1

מעבר בן דורות הדרך ארץ עם נח לדורות התורה מאברהם שהולך מיוזמתו לארץ כנען

חשון חודש הקושי ואפשרות התיקון דווקא.כישלון של דורות הדרך ארץ מאדם עד נוח. אברם מצליח להמשיך את הזהות העברית של האדם האמיתי.כך רשעות האיסלאם של עזה נכשלו בחוסר הגדרת אדם.נח צדיק פרטי רק למרות גדלותו והפוטנציאל המשיחי שבו. תיקון דור זה ע"י משה רבנו ודורו – תיקון מגדל בבל על ידי אברהם שחוזר מיוזמתו אל ארץ העברים ארץ כנען.

נרות שבת
לומדים בפרשה

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין –  vakninemm@gmail.com 

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בר סימי ולהצלחת כל חיילי צהל הנלחמים להכחיד את האיסלם העזתי מעל  פני האדמה.

 .בכדי להבין את מצבו הנוכחי של העולם ושל הזהות האנושית בתקופת המבול אנו צריכים לאתר את ההגדרה המהותית של שני האחים קין והבל  תשתית גישת הצדדים השונים של האנושות  שמהם מגיעם עד לנוח ולמצב דורו מתחילת בריאתם ופועלם. אלא שלפני כך לומדים אנו את פוטנציאל גודל נשמות דור המבול דווקא. כך גם במלחמה הנוכחית בארץ נכשל האסלם של עזה ויוצא לגמרי מאפשרות תיקון כל שהיא.הם חייבים  למחות לא במבול של מים שזו  מחיה של חסד כי זרע האדם המשיך מאברם , אלר מחיה של אש בלי שום הצלה כל שהיא.

הרב אשכנזי מלמד שמבול זו לא הכחדה של זרע האדם  לגמרי אלא לשון של מחית אותו דור שכשל מוסרית .המבול היה של  מים שזה חסד ולא של  אש  שזה הכחדה מוחלטת.

רבי יעקב אביחצרא זצל.ספרו מחשף הלבן פרשת בשלח.

‘מה שכתב רבינו הארי זלהה וכתבנוהו כמה פעמים דהנשמות האלה שהיו במצרים הם שהיו בדור המבול ובדור הפלגה ובדור סדום ונתגלגלו בשלושה דורות ולא נתקנו.והם היו נשמות עליונות ושלטה עליהם הקליפה והיתה מתאמצת ומתחזקת בכל כוחה שלא לצאת מתחת ידיה …ויצאו ישראל ביד  רמה וכל הנשמות שנתגלגלו בג דורות יצאו בשלמות איש לא נעדר.והנה השלשה העם הכתובים בשני הפסוקים האלה מספרם המש גימטריא הם מבול פלגה סדום ‘.

זו  עליונות של פוטנציאל שלא מומש.כך דור שלם של ערבים החיים בארצינו ומחוצה לה הם הוכיחו שדתם  ומהותם אם הם נשארים כמו שהם  היא רצח לכן דינם מבול של אש.

‘ותוסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה. עשרה דורות עברו מאדם ועד דור המבול.הקדמה זו הינה חשובה לתאר את המשך הכישלון   ההדדי מקין והבל ועד נוח למרות יוצאים מן הכלל.

הרב יהודה לאון אשכנזי מגדולי החכמים שלימדו על הזהות העברית ותפקידה מול האנושות לדור שלנו.  ספר סוד העברי הילולת הרב ביום ח מרחשון .שיעורי הרב שכתבה גבריאלה בן שמואל וערך ישראל פיבקו.

‘בפסוק זה אנו מתוועדים לשני בני אדם השונים בדעותיהים אך לא פחות מיכך גם בתכונותיהים ובייעודיהים :קין עובד אדמה ואילו הבל רועה צאן…לעומת הבל קין עובד אדמה אדם חומרני בעל קניין ורכוש פיזי הרואה בעולם כולו את קניינו .קין הוא האיכר איש האדמה .קין אינו רואה בחיים תהליך כי אם מאורע חד פעמי שלמעשה הסתיים ברגע הלידה.לעומתו  הבל הוא הנווד איש הרוח הדואג  לזולת הרועה  האדם החי בתנודות הזמן  הרועה הוא אמנם מי שדואג  לזולת אך הבל הוא גם כל מה שחולף עובר ארעי.ויהי  הבל רועה צאן  מול וקין היה עובד אדמה .ויהי הוא פועל בעתיד מהופך לעבר והוא מורה על התהוות מתמדת  בעוד שהיה  הוא פועל בעבר  המורה על מצב מוגמר.קין היה ונשאר שולט על העולם.אין הכונה לומר שטבעו של קין היה לחטוא .אין בטבע החומר להרע שהרי הקבה ברא את העולם הזה הגשמי וחומרי לכבודו וברצונו.אך הגאווה ההתשאות של קין ..הביאה לידי חטאתו את מטרת הבריאה.

…יחסו הרכושני לאדמה הוא היחס הטבעי של קין לעולם.חשוב לראות שהמילה עבד כמו גם המילה רעה חסרות וו ; כמו רוצה התורה לרמוז לנו על חיסרון כלשהו במהותם של השניים קין יכול  להפוך מעובד אדמה לעבד אדמה .הבל יכול להפוך מרועה צאן לרעה צאן מלשון רעות רוח שיגעון.קין קשור לאדמה לחומר הוא יכול לתקן את עולם החומר ולמשול בו ובכך להגיע למקום גבוה יותר מהבל. לעומתו הבל הנווד הנמצא תמיד בתנועה  איש הרוח יכול להיות או מנהיג או מונהג.. הבל מסוגל לאחווה ולמוסריות חברתית ואילו אחיו בכורו אינו יודע מהן.אם לא יצליח הבל לחנך את קין לאחוה הוא יכשל ביעודו ויימצא בסכנה גדולה…בריחה מקין בדומה ליעקב מעשיו או הייתו נרצח על ידו.מאידך אם חא יצליח קין לרכוש לעצמו את המוסריות ואת האחוה מהבל תידרדר כל השושלת היוצאת מקין ותגיע אל סף תהום ההרס העצמי.

 .יחסו של קין לבוראו זהה ליחסו  לאחיו והוא מבוסס על הדירוג הבא : אני העיקר ובנוסף קיים האחר ויהא זה אחי או האל.קין אינו אטאיסט מכיר בקיומו של כוח אלוהי… אני הוא היש  העיקר..קין הביא את מנחתו לאחר האסיף ומכאן שהוא הביא את מה שנשאר מהאסיף..את השארית כמנחה..גם יחסו של הבל משקף את התייחסותו לזולת הפוך..הוא מכיר את עצמו כתוספת ובזולת כמרכז  הוא נותן את המיטב את העיקר שבו לזולת ואילו את הנותר לעצמו.

 מכאן נובע העימות בין שתי התרבויות קין והבל :מחד תרבות הפאגנית שעיקרה הוא פולחן השארית ואפילו שארית מכובדת (פולחן הדתות העתיקות המיתולוגיות  את ההיכלות נהגו לפאר  בעושר אך הפולחן היה תוספת לאדם ולא המרכז)מאידך תרבות האוטנטית שעיקרה הוא מתן הביכורים (חשוב לציין כי על פי הלוח העברי מתן תורה לעם ישראל חל בדיוק בחג הביכורים ביום הבאת הביכורים משמעותה היא העמדת הזולת במרכז.)..הנשמה והמוסריות לא היו קיימים בקטרדלות העצומות של הנצרות ..אך התגלות השכינה לא עברה דרך מקדשים אלה… כנגד זה דווקא בית המקדש  הקטן והצנוע של הבל קורה דבר מה אמיתי ועמוק..

.תפיסת העולם של קין רואה בקשר עם הבורא עניין צדדי משני תוספת למציאותו היומיומית .לכאורה הוא נהנה מחייו אבל למעשה הוא אינו חי .בקטרדלה העצומה לא יתרחש דבר כל עוד היא מנותקת מהמוסר החברתי  מהשכונה שבתוכה היא נמצאת .תרבות הבונה קתדרה מרשימה ומפוארת במרכז עיר שבה בני אדם גוועים מרעב  לא לגיטימית על פי התורה.  כשהלהט הדתי איננו מתורגם לחיי היומיום של העיר הוא נחווה כתוספת לחיים.הקתדרלה של קין יכולה להיות גדולת מימדים מנחתו גדולה ביותר אך היא נפסלת. דווקא בית הכנסת הקטן של הבל מתרחש הפעילות הרוחנית האמיתית.הבל מייצג את  תרבות הנותן  הוא נותן את המובחר שבו לזולת ואת הביכורים  לבורא .ההבדל הוא כיצד מתייחס קין לזולת ברמה המוסרית  עיקר היש זה אני האחר הוא התוספת כך יש לו התאולוגיה של התוספת או מה שנקרא היום דת  קודם אני לוקח לעצמי ואת השארית ותהיה מהודרת כפי שתהיה אני נותן לאחר .

.תפיסתו של קין היא זו: בחיי היום יום אין לו שום אחריות עושה מה שעולה על דעתו כשמגיע יום ראשון בשבוע שבת יום כיפור הוא מסכים  לבוא לקראת הבורא  ולבנות  למענו קטדרלה ואפילו לצום .תפיסה המבחינה בין הפולחן לבין המוסר.. גישה זו נקראת דת. אולם לגבי היהדות מונח זה אינו מתאים ואינו נכון  התורה אינה דת היא תורה העוברת דרך האב ולא דרך הרב. טעותם של קין וממשיכי דרכו היא שהם מפרידים  בין החיים לבין הדת והפרדה זו גורמת לסילוקם  מן החיים…תפיסת חיים זו קיימת כיום לא רק בעולם המערבי חילוני כי אם גם בסקטורים דתיים מסויימים החיים לחוד והאמונה לחוד  ..החיים הם לעצמם וביום כיפור צמים  לבורא ,מספיק אם נהיה דתיים פעם אחת בשבוע או בשנה כל שאר הימים אפשר לשקר לרמות..’

.דברים מהותיים של הרב אשכנזי אשר חינך דור שלם בצרפת ובארץ, אשר הם מבחינתי הקדמה למצב העולם בעשרה דורות מאדם עד נוח .חוץ מצידיקים כגון חנוך מתושלח נוח התרבות העולמית לא הצליחה לתקן את תרבות קין העושה מהאדם ומהחומר אלוה! האדם במרכז  הוא בעצמו עם עצמו ולא האל והאח אם השני במרכז אז הקבה במרכז והאדם מקדם את נוכחות האל בבריאתו ומיתוך זה האנושות והאחר בהישארו אחר.לכן כישלון האנושות שבעצם יהיה תיקונה על ידי העברי אברם מבני עבר השם את האל והאחר במרכז ומעוניין לתקן את תרבות קין כמוגדרת לעיל על ידי הרב אשכנזי זצל.העיברי  לפי הרב אשכנזי והאור החיים הקדוש המעביר את האנושות לתיקונה כי הוא גם עובר עניו ולא קבוע גאוה ואז הוא עובר האנושות המוליד את הבן אדם האמיתי המשיח הגואל.

התורה מתארת לנו בסוף פרשת בראשית את ההשתלשלות של שושלת שת שהיא בעצם השושלת  לאחר  אי ההצלחה של קין במבחן האחווה שבתוכה טמון הפוטנציאל האפשרי של תיקון תרבות קין  אם הוא יוצא לאור על ידי מאמץ האדם.  הולדת הזהות המשיחית האוניברסלית  האמיתית ולא של המלכויות ,הייחודית שתוכל לתקן את עולמו הנברא של הבורא.  האדם של כוונת הבריאה שיוכל לחנך ולהחדיר את המוסר בחברה. .מוסר המתחיל עם  שימת  צו  האל  של המצוות  במרכז ומיתוך זה אהבת האחר ותיקונו לטובתו בסיגנונו.נקדים כאן הקדמה מרכזית  אשר היא תכוון את כל קריאתנו בספר בראשית  לפי תורת התולדות הזהויות המבוססת על תורת הסוד ומנוסחת באופן חדשני עכשווי  ואקטואלי ומרתק ע”י  הרב אשכנזי  שלמד זאת מרבו מר gordin ומתורת הקבלה תלמיד חכם גדול מקובל ופילטסוך ממזרח אירופא לגבי המושג תולדות בתורה.

הרב יהודה לאון אשכנזי מגדולי חכמי אלג’יר בצרפת וישראל .הילולא של הרב בח’ חשוון. יום ד 2 בנובמבר- ספרו ‘סוד מדרש התולדות’ עריכה ומקורות עי חיים רוטנברג. ספר יסודי של התורה הענקית של הרב. : ‘המקרא ובעקבותיו העברי משתמש במושג ‘תולדות’ כאשר הוא מספר את היסטוריית האנושות ; כשהוא דן במתרחש במשך זמן אותה היסטוריה. משמעות המילה תולדות בלשון הקודש שונה באופן מהותי ממשמעות המילה היסטוריה אצל הפילוסופים היוונים. הפילוסוף היווני ובעקבותיו התרבות המערבית  שם את הדגש על האירועים והוא מתייחס לאותם אירועים כאל תופעות(משמעות המילה היסטוריה lotopia  היא מחקר ) . הוא מנסה לחשוף תבניות בלתי פרסונאליים מתוך אותן תופעות  חוקים בלתי פרסונאליים הקובעים את מהלך ההיסטוריה. במובן הזה התורה איננה ספר היסטורי. התורה עוסקת בעיקר בזהות האנושית והמוטציות המתרחשות באותה זהות במשך הזמן של ההיסטוריה החל מאדם הראשון אב האנושות עד שהיא מצליחה להוליד את בנו ‘הבן אדם’ האמיתי כפי שהיא מכונה על ידי נביאי ישראל. התורה מדגישה את האירועים המקדמים את האדם את האנושות כולה לקראת הולדת בן האדם..ושמה את הדגש על הבעיות הזהותיות הקשורות למאמץ זה ולא על פרטי אירוע זה או אחר או על כרונולוגית אירועים ..העברי שם את הדגש על זהות האדם ; על מידת ההתאמה הקיימת בין אותה זהות בכל נקודת זמן ובין  מחשבת הבורא.ותוכניתו כאשר הוא יתברך ברא את עולמו.התולדות הן התולדות של מישהו האדם שנברא על ידי מישהו . התפיסה העברית של הזמן היא תפיסה דינאמית של מאמץ המביא בסופו של דבר לבן אדם כפי שהוא כבר במחשבת הבורא . אותו בן אדם הוא היש האמיתי .ההיסטוריה האנושית היא מעין הקדמה להופעת היש האמיתי….כל עוד אותו בן אדם טרם נולד אנחנו עסוקים במעין פרה היסטוריה  שקודמת להופעת היש האמתי. תפיסה זו נוגדת את התפיסה הפילוסופית היוונית והמערבית המדברת על ההיסטוריה שלנו כהיסטורית היש…במהלך ההיסטוריה האנושות נמצאת במאמץ להוליד את בן דוד .התורה חושפת את השינויים העיקריים שחלים בזהות האנושית  החל מאדם דרך נוח שם עבר אברהם יצחק יעקב עד שיעקב מקבל את השם ישראל. בכל שלב שופט הקבה את המהלך… אם השינוי חיובי . אם כישלון… המושג תולדות טומן בתוכו את רעיון הבירור. הבירור נעשה בכל שלב כדי לזהות מי עובר הזהות המתאימה יותר למחשבת הבורא.. לקראת הולדת המשיח. התורה דרך הפתיחה ההיסטורית שלה דרך התולדות מבקשת לקבוע כלל יסודי בדרכי ההשגחה והנהגת העולם ..כל אומה הייתה יכולה להיות ישראל… אברהם לא נולד כאברהם אלא כאברם מאור כשדים .מכאן זכותו העצומה של אברם שהצליח אחרי תהליך ממשוך של בירור אמיתת מידתו להיות אברהם העברי. החלק השני הוא פנים משפחתי בתוך משפחתו של אברהם… 

‘פרשת בראשית פסוקים ו עד לד של פרקים ד וה – זוהי שושלת שת: שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למך, נח.                 פסוק כט פרק ה: ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ד.”‘

פסוק ח פרק ו:”ונח מצא חן בעיני ד.”‘                                                                                                                                                                   פרשת נח :”אלה תולדות נח נח איש צדיק היה בדררתיו את האלהים התהלך נח”

בעצם נח בתור צאצא לשושלת שת יש לו אפשרות לפתוח את ימות המשיח ולתקן את כל העולם. למה זה לא קרה? בעצם כל שושלת שת נכשלה עד נוח כולל דור נוח.

רבי יעקב אביחצרא ספרו מחשף הלבן.: ‘אלה תולדות נח .הם מעשים טובים כמו שדרשו חזל ..ואמר שהם רמוזים בשמו והיא נוח שניה שאמר שרמוז בה שם הויה . משום דהיה איש צדיק תמים  איש שנתגבר על יצרו . צדיק ששמר ברית קודש . תמים הוא שלם בשלימות בקיום מצוות עשה ולא תעשה.. את האלוהים התהלך נוח. היה משתדל כל ימיו למתק שלוש אלוהים דקטנות..כי אם להעלות הניצוצות ..הנה ידוע דעיקר אורך הגלות הוא על ידי העלאת הניצוצות. ‘

נוח אשר התורה מעידה על צדקותו אלא שהרב מסביר לנו שהיא צדקות אישית פרסונלית ערכית שזה דבר גדול מאוד מול כל הדור המושחת מוסרית. אלא שזה אישי ולא משפיע על האנושות מבלי לגרוע מאומה מגדולתו האישית של נוח!

הרב משה בושקו ספרו הגיוני משה : ‘נוח היה אז האיש היחיד בכל בני דורו.. נוח לא נכנע לאופנה. ולא חשש לעמוד נגד הזרם..  ואולם באופן יחסי קל להיות צדיק ומאמין כל זמן שאין האמונה מעמידה את האיש בניסיון ישיר וחזיתי מפני מי המבול רשי אף נוח מקטני אמנה. מאמין ולא מאמין. ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.. בתוך תוכו חסרה הייתה לו  מן האמונה השלמה על כן לא היה בכוחו להשפיע על דורו. ‘ 

הרב אשכנזי.ספר סוד מדרש התולדות.

‘התורה דרך הפתיחה ההיסטורית שלה דרך התולדות מבקשת לקבוע כלל יסודי בדרכי ההשגחה והנהגת העולם דמעיקרא כל אומה יכלה להיות ישראל כל אחד יכול להפוך להיות אברהם  אברהם אבינו לא נולד כאברהם  אלא כאברם מאור כשדים  מכאן זכותו העצומה של אברהם שהצליח אחרי תהליך ממושך של בירור אמיתת מידתו להיות אברם העברי המתחיל בייסוד האומה הישראלית.. זה היה יכול להיות נח עצמו או אשור.. אבל הם פסלו את עצמם  בסופו של חלק זה. בתהליך עשרה דורות מנח עד אברהם הגענו למצב שבו רק משפחה אחת משפחת אברהם  מתוך כל משפחות האדמה הצליחה וזכתה …’

רבי צדוק הכהן מלובלין  ספרו פרי צדיק ראש חודש מרחשון.

‘איתא בספר יצירה המליך אות נ בריח וחשון בשנה.בזוהר הקדוש  נ רזא למדחל מקודשא בריך הוא  ולמנדע דאית דין ואית דיין ואית אגר טב לצדיקייא ופורענותא לרשיעייא..בחשוון התחיל משפט דור המבול  אשר הרבו לחטוא ולא יראו  אלוהים  ועד גמר בנין הבית על ידי שלמה המלך היה רושם משפט דור המבול. שבכל שנה בחודש חשוון  היו מ יום המים שוטפים .ולכך נקרא חודש חשון במלכים בגמר בנין הבית ירח בול בלא מ  שבגמר הבנין פסקו המ יום רושם משפט המבול .וכן אחר כך בחודש כסליו המליך אות ס בשינה וכסלו בשנה.ואמר המליך אות נ בריח כי מי שיש לו יראת ד יש לו חוש הריח על דרך מה שנאמר והריחו ביראת ד שהיה מורח ודאין.והנה לכל חודש יש ענין מיוחד וחודש מרחשון  העסק להתחזק  להחל לקום מהנפילה ולהכניס עצמו לקדושה ביראת ד.איתא מהרב רמ מרימינוב זצוקל שבחודש מרחשון הם רוב גזירות  מפני שאז נתחלקה מלכות דוד ומן הסתם אינו רק לעונש  רק שבו הזמן לתקן.. כשבנה שלמה בית המקדש ביקש רחמים עליהים(הגשמים)  ופסקו מן העולם..

 דדור המבול היו ראויים לקבלת התורה  שאז היתה נשמת משה רבינו עה כמו שמרמז בגמרא חולין קלט. משה מן התורה מנין בשגם  גימטריא משה וכתיב והיו ימיו מאה ועשרים שנה.כמו מפורש בזוהר  הקדוש דעתיד הוה משה לקבל אורייתא בדרא דטופנא וכמו כן במדרש  ודעת דרכיך לא חפצנו שלא רצו לקבל תורה . וכתיב ביום הזה נבקעו כל מעינות  תהום רבה ..בזוהר רמזו בזה  לענין אלף השישי  תרעי דחכמתא  לעילא ומבועי דחכמתא לתתא.. היינו שבימי המבול נבקעו כל מעינות . מבועי חכמה . תורה שבכתב  שאז היו ראויים לקבל תורה שבכתב..כתיב ויהי הגשם על הארץ היינו תורה . כיוון שלא שבו וקלקלו נעשו מים זדונים…עד שבנה שלמה  בית המקדש כי מציון תצא תורה ודבר ד מירושלים.. דבר ד זו הלכה. לשכת הגזית..ביקש רחמים ופסקו  שיהיה גשמי ברכה .

.אות נ בריח הראבד פירש כנגד יוסף עמד בניסיון יצא ריחו מסוף העולם..כשיש חוש הריח בשלימות מורה שיש בו יראת ד טהורה מפגם זה . נ בריח רזא למדחל מקבה… חודש זה היה המבול איתא בגמרא נדה יג על פגם הברית  בני מבול נינהו .חודש  זה הזמן לתקן פגם המבול וזה הפגם גורם העבדות..עיקר התיקון על ידי מדת היראה והפחד שהוא עסק וענין חודש זה כאמור. ‘

.דברי קדשו של הרב פרי צדיק מלמד אותנו שאיבוד העולם בחודש חשון במבול לאחר ניתוק הקשר בין זהות האדם והבורא על ידי המשך תרבות הנחש של האדם הטבעי של מהות תרבות קין האינטרסנטית גאוותנית.תרבות של כוח של צריכה בלי גבול של הנאה מופרזת שהופכת לעיקר החיים זה נקרא פגם הברית בין האדם והקבה.וברית האדם משם עובר דווקא כוח היצר הנצרך לאדם ברצון הבורא אלא שהוא נותן חיים  ולא משחית את החברה בשימוש בהמי רק של כוח יצר המין וההולדה .לכן בזוהר בראשית ראשי תיבות ברית אש.אי לכך פוטנציאל הצלחת האנושות שהיתה בימי דור נוח אשר היה ענק במעלתו המדעית חברתית כאמור במדרש  בכל זאת לא הצליח להכניס את האנושות ליום השמיני  של הבן אדם האמיתי שהוא העברי המעביר את האנושות לתיקונה עד חזרת אברם צאצא שם ועבר לארץ העברים בסוף פרשת נוח ולזהות עבר העברית אשר תתקן את פגם הברית. ודווקא הברית תהיה אות ברית קודש אשר היא מהות העברי המקדש את החברה ומכניס תורה ומוסר בכלכלה בפוליטיקה  זה נקרא שהד הוא מרכז העברי ואז הוא אוהב את האחר באמת ומתקן את החברה. לא אהבה עצמית באיצטלא של דתיות מזויפת וחסרה כל אמת של לשם שמים.מאברהם עד משה שתיקן את קין והבל  בקשר אחוה עם יתרו(מובא בספר מחשף הלבן של רבי יעקב אביחצרא וגם בפרי צדיק) ואפשר  אז לקבל תורה ומצוה שהיא זהות הפנימית העברית מראש. ואז ישראל הוא העברי אשר הוא עם לאום ולא פולחן של איש אחד.עם אשר יש  לו תורה  ולא תורה אשר יש לה עם! תורת האב עם זהות האבות שמשה רבינו יישם.

רבי שלמה נחמיאש נפטר שנת 5696. מעיר צאר לביצא ואחר כל קזבלנקה –  : ‘אלה תולדות נוח איש צדיק ..את האלוהים התהלך.. וקשה פתח בתולדותיו וסיים בשבחיו… אלא יובן על מה שאמרו רז”ל שנחלקו בית שמאי ובית הלל בש אומרים הלילה הראשונה מדליק שמונה  ובכל לילה גורע ובה אומרים בכל לילה מוסיף… וזה כוונת הכתוב אלא תולדות נח דהיינו נח ראשי תיבות נר חנוכה רוצה לומר אלה תולדות נר חנוכה שנחלקו בש ובה כמאן הלכה והשב נח נר חנוכה איש צדיק תמים היה דהיינו בית הלל לפי שהם תמימים וענותנים וקבעו הלכה כמותם. בדורותיו את האלוהים דהיינו ירא אלוהים התהלך נוח דהיינו נר חנוכה..

חידוש של הרב המראה את מטרת התולדות השפעה על כל ההוויה כמו בית הלל אלא שזה לא יצא לפועל. 

הרב יהודה לאון אשכנזי-  זצל‘”נח מצא חן בעיני ד’ – פסוק זה מסיים את פרשת בראשית. והפסוק של “אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את הא-להים התהלך נח” פסוק זה מתחיל את פרשת נח. המסורת של קריאת התורה רצתה לחלק בין שני פסוקים אלו. ‘נח מצא חן’ הביטוי שהתורה משתמשת בו לא משאיר שום אי הבנה. ההצלה של נח למרות שכל האנושות תימחק במבול היא תוצאה של חנינה מוחלטת מצד הבורא. זאת אומרת שהצלת נח לא קשורה לזכות מיוחדת שלו. אז מה המשמעות של העובדה שהתורה מודיעה לנו שנח היה צדיק.? זו אחת מהבעיות הגדולות של המקרא. הקריאה הנוצרית תמצא סימוכין לדוקטרינה שלה של ‘מציאת החן‘ (la grace) . מה זה צדיק זה מי שמצא חן בעיניי הא-ל. זו לא דעתה של היהדות שבשבילה צדיק זה להיות ‘בצדקות’ עם סדר ערכים עם נורמה התנהגותית עם החוק. אלא שנח מוגדר צדיק ותמים. אז מה זו מציאת החן הזו כביכול שניצל בלי זכות. הקריאה הקבלית כמו תמיד היא פשוטה. המקובלים שמים דגש על העובדה שנח מתואר צדיק עם הא-להים. “את הא-להים התהלך נח“. זאת אומרת עם האל הנקרא א-להים בתור בורא העולם הטבעי. חייו של נח מקבילים בצדקותם ‘למוסר הטבעי האנושי’. אבל צדיק לפני ד’ המגלה צדקות אחרת המגלה את הערכים שמעל המוסר הטבעי האנושי שהם למעלה מטבעיות העולם, לרמה זו נח לא יכול להיקרא צדיק! אלא שלדרגה גבוהה זו של מעל הטבע הוא רק מצא חן בעני ד’. נצטרך לחכות לאברהם בכדי שתתגלה הגדרת הצדיק של ‘לפני ד’ ולא ‘עם ד’. “וירא ד’ אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים.”הצדיק לפי מעלת אברהם הולך ‘לפני ד’ ופותח דרך בהיסטוריה של האנושות. הצדיק לפי מדרגת נח נשאר נאמן לערכים שכבר התממשו ולא יכול להוביל למדרגה יותר עליונה של ערכים א-לוהיים ולא רק אנושיים. רש”י: ‘”אלה תלדת נח” .הואיל והזכירו ספר בשבחו שנאמר “זכר צדיק לברכה”‘. זה לא בכדי לומר לנו את הסיבה להצלתו שהתורה מתארת את נח בתור צדיק אלא בגלל שהוא ניצל בזכות זרעו. זאת המשמעות של זכר צדיק לברכה. התורה הזכירה את צדקות נח כי תצא ממנו הצדיק שיביא ברכה בפועל לעולם וזהו אברהם. “ויאמר ד’ לנח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה.” הסגנון הדקדוקי של ‘אותך ראיתי’ במקום: ‘ראיתיך’. היא מובנת עלי ידי פרשני הזוהר בתור רמז לאברהם. ‘ראיתי סימן ‘אות’ בך, ‘צדיק לפני’. ראיתי בזרעך צדיק של ‘מדרגת לפני’ ולא רק ‘את הא-להים’. תרגום בעברית של מאמר בצרפתית בספר כי מציון של מאמריו על פרשת השבוע. שנת 92 תורגם על ידי ובאחריותי בלבד.

 .התורה מתארת בעצם את צאצא של שושלת שת נח שהוא צדיק גדול אבל צדיק בדרגה אנושית טבעית אשר מעשיו תואמים את שמירת הטבע העולמי שלא יהרס עם שחיתות .זו צדקות אמיתית  . אלא שלא הצליח להיות זה שיביא את ‘העניין הא-לוהי’ כדברי הכוזרי לאנושות מעבר לצדקות  טבעית אנושית. הצדקות גם של נוח היא צדקות פרטית אישית רק של מעשים השומרים על המוסר הטבעי של האדם ; אלא שאיננה  צדקות של צדקה ומשפט של חוק אלוהי מעל הטבע מעל האדם אשר מיושם על ידי עם שלם  בחברה אנושית  ומעלה את המוסר הטבעי דרך מצוות התורה הבאות מלמעלה.תורה שמטרתה קדושה בחברה ולא סידור של מוסכמות אנושיות בחברה . וזה יהיה אברהם והעם שיצא ממנו העברים ישראל. נוח הוא צדקות של איש אחד שיכולה להוציא מקסימום דת פולחנית אישית הסגורה  בקטדרה אחא שהתורה מצפה לעם שלם הנושא בקרבו  את המסר האלוהי העל טבעי של התורנ האלוהית מעבר למוסכמה אנושית ולהחדירה בחברה עצמה.תורה כבר בתחילתה מסבירה לנו שאנו מחכים להתגלות הזהות העל טבעית שתוכל לחבר את המוסר האנושי הטבעי לא-להות, שתוכל להעלות את כל האנושות למדרגת העל טבעית באמצעות ציות לחוק הא-לוהי התורה, ולא רק ציות למוסכמות אנושיות חשובות לכשעצמן; אבל לא יכולות כשהם מנותקים מהעניין הא-לוהי העל טבעי להביא לתיקון מוסריותו של האדם. ואנו רואים זאת היום למרות התקדמות העולם עם תפוצת הדיבור הא-לוהי של התורה לכל האנושות דרך הנצרות והאסלם, עדיין העיוות של התורה הישראלית על ידי דתות אלו מובילות חלק מהאנושות להיצמדות למוסר טבעי אנושי שיכול להשתנות לפי מוסכמות החברה, ולא הצליחו להימשך אחרי הזהות הישראלית העברית שמטרתה להדביק את הזהות האנושית להקב”ה ולמוסר הא-לוהי העל טבעי שמעל למוסכמות חברתיות כל שהן למרות חשיבותם. בוודאי שצדקותו של נח גדולה כי הוא הצליח להישאר נאמן למוסר הטבעי של שבע מצוות בני נח המאפשרות חיים ישרים בסיסיים בחברה האנושית.

אלא שהתורה מצפה למשהו עליון יותר ייחודי לזהות מאוד מוגדרת שתצליח להיות ישראל. זהות זאת שתתחיל מאברהם תביא בשורה אחרת למוסר הטבעי האנושי ותצליח במהלך היסטוריה ארוכה להיות הדגם של חברה אנושית אבל מושתתת על החוק האלוהי שהוא למעלה מכל שכל אנושי טבעי. זהות זאת תתווה את הדרך לזהויות האנושיות הטבעיות של שבעים האומות לפי מדרגתם ותקשר אותם אליה  וכך יוכלו להישאר הם עצמם ולראות אפשרות של חיים א-לוהיים נסיים על טבעיים ובכל זאת חיים מחוברים לעולם הטבעי. לכן לאחר תיאור בפרשה של היווצרות שבעים האומות התורה מדברת על לידתו של אברהם ויציאתו לארץ  העברים מיוזמתו.

רבי יעקב אביחצירא – ספרו מחשף הלבן פרשת נח: ‘עשה לך תבת עצי גופר .אפשר לרמוז על גוף האדם שצריך האדם להשתדל ולטרוח במאוד מאוד לתקן את גופו שיהיה מתוקן ויהיה כלי טהור לקבל נפש רוח נשמה כי עיקר נפש רוח נשמה תלויה בתיקון הגוף .והנה תיקון האדם תלוי בלב …עשה לך תיבת גופר הכוונה עשה לך תבת דהיינו עשה לגופך דומיא דתיבה שמניחים בה ספר תורה  כי גם הגוף שלך מונחת בו נשמה שהיא קדושה ..והנה תיבת עצי גופר הם אותיות גוף עריץ והן אותיות גוף צעיר …עכשיו שבאת לשוב בתשובה ולתקן מה שקלקלת צריך לתקן הגוף ולעשותו גוך צעיר ..עוד מילת כופר במילוי כזה כף פא ריש גימטרייה תריג..שיהיה מקיים תרייג מצוות…ואל אמה תכלנה… בא לרמוז שירדו אחרי הענוה ..ופתח התיבה .פתח הוא פיו של האדם בצדה תשים דהיינו יעשה אותו כאילו סתום..’ ראה כל הפירוש של הרב.

זהו התוכן של הענין הא-לוהי : פתרון ההתנהגות המוסרית מעשית של האדם בחברה באמצעות תיקון גופו , אלה הם מידותיו. זהו היעד, של תיבת האדם היא גופו. וזה יתוקן בדור אחר עם נשמה אחרת.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק. ממאמר א.ב.: ‘..והיו עשרה דורות מאדם ועד נח לתקן כל פגם קלקול אדם הראשון ולהתברר בכל המידות… ואז בדור המבול היה ראוי למתן תורה כמו שאיתא במדרש רבה ובזוהר הקדוש. והיה אז נפש משה רבינו כמו שנרמז בשגם הוא בשר גימטריא משה. והיו זוכין לתורה שבכתב ותורה שבעל פה שנרמזו במה שנאמר נבקעו כל מעיינות תהום רבה…ועל ידי שהיו מכעיסין לפניו נהפכו למים זדונים. הארי ז”ל שנפשות ישראל שהיו במצרים בעבודת פרך ושקבלו את התורה הם היו הנפשות מדור המבול ומדור הפלגה שהיו בינהם נפשות גדולות  שהיו מעורבים טוב ורע ביחד… והנה מה שגרם. היה מרוב טובת העולם הזה שהיה להם..ורוב השלוה הביאם שימרדו… ועל ידי העבדות והעינוי תקנו  חטא דור המבול וכמו שכתב הארי ז”ל שמנפשות דור המבול נגזר עליהם היאורה תשליכוהו ומשה רבינו הצילם. וזכו לקבל את התורה…ובנפשות של דור הפלגה עבדו בהם בחומר ובלבנים  זכו אחר כך למים דאורייתא ולפלפול תורה דבעל פה .ונגד המגדול זכו לירושלים ובית המקדש..

אברהם אבינו ע”ה שקיבל שכר כולם וזכה לכל התורה שבעל פה של דור הפלגה. דכיוון שקיבל מהם שורש החיים והניצוץ קדישין שבהם . אלא תולדות נוח שעיקר הפרשה היא איך שקיבל אברהם אבינו התורה שבעל פה דהיה בדור הפלגה.. 

מאמר ד. ‘והנה בנוח איתא בזוהר הקדוש . שרצה לתקן פגם אדם הראשון (פגם וקלקול הנחש שהיה באכילה ) נח איש צדיק תמים דרשו איש על משה צדיק מידת יוסף תמים מדת יעקב.. ראה מאמר ד.

הרב מסביר לנו את מטרת הבריאה שהיא יצירת זהות ייחודית היכולה  לקדם את האנושות מדרגת מוסר אנושי טבעי חשוב אבל יכול להתחלף לפי הזמן ;לקבלת  התורה  האלוהית אשר מעל השכל האנושי טבעי  ודרך העשייה בתיקון מעשי פרקטי של כל ההוויה היצרנית של העולם לפי אמות מידה מוסריות של זהות עברית בעלת ענין אלוהי מוחדר בניהול מדינה חברתית עם ענין אלוהי מוסרי  ותיקון נח ודורו נעשו בגלות מצרים  ועל ידי אברהם וביציאה מאור כשדים . הפוטנציאל הענק שהיה בדור המבול לא הצליח ולכן הופעת משה חיכתה לדור אחר. דור שיבוא לאחר יצירת הזהות העברית של האבות מאברהם. משה תיקן את משוואת האחווה שהייתה חסרה בדור המבול ומימנה את העלאת המוסר האנושי הטבעי למוסר האלוהי דרך יישום תורת ישראל בבניית מדינה עברית תורנית מציאותית. אז משה ודורו תקנו את דור זה. לכן כל דור יש לו אפשרות לתקן אלא שזה תלוי בהתנהגות המוסרית ויישומה בחברה. וכדברי הרב אשכנזי זצ”ל פתרון משוואת האחווה בן האחים.

האדמו”ר רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, בספרו קדושת לוי :אך נדקדק בפירוש רש”י ז”ל אף נח מקטני אמנה היה. איך יכול להיות זה. הרי הכתוב מעיד עליו נח איש צדיק תמים היה. ועוד למה לא היה מתפלל נח לבטל הגזירה. כי יש שני מיני צדיקים שעובדים הבורא יש צדיק שעובד הבורא ומאמין שיש לו כח בעליונים להנהיג עולמות כרצונו … ויש צדיק שעובד הבורא ברוך הוא והוא שפל בעני עצמו מאוד וחושב בליבו מי אני שאתפלל לבטל הגזירה לכן אינו מתפלל לבטל… ונח הגם שהיה צדיק גדול ותמים היה קטן בעניו מאוד ולא היה לו אמונה בעצמו שהוא צדיק מושל ויכול לבטל הגזרה’.  

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים.מגדל בבל.

רב אשכנזי. ספר סוד מגרש התולדות.: ‘המקובלים אומרים שהאנושות דומה למראה שנשברה בדור הפלגה לשבעים רסיסים .מי שמשתמש ברסיס זה או אחר של המראה השבורה כדי לראות רואה תמונה עקומה..יש,כאן תמונה  במקרה הטוב חלקית כך קרה עם השבעים אומות בדור הפלגה  שוב כישלון..תוצאת הכישלון היא שכל גוי לקחה אחד חלקי שבעים מהזהות המקורית של אדם הראשון .ומאז יש שבעים אופנים שונים פרצופים שונים להיות אדם  איש ללשונו  .כל אומה מפתחת ערכים מסויימים בהתאם לזהות חלקית .האידאל המוצהר של מי היאנלבנות מחדש את  האוניברסל האנושי..מיסדי מלכות  כל אומה מנסה  לכפות על שאר האומות את המודל התרבותי שלה .חז”ל מכנים ניסיונות אלו מלכויות …במציאות הם נכשלים.. מטרת המשיחיות של ישראל היא לאחד את האנושות כאשר כל משפחה אנושית כל אומה שומרת על תפקידה הייחודי ועם ישראל מאחד את הכולממלכת כבניםצוגוי קדוש.. הדגם לניסיון כזה הוא נמרוד.. המתנגד השני הוא אברם . אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר .הוא נשאר אברם העברי הוא שמר על לשון הקודש .שפה אחת נשתמרה על ידי אברם. והוא המשיך לדבר על אחדות שהייתה ואיננה עוד . המרד של אברם כלפי מצב העולם מביא אותו לשרת את פרויקט הבורא..’ 

“כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה” קדושת לוי..על פי דמבואר בזוהר הקדוש גבי משה שנאמר ‘מחני נא מספרך’ אותיות מחני =מי נח. שמשה תיקן נשמת נח שלא ביקש על דורו ובזה מסר נפשו משה בשביל ישראל תיקן לנשמה של נח כי משה היה כלול מכל הנשמות ..’

“בוא אתה וכל בתיך אל התיבה” – מרן הרב קוק : ‘…שלמדנו רבי משה חיים לוצאטו בפירושו לאדרא רבא מעניין המבול ותיבת נח. שדומה לו האידרא דרבי שמעון בר יוחאי ע”ה ,שהתיקונים נתקנו בפנים האידרא כמו שנתקן העולם כולו עי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך התיבה רק לא היה אפשר להתפשט בעולם מצד מדת הדין שיהיה מבול על הארץ לכלות פשע. התיקונים של מאורות הקדושה לא היה אפשר להתפשט בעולם מפני טיפשות לב אנשי העולם. אבל כשיושלם העולם יצאו חופשי ממאסר כשישלם הגוף יצאו חפשי אותם הכוחות והוא ענין שילוח העורב והיונה שימצא אדם בנפשו דרכים שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה … וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי יאסוף אותם אל תיבתו… יתיישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקבה ראוי לו החופש. מאמר ד’ אל נח צא מן התיבה.’ מוסר אביך בא.      דבריו הקדושים של הרב מסבירים לנו למה היה צריך תיבה להציל את נח. תיבה זו היא הסבר גם למהלך הנפשי של האדם כשהוא רואה שעדיין הוא לא יכול לתת דרור לכוחותיו הנפשיים בכל מרחבי ההוויה והפעילות האנושית כי עדיין כוחות אלו לא מתוקנים. הוא צריך להסתגר פנימה בתוך תוכו עד שהוא ירגיש שכוחותיו הנפשיים מתוקנים בכדי לצאת לפעילותו בעולם החיצון. אז התכנסות והתבוננות פנימה בעת משבר וחוסר מוכנות של בגרות נפשית היא נחוצה בכדי לאפשר יציאה לאחר מכן עם כל הכוחות הנפשיים בפעילות בעולם.

נשים לב לסוף פרשת נוח. ‘ ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן . ואת שרי כלתו . ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ..‘  זהו מסר מרכזי של התורה המגדירה את התקדמות האנושית לפי יוזמת האדם בלבד. וזה מהות פרשנות החכמים שהבאתי במאמרי זה. אברם ידע את ארצו כבר ארץ העברים שהיו בגלות נמרוד בבל לאחר כישלון רצון חלק מהעברים להשתלב בתרבות נמרוד הבבלית שלצמגדל בבל .כך היה בספרד ובגרמניה ובכל מקום בצרפת  באמריקה ועוד..עד שאברם ומשפחתו ניצולי העברים חזרו מיוזמתם בלי שום התגלות אלוהית לארצם.זה פשט הפסוק רק אחר כך ד מאשר ואומר לך לך..

רבי חיים בן עטאר הקדוש .‘כבר אמרו (זוהר חא עז: ) שד אמר אליו לך לך כדעתיך ללכת שהסכים על ידו; הראת כי אברהם מעצמו רצה ללכת..‘  לכן אברם מעצמו ומיוזמתו חוזר לארץ לאחר החזרה לעבריותו והניתוק עם זהותו הארמית חלקית בבל  אשר היא זהות העברי הגולה; לכיוון  ארץ אבותיו  שם ועבר ארץ כנען  כאשר הוגלה לשם על ידי נמרוד. הוא חוזר לארץ העברים שהיא  היא עוד מחלוקת הארץ על ידי נוח ארץ השייכת לזרעו של שם עבר אברהם ואנחנו..  החזרה לזהות העברים  עוברת ראשית כל לחזרה  לארץ העברים ארץ ישראל. זהו בדיוק ההליך שעבר דורנו מיוזמת התנועה הציונית לקיבוץ הגלויות ולחזרה לארץ העברים ולזהות  העברית ולניתוק מן הזהות  החלקית  היהודית גלותית  שהיא חוזרת  לעבריותה  עם מסר האוניברסלי של תורת ישראל אבל מכאן ולא מפריס..

הרב אשכנזי  ‘מהתורה עצמה אנחנו לומדים שהיוזמה תמיד,באה מהאדם ורק אחר כך הקבה מאמת אותה  כל היה לגבי אברהם שמיוזמתו יצא מאור כשדים  וכך היה לגבי משה  רבינו שמיוזמתו החליט לשים קץ  לגלות ישראל במצרים ארבעים שנה לפני שהקבה  התגלה אליו בסנה ואישר שאכן יוזמתו של משה הייצה נכונה   לימוד זה חשוב,לתקופתינו .כי הוא קשור לטעות נפוצה באמונה הגורמת ליהודים טובים לחכות בחול .היוזמה תמיד מתחילה מהאדם והיא מאומתת על ידי הקבה ..’

ואכן דברי רבי חיים בן עטאר הקדוש והרב אשכנזי מאמתים את אמיתות התורה כי כך זה קרה בדורינו  העם החליט לשוב לארץ ישראל ורק אז הקבה השליםמאת תהליך קיבטת הגלויות במדינת ישראל.

נסיים בדברי מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ”ל שיום ,שישי של שבוע זה (ג’ בחשוון)  יום ההילולה שלו: ‘..ומזה טעם דרשו רבותינו ז”ל את נח לגנאי כי לא די במה שהאדם לומד תורה לעצמו לקיום המצוות שלו בלבד אלא צריך שיהיה זוכה ומזכה לאחרים ולכן נח לא עשה למען דורו להחזירם בתשובה … רק נכנס לתיבה וניצל מהמבול. לכן דרשו אותו לגנאי…’ משיעורו בלוויין שנת תשס”א . ויפים הדברים לאומרם עד כמה הרב מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל כיתת את רגליו ללמד את תורתו הגדולה .זכותו תגן עלינו .

  שבת שלום וחודש מר חשון המתקן כול  טוב ושנה טובה למדינת ישראל ולחיילי צהל ולכל חכמי ישראל  ועם ישראל כולו .מאיר משה ואקנין ירושלים

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן