ותיעוב ושיקוץ ; לא תנוח עליו הרוח הקדושה  המגדת עתידות .גם הדברים מצד עצמן דברי קודש הם ולא יחנו בגוי טמא .לזה נתחכם ד לעשות תיקון לדבר בקדושה לבל תעבור במבוי מטונף , ועשה מחיצה בן הכוח המדבר  והדיבור עצמו ובין פי חזיר  והוא מאמר וישם ד דבר אחד בפי בלעם  הציע כוח אחד שיכול להתמצע בן שניהם , ובזה נעשה פי בלעם גבול בפני עצמו , והדבר מפסיק לגבול כוח המדבר והדיבור. ואז כה תדבר רוח הקודש היא תדבר. ורבותינו ז”ל בזוהר אמרו כי תיבת כה תרמוז לבחינת הקדושה  והמשכיל יבין…’

רבי צדוק הכהן מלובלין. ספרו פרי צדיק בלק מאמר ב. :’…  וזה הענין מה  שנברא פי האתון בערב שבת בין השמשות  והיינו שנברא אז כח זה שיוכל להיות בחינת  פי ד אף כשיוצא מפי בלעם שכח בלעם היה העיקר כוחו בבחינת אתון כמו שאמר בזוהר הקדוש ( פרשה זו רז,א) .והיינו פי האתון שיוכל להיות הדברים מבחינת פי ד אף כשיצאו דרך מוצאות פי בלעם שהוא פי אתון. ופי האתון מורה אך שבמקום  שאין המדבר  מרגיש כלל במה מדובר יכולים ללמוד מזה….היינו אף שישמע מנכרי שידבר דבר ילמד מזה  כי לא לחינם נשמעו.. דברים אלה לאוזניו.. ובמשנה איתא איזהו חכם הלומד מכל אדם ..מוכח שקאי על מי שרוצה ללמוד ממנו והוא מכוון ללומדו מכל אדם … שכן בלשון חכמים סתם אדם וכמו שכתבו התוספות יום טוב (פרק ב דביכורים משנה ז) ..וזה פירוש פי האתון שנברא כח זה שבפי האתון גם כן יכול להיות דבר ד .וכל תורה שבעל פה בגלות בין האומות . והיינו שבכולם יש דברי תורה  בשביה וישראל מוציא מהם הניצוצות הקדושים  והתורה שבעל פה … היינו  אף מנכרי ..וזהו פי האתון שבפי האתון יכול להיות גם כן דבר ד בחינת תורה שבעל פה הוא בגלות בן האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים..שבכולם יש דברי תורה בשביה וישראל מוציא מהם הניצוצות הקדושים ..’

אנו יכולים להבין כעת לפי פירוש האור החיים הקדוש   ורבי צדוק הכהן , שתמיהתנו איך יתכן שאישיות לא מוסרית כגון בלעם יכולה בפרשה זו לנבא את התהליך המשיחי ולומר את כל הברכות של ישראל. עצם מעלת ישראל הינה כוח ההיפוך להוציא את הערכים החיוביים מכל עם ותרבות באנושות ומכל דבר בעולם גם  אם הפוך מהקדושה.זהו ו ההיפוך בדקדוק העברי. ישראל  דרך אברהם  בקנית מערת המכפלה מעביר את העפר  של עפרון עם אות ע לאור עם אות א  ואת דיני הפרה בהפיכת אות ה של פרה מורכבות העולם לאות א של אפר הדווקא יכול לטהר את המורכבות.פירושי הרב אשכנזי ורבי יעקב אביחצרא זצל.מעלה את עפרוריות העולם להיות מבחינת אות א שהיא אחדות הכל אלופו של עולם. ישראל העברי מעביר את האות ע של השבעים אומות להיות עם או א של אחדות האנושות.מעביר מע.פר  לא.פר .

כך אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה מעפרון עם אות ע ומעלה אותה למקור האור העליון של חברון של אות א של המילה אור.לכן הוא אומר לד בתפילה על סדום ואנוכי עפר ואפר .מעביר את הע של עפרון לאות א .בתורתו של רבי מאיר כתוב ויעש להם ד כותנות אור , לא עור .שוב עוברים מע לא .עוברים מהעור הסותם לאור המאיר. הרב אשכנזי.

רבי דוד אביחצרא .ספרו פתח האוהל :  ‘וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור.1.שגם כן בלק היה יודע הכל בקסמיו וכמו שאמר בזוהר הקדוש  על בלעם ובלק  שזה צריך לזה וזה לזה .זה בידיו  וזה בפיו כמנהג הרע דההוא סטרא…2.פתורה על פי רשי זכרונו לברכה כשלחני שהכל צריכים אליו  לעמת משה  בקדושה שכל ישראל אליו ידרושון  גם שם עירו פתורה לעמת רמז משה .משה עם הכולל גימטריא פתורה .שגם כן בה אותיות. פ.תורה….3 גם פתורה אותיות הוא פרת עם הכולל שנקרא על שם  ארץ ישראל  כמו שפרש רשי זל  על הפסוק והנהר הרביעי הוא פרת.ודהיינו לעמת שלא זכה בה משה .רק ארץ בני עמו דהיינו שגם כן לעמת עמו ישראל  שזכו לה וזהו ארץ בני עמו דייק ולא לו .4 לקרוא לו לאמור  דהיינו זאת הקריאה  בשביל לאמר בפיך  כמומזה שהוא לעומתיך וזהו לקרוא לו בכדי לאמור. בפיו דבר ויקם… 5 לאמור עם יצא ממצרים  על ידי משה נביאו  ובזכותו לרבות עשר מכות  ראשי תיבות עם דהיינו שהגם שקשרו קשרם בכל מיני כישופים בכדי שלא לצאת משם כידוע… 6 ואפילו הכי הנה כסה את עין הארץ  אחרי צאתו . עם תקפו וגבורתו . 7 יושב ממלי מתנגד לי בכוח מילים שבפיו אותיות השוות.. ‘

הנה דבר קדשו של הרב דוד אביחצרא המסכמים כל.בלעם ובלק המסמלים את הכוח ההפוך של ישראל שמשתמשים בכוחם הענק להחריב את העולם .לכן הם מנסים למנוע את כניסת ישראל לארץ ישראל ואז למנוע את קיום תורת משה.אלא שהקללה נהפכה לברכה על עדי הקבה .וישראל קם כארי לכבוש את ארצו העברית וגם לקום כארי לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית.

רבי דוד אביחצרא. ‘ וזהו  הן עם לבדד ישכון מעשיו ובגוים לא יתחשב מישמעאל ..הן עם    לבדד ישכון מישמעאל ועשיו כרמוז זה בתבת ישכן שראשי תיבות ישמעאל כן גימטריא עין פשוטה (ללא מילויה) שראשי תיבות עשיו… .גם רמז עפר יעקב מלא גימטריא במצוות..אם כן הוא זרמת סוסים..מספר רובע יעקב שגם כן  הכל במידה כמו כלים יקרים(שזרעם קדוש ונמנה בחשיבות .וכן הנהגתם בעת תשמיש בקדושה רבה).’

ישראל הגובר על תרבות עשיו ותרבות ישמעאל הוא  יעקב אשר נהיה ישראל וישםיע על עשיו וישמעאל ויעלה את כל העפר והחומר למקור קדושתו כאמור לעיל.

 ‘אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ‘. כל הפסוקים האלו מנבאים על הגאולה הישראלית ומלך המשיח . דווקא האומות מאשרות את עליונות ישראל ואת תורתו ומאשרות את חזרתו לארץ ישראל . אנו רואים בהיסטוריה שלנו שבמצרים היה צריך את אישור פרעה לצאת, בבית שני את אישור כורש מלך פרס שכונה משיח ד’, ובתקופתנו הצבעת אומות העולם בועידת סן רמו למתן מדינה בארץ ליהודים והצהרת הלורד בלפור. תפקיד ישראל ומנהיגיו הינו דווקא להתייחס ברצינות לדוברי האומות בכל שלבי הגאולה על דיבורם על ישראל ובמיוחד להתיחס למאורעות ההיסטוריה שהם תורה במיוחד לאלה הנותנים אישור לישראל להקים בית בארצו ולהבין שכך הקבה מביא את הגאולה ולא אחרת. אנו לא נאמר לד איך לקבץ את ישראל לארצו. איזו יהירות לא להסכים ולא להקשיב לאומות העולם הנותנים אישור להקים מדינה בארץ ישראל אז . הרי זה בדיוק פרשת בלק בלעם הוא אשר מאשר את עליוניות ישראל ואפשרות הכניסה לארצו. זו תורה לא פחות מהלכות שבת!! לכן לומדים כל שנה את הפרשה כי המסר נצחי. אם לא אומרים כך אז זו כפירה בתורת משה!.

מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל. שיעור שנת תשס”ה:  ‘..   עם ישראל קשורים על אדמתם כאריה וכלביאה מצות ישוב ארץ ישראל  גדולה ועצומה. ולומדים זאת גם מפרשתנו. בלעם הרשע סיים את מסעו בברכה שעם ישראל יחזיקו בארצם ואין שום כוח בעולם שיוכל לנתקם מאדמותם באומרו.’  כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו  מבריכך ברוך וארריך ארור’ ופירש רש”י : כתרגומו; יתישבו בארצם בכח וגבורה.’ וכתוב בתרגום.’ לית מלכו דתזעזענה’ . כלומר אין שום מלכות בעולם שיכולה לזעזע את עם ישראל. שכל זמן שהם מקיימים רצון בוראם ומחזיקים בארצם הם כמו ארי ולביאה.’

אנו עם אמנם ‘לבדד ישכון’ אבל לא כתוב בנפרד ישכון . אנו עם הפועל להשפיע טובה ומוסריות על כל האומות והמדינות .אנו ממלכת כהנים וגוי קדוש עם ישראל חי בתוך ההיסטוריה האנושית ולא נמצא לבד באי בודד. הקב”ה פועל באופן שכל האומות יכירו במעלת ישראל ובמעלת ארצו ויבינו שעליונות ישראל היא לטובת האנושות בכל התחומים. לכן אומות העולם מאשרים את מרכזיות עמנו וארצו. ואנו רואים זאת הן בהתנגדות  לשלטון מדינת ישראל בירושלים היום ובמקביל אנו רואים בהכרת יותר ויותר מדינות במדינת ישראל ובירושלים בתור בירתה הקדושה. ארצות הברית צ’כיה ועוד.. ה כירו בירושלים. וגם הכרה של המדינה עי מרוקו אבו דאבי דרום סודן ועוד.. התורה מספרת שדווקא מבלעם יוצאות הנבואות הכי גדולות הקשורות להיסטוריה של עמינו .כי העולם יבין זאת ויאשר זאת. ולכן תפקיד דווקא תופשי התורה הלומדים עניינים אלו הם להיות החלוץ לפני מחנה ישראל ולפעול בזירות המדיניות החוץ הכלכלה והחברה מתוך הזהות העברית התורנית ולא להשאיר זירה זו לגורמים חשובים אשר עושים רבות, אבל אשר לא יודעים את הנושאים האלו מתוך תורת משה!!.

אלא שזה תמיד מתחיל בהתנגדות חריפה לעם ישראל תורתו וארצו. אבל חכמים אומרים שבזכות ארבעים ושניים הקורבנות שבלק הקריב בעצת בלעם בכדי להפריע למהלך הגאולה של ישראל, דווקא מזה יוצאת רות המואבייה מצאצא בלק. זה אומר שההתנגדות לישראל והשנאה אליו תוביל להכרה בקדושת ישראל ארצו ותורתו על ידי העמים.דווקא מחשוכא יוצא נהורא מיתוך הטומאה יוצאת הטהרה ומתוך הליבון והבירור שבתוך משפחת אברהם יוצא העם הישראלי המקורי היפיך שאר הקרובים שנפסלו. וכך גם היום ישראל בחזרתו לארץ ישראל הוא ישראל של התנך ולא הנוצרים שקראו לעצמם ישראל חלילה  וזאת  דרך התפתחות מדינת ישראל!

רבי יעקב אבוחצירה  , ספרו פיתוחי חותם: דע כי כל הדברים האלה מיוסדים בחינת גלגול נשמותיהם. הנה עמלק  הוא פסולת הרע שהוברר מקין והוא בחינת אחת מחמש מיני ערב רב שנתערבו עם ישראל כנזכר בזוהר בראשית. ולכן עמלק הוא שונא גדול לישראל. כי הטוב שבקין נברר ביתרו. הרע של קין שהוא עמלק ובלק ובלעם היו מעורבים משתים רעות  מן הרע של קין  והרע של הבל .כי לא הוברר מהבל רק אות ה האחרונה והיא הטוב שבהבל וניתנה למשה. ושתי האותיות בל של הבל היה בהם רע שבהבל ניתנו בבלק ובלעם   .גם בחינת הרע של קין שנתערב בהם נרמז בשמותיהם, כי כבר אמרנו שהרע של קין הוא עמלק .והנה ג אותיות ראשונות שהם ע.מ.ל. ניתנו בבלעם , ואות ק ניתנה בבלק .ואמנם עם היות שבלק ובלעם יש בכל אחת מהם הרע של קין והבל ..עיקרו של בלק הוא מן  הרע של קין , ועיקרו של בלעם הוא מן הרע של הבל. וענין   של בלק נרמז, בפסוק : וירא בלק בן ציפור בן יתרו שנאמר עליו גם ציפור מצאה בית, אבי ציפורה אשת משה, כנזכר בזוהר בלק: והטוב לקחו יתרו ונעשה צפור טהורה, ורע ניתן בזרעו והוא בלק ;דמבני בניו של יתרו הוא כנזכר שם.וכבר נתבאר אצלינו כי נשמת קין ניתנה ביתרו ורוחו של קין בשמואל הרמתי ‘וענין בלעם נתבאר אצלינו בכמה מקומות איך עיקרו מהרע  של  הבל ..גם ביארנוהו בפסוק הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור  רת הבל לרמוז  על לבן שהוא  בן  בתואל  מנחור שהוא  מהבל . דלבן עצמו נתגלגל בבלעם  ובלעם הוא נחש כנזכר בזוהר והוא  הבל  רע היוצא מן  הפה אבל  בלק עיקרו מקין שהוא מאימא בבחינת  מעשה    שידע  בלק שעיקר בלעם הוא מגלגול הבל וכוחו בהבל הפה כמו משה  רבינו עליו השלום דתרוויהו  אחוזים בדעת,  ,, רק  דמשה רבינו עליו השלום  מצד הקדושה ובלעם מסטרא אחרא .ושלח לו בלק  גם משמות  מקומותיך נרמז דאתה שקול כמשה   דשם מקומותיך פתורה קרי ביה פה  תורה ..’ 

הרב מתאר לנו לפי הסוד את מהות השנאה האונטולוגית של העמים לישראל הנובעת מחוסר רצון של קבלת האחווה שהיא זהותו המהותית  של ישראל. בתיקון האנושות.  שנאה זו מגולמת אז, ברצון צאצאי אידאולוגית קין לא לתת מקום להבל דרך בלעם ובלק צאצאי הרע של קין והבל. וזה מתרחש היום בשנאה של חלק מהאנושות למדינת ישראל. אלא שגורמים כמו יתרו תיקנו את האחווה והכירו במרכזיות ישראל ארצו ותורתו וזה תוקן בהדרגתיות בן משה ויתרו כנאמר על ידי הארי ז”ל. ואנו מתחילים לראות זאת בימינו על ידי הרבה  מדינות ערביות  כולל  מרוקו אבו דאבי אזרבידזן  Chad ועוד שמפתחים קשרים עם ישראל. מינוסף להרבה אומות מאירופא הרוכשות מישראל מכל מילי דטב  זוהי מהות נבואת בלעם ותיקונה על ידי יתרו כדברי הרב. גם כוח בלעם בפיו הינו הכוח של משכילי המערב ובתוכם האסלאם להתנגד בחלקם דרך שכלם ופיהם במסע של ד-לגיטימציה חריף לישראל.

 דברים הקדושים של רבי חיים בין עטאר הקדוש שהובאו למעלה מלמדים אותנו תיאור שתי האפשריות של התרחשות הגאולה : אחישנה ובעיתה . בדרך נס ובדרך הטבע. ורואים אנו שגאולתנו נעשתה דרך מהלכים טבעיים מדיניים על ידי הרצל והתנועה הציונית. ומהלך גאולה זו של  הופעת עם במדינתו באופן של ההתרחשויות טבעיות את זה רצו בלק ובלעם ואומות העולם היום למנוע. הם חוששים שעם זה היוצא ממצרים ‘כיסה את עין הארץ’. זה אומר שהוא יכול דרך ארצו לקדש את טבעיות העולם ולרומם את כל ההוויה האנושית. וזה הסוף לכל הרוע וההתנגדות לישראל על אפם וחמתם של רשעי האומות. ואז בסוף כולם יודו: כי מציון תצא תורה ודבר ד’ מירושלים. וזה קורה יותר ויותר ראו הנוצרים תומכי ישראל וההתקרבות של חלק ממדינות ערב לישראל.וזה תיקונו של קין בקבלת יחודו של הבל וגם תיקונו של הבל בהבנה שרצון האחווה צריך להיות מלווה באפשרות להגן על עצמו. אז מדינת ישראל מרכז האחווה העולמי אבל גם כוח של צהל ראה דברי רבי יעקב אבוחצירה..  ואז בסוף התהליך נוכל להפוך את כל הצומות לחגים. וזהו  לפי  השפת אמת האדמור מגור. חג לד מחר.17 תמוז שירד משה עם הלוחות הראשונים היה צריך להיות  חג הכניסה לארץ. לכן תמוז חודש עליון. וזה בקרוב ממש  הואיל וחזרנו כבר לארצנו.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן