1

יצחק אוחז בארץ גרר עזה עם ישראל חומר ורוח ● מאיר ואקנין

אחיזת גרר איזור עזה עי יצחק אבינו בציווי הקבה זו התשובה לישמעאל והאחיזה בכל ארץ ישראל. איחוד יעקב הרוחני ועשיו הגשמי זה ישראל המאחד את שתי הכוחות באישיות אחת דוד המלך איחוד יוסף המלכות המדינית עם מלכות התורה של יעקב. .דור ההתקדמות בגאולה עם דור גיבורי מלחמת אוקטובר 2023.‬

נרות שבת
לומדים בפרשה
נכתב  עי  מאיר  משה  ואקנין .ירושלים. להצלחת חיילי  צהל בביטול כוח עמלק.חודש גאולת כסלו טוב.

ואלה  תולדות יצחק בן  אברהם ..ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה.וירא אליו ד ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ  אשר  אומר אליך.גור בארץ הזאת ואהיה  עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל  הארצות  האל  והקמותי את השבועה אשר נשבעתי  לאברהם אביך.

אנו נפגשים בפרשה זו  עם  דמות  יצחק אבינו אשר היא מרכזית מאוד ולא תמיד לומדים את מהותה הפנימית . יצחק  אבינו הינה הדמות האמצעית  בן  אברהם ליעקב ולכן היא החוליה הנצרכת  המקשרת בן  מידת  החסד  של  אברהם למידת הרחמים  של  יעקב. היא הדמות  הכי מחוברת למהותה של  ארץ  ישראל לכן היא מאוד מלמדת  על המאבק הנוכחי שמדינת ישראל נמצאת  בה שהיא הרצון של כוחות עמלק  וישמעאל  למנוע את הימצאות ישראל בכלל ובארצו  בכלל.יצחק הוא האב  שנולד  בארץ  ישראל ולא יצא מארץ  ישראל .השמיעה לד לא לצאת מארץ ישראל מתמקדת בארץ גרר שהיא עזה.לכן יצחק הוא המהות  ההפוכה  של ישמעאל.
רבי חיים בן עטאר הקדוש.שכן בארץ אשר .נתכוון לומר סתם לקבל עליו אמרי קדוש אל מקום אשר יאמר אליו הגם שיהיה הפך רצונו וליטול שכר על הדבר כי רצה הקבה לזכות ידידיו וכן הוא אומר אל הארץ אשר אראך וסמוך הזכירה לו דכתיב ללכת ארצה כנען.
כי לך ולזרעך וגו.ארץ פלשתים בכלל נתינת הארץ היא ולזה גם כן  הסכים הרמבן .ואמרו לך הבטחה זו אולי שהיא על מה שהצליח הוא שם דכתיב ויזרע יצחק בארץ ההיא .עוד נתכוון לומר לו שיזכה הוא בא לזרע ואולי כי לא החזיק אברהם בארץ פלשתים בחזקה הראשונה לזה רצה ד שיחזיק יצחק בה והוא החזיק בה בחזקה מעולה שחרש וזרע ,ולזה דקדק ה בדבריו לומר את כל הארצות האל.עוד נתכוין להבטיחו כי אין לישמעאל חלק ונחלה בהבטחות אברהם זולת ליצחק לבד והוא אומרו לך ודקדק לומר ולזרעך לשלול חלק מבניו כי דוקא אותו שנקרא זרעו כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק.’
זה התיקון וההמשך של האחיזה בארץ ישראל  על ידי יצחק דווקא באיזור גרר עזה ששם לפי הרשבם ד בא בטענה לאברהם על הסכם ויתור כל האיזור  הזה לאבימלך מלך פלישתים ומשם ניסיון העקידה של אפשרות לקיחת היורש יצחק אם אין  רצון לרשת את האיזור  הזה! אי לכך דווקא יצחק מקיים שם את צו הבורא להיות עולה תמימה ולא לצאת מארץ ישראל. זהות יצחק אבינו היא המפתח של הגבורה האמיתית שהיא לפי  הרב  אשכנזי הפעולה עבור הכלל בלי נגיעה.לכן יצחק הוא ברכת  אתה  גיבור ותחיית המתים שהיא להחיות את הפרט בתוך הכלל.אי לכך גבורה זו מתבטאת במסירות עבור הכלל ומהותה  הראשונית  היא הזריעה והישיבה בארץ  ישראל במקום הכי אתגרי דווקא עזה.זו אהבת הכלל בלי נגיעה פוליטית או  אישית .
אנו לומדים בכאן שאיזור גרר של נחל עזה הוא מקום שבו יש צורך מהותי לשליטה ישראלית עברית עוד מיצחק אבינו.איזור זה הינו המשכיות איכות עפר אברהם מול עפר של עפרון.אברהם אמר אנכי עפר ואפר עפרון גם השורש  הוא עפר.
אלא שאברהם ושרה דרך חברון מקדמים את הזהות  העברית עם יצחק שהוא יהיה האב הכי מזוהה עם עפר ארץ  ישראל.כך נחל גרר עזה היא המפתח של כל ההתמודדות בן יצחק וישמעאל על  הבכורה וירושת ארץ ישראל . הרב  אשכנזי זצל מלמד לפי  המדרש  שיש שני פתחים לארץ  ישראל  עזה  ויריחו ובשניהים  יש  לישראל התמודדות  מול ישמעאל אומות  העולם  ובמלחמה הנוכחית  עם  עמלק. ההתמודדות  עם  ישמעאל בחלקה מתחילה  להסתדר  עם הסכמי  אברהם עם חלק  ממדינות   ערב,,אלא  שיש  עוד  פיסולת קשה  של  ישמעאל  אשר  היא מחוברת  עם  נינו  של  עשיו  עמלק. זה המאבק היום. נפנים  טוב זה לא  מלחמה  על  קרקע  רק  זו  מלחמת דת זהות של  מי  ינהל את  העולם כוחות  האור  הברכה  של  ישראל  או  כוחות  עבודת  האלילים  של  האללת  הכוח  האנושי ושימת האדם במקום  האל וזה מוביל לרשע של רצון שליטה והרס  ההפוך מכל  מוסר. מאבק אות  א של  אור  מול  אות  ע של עיוורון של רצון לחסום  את  האור .זה פירוש רבי  חיים  מיולוזין הובא  עי  הרב  אשכנזי.
הרב  הורוביץ השלה  הקדוש. ספרו שני לוחות  הברית.פרשת  תולדות דף קן חלק מקור הברכות.
‘והנה  יצחק נתקדש בקדושת ארץ ישראל ונתברך במאוד בארץ  ישראל כי נזרע  בקדושה על כן הוא חלקו ובעשו כתיב וילך עשו  אל  ארץ כי ארץ  ישראל קאה עניני עריות  ויצחק  אדרבה נתדבק  בקדושת  הארץ ואסור  לצאת חוצה מפני קדושתו   .
.ח מיצחק הרומז לח ימי  מילה וחת במילואו רומזים על מתנת  ארץ  ישראל .ענין יצחק כבר  נודע ענין  נתינת  הארץ תלוי  במילה על כן אמר בפרשת המילה ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך .בראשית רבה ר יודן אמר אם מקיימין בניך את המילה הן נכנסין  לארץ  ואם לאו אין  נכנסין  לארץ .על כן תכף הוצרך יהושוע למול  אותם .והנה התחלת נתינת  הארץ לאבות ולבניהם היתה  המקום  קודש  מערת  המכפלה   אשר  קנה  אברהם מאת  בני  חת .זהו  הרמז של  מספר  ח שהוא  ח  ימי  מילה ..’
המילה הינה  הברית  בן  ד  לעמו והיא התוצאה של ירושת  ארץ  ישראל.ישראל הנימול בגיל שמונה  ימים כמספר  שמונה  אשר  הוא  כדברי  המהרל בספרו  נר  מצוה מעל הטבע האנושי  הרגיל.וכך ישראל מקדש  את הטבע  האנושי דרך  הברית  ומסוגל  להיות ישראל  המאחד  יעקב של  התורה  עם  כוח  הטבעי  של  עשיו.
ארץ  ישראל  היא  המקום שבו איחוד  זה  יכול  להתקיים כי היא  ארץ  הקדושה שהיא  המוסר  בחיי  הכלכלה  הפוליטיקה הצבא. קולו  של  יעקב מתאחד  עם  ידי עשיו המעשיים בטבע ומעלה אותם אל  הקדושה. לכן  אי  אפשר להחזיק  בארץ  ישראל  אם  ההתנהגות  היא  כמו בכל  מקום ובחשיבה  אנושית  רגילה! האירועים מראים לנו  זאת ! זו  ארץ  אחרת הדורשת  הבנה  אחרת  שהיא  דישראל יהיה ישראל  של הזהות  העברית התנכית . זהות  שדווקא  יצחק  אבינו מוליד של  יעקב אבינו אשר  יהיה ישראל.
ישראל  זה זהות של  תורה עם קדושת  הטבע.
כל  התרחקות  של  הבנת  תפקיד  ישראל דרך  ארצו  בעולם  מערימה  קשיים הן  של  כיבוש  ארצינו  והן  של  הבנת  מי  אנחנו ומה  תפקידינו.
לא  חזרנו לכאן להיות  עם ככל העמים עם תפיסות של המערב  או המזרח! ואויבנו האכזריים  לצערינו  מזכירים  לנו  זאת כל  הזמן.
אנו  בני  אברהם  יצחק  ויעקב! איחוד  כל המידות של  חסד  ודין!ישמעאל הינו הפיסולת של החסד המופרז דמוביל לרשע עמלקי כשהסיגים שלו  לא  נטהרים.לכן אם אנו חפצי חיים מבטרץ  ישראל חייבים להפנים שאין  הפרדה בן  כיבוש כל  ארצינו לבין זהותינו! עפר ארצינו  הוא מרכיב מרכזי  של  זהותינו ותורתינו. וזאת מחבלי  דת  האיסלם  של  ישמעאל מבינים . זה תפקיד ההנהגה הרבנית  להסביר  זאת ואנו צריכים להצמיח  הנהגה  המבינה  זאת  וגם  תדע לנהל  מקצועית מיתוך נקודה זו את מדינת  ישראל כך שתמשיך  להשפיע על  העולם  בכל  המישורים.
אלא תולדות  יצחק  בן  אברהם אברהם הוליד את  יצחק.
הרב יהודה לאון אשכנזי זצל.ספרו מדרש התולדות .’אברהם בחר להיות  עברי לחזור לעבריות שלו הוא היה יכול לבחור להיות כשדי וללכת לאיבוד.זהו הדגם המדוייק של המתרחש,היום  כאשר עם ישראל חוזר לארצו כך היא הזהות  שלנו . יש  לנו  כאן  סיפור  שורשים.
אנחנו יכולים בנקל לזהות את הטיפוסים  את הדמויות האלה בעם היהודי  מעשה אבות  סימן  לבנים…הקריטריון לבירור בכל אחד מהשלבים בין יצחק  לישמעאל הוא תמיד מוסרי  תפיסה שונה של מוסריות.קדמה דרך ארץ לתורה ..הסכנה היא לצרף לתורה דרך ארץ שאינה דרך ארץ העברית  אלא דרך ארץ של אומה זו או אחרת..’
הרב אשכנזי.’ישנו הסבר חסידי עמוק מאוד על המשנה בפרקי אבות  האומרת הוי עז כנמר  מצד אחד ועז פנים לגהינם ובושת פנים לגן  עדן מן הצד האחר.מי שהוא בעל המידה של בושת פנים  יכול להיות צדיק אך ורק בגן עדן .אבל מי שהוא עז  כנמר  יכול להיות צדיק גם בגהינם. מי שעז  פנים  עז כנמר יכול  להיות  קדוש ולפעול כעבד הבורא דווקא  בגהינם עצמו.יעקב אבינו איש  תם לפני שהוא מגיע  למדרגה  הנדרשת  לזהות  של  ישראל  הוא בעל המידה  של  בושת  פנים  הוא איננו יכול  למלא את משימתו  להיות ממלכת כהנים וגוי  קדוש אלא במקום הקדושה. אין  לו כוח  לעמוד  במקום  הטומאה .לכן המטרה שלו היא להגיע ישר  לגן  עדן .יעקב אבינו  יכול  להיות צדיק  רק  בבית  הכנסת.אבל  עשיו היה  יכול להיות  צדיק  גם במקום אחר. קרה מה שקרה והתגלה  שעשיו  נהיה רשע וזו הבחירה שלו.בשורש  זהותו  הוא היה  מסוגל  להיות  צדיק, דווקא  בגיהנם כדי  להציל את  אלו  שנפלו  שם.מעיקרא יעקב  ועשיו יחד היו  צריכים  להיות  ישראל כל אחד לפי הבחירה שלו.המשימה של  כל  אחד  היתה  שונה .משימתו של עשיו היא  עולם  הזה  להיות  מלך .המשימה של  יעקב היא  עולם  הבא להיות  כהן.יש  מלך צדיק ומלך רשע..יש כהן צדיק וכהן רשע.פירוש זה מאפשר להבין את  דברי רשי בדה ממעיך  יפרדו  המעיים הם  נפרדים זה לרשעו וזה לתומו.רשי לא אומר סתם זה רשע וזה תם אלא  זה הלך  לרשעו  לרשעות  שלו  וזה לתומו לתמימות שלו.כל אחד מלכתחילה גם עשו  כשלעצמו גם יעקב כשלעצמו היה יכול להיות או צדיק או רשע.מה שבחר עשיו בכיוון שלו הוא סוף סוף להיות רשע.
מה שיעקב בחר הוא להיות צדיק בכיוון שלו.
ההבדל ביניהם מלכתחילה הוא שיעקב מיועד מטבעו לרוחניות ועשו מטבעו מיועד לגשמיות דווקא.נטיות דומות קיימות בתוך עם ישראל עצמו.אחרי  שיעקב קיבל על עצמו למלא גם את התפקיד המקורי של עשיו יש מי שרואה את עצמו כעז ומסוגל להיות עבד  הבורא אפילו בעולם של הרע…הנקודה העיקרית היא שאין כאן הכרח של לכתחילה  של  מכתוב. כפי שקיים בתיאולוגיה המוסלמית .יש לאדם בעולם הזה שתי משימות משום שעליו לפתור שתי בעיות הבעיה החומרית והרוחנית מוסרית.על האדם לבנות חברה שבו כל  אחד יכול לחיות בהתאם לצרכיו וזהותו.
הפיתרון של יצחק אבינו הוא מלכתחילה לחלק את העבודה  בין שני בניו עשו ויעקב בהתאם לנטיה  הטבעית  של  כל  אחד מהם.ויגדלו הנערים ויהי עשו איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים .עשיו בחר להיות איש שדה  לעסוק בחומריות ואכן לגיטימי להיות עבד ד בחומריות כמו להיות השופט  של  העיר או מה שעשה יוסף במצרים.אולם בן שתי האפשרויות  הפתוחות לפניו  בחר עשיו  בצד של הרשעות  שלו מלכתחילה הוא היה יכול ליות  צדיק  או רשע בתחום  שלו בהתאם לנטיה הטבעי  שלו אך הוא זה שבחר להיות רשע. הרשעות היא  שלו כפי שרשי מדייק רשעו.יעקב בחר בתמימות .כאשר מישהו מחליט להיות איש  רוחמ אין זה אומר אוטמטית  שהוא  צדיק  כפי שאנשים רבים טועים לחשוב איש רוח יכול להיות צדיק או רשע.זה תלוי בו בלבד.אותו דבר לגבי איש החומר הוא יכול להיות  צדיק או רשע .זה בחר ברשעות שלו וזה בחר בתומו שלו.
תפקיד האבות הוא להוליד אומה התפקיד של משה הוא להיות רב של אותה אומה.מטרת המשיחיות של ישראל היא לאחד את האנושות כאשר כל משפחה אנושית כל אומה שומרת על תפקידה  הייחודי ועם ישראל בתור ממלכת כהנים מאחד את הכל.’
שיעור בעל פה שנת 1992.הרב אשכנזי.
‘.רבקה חששה שהחלוקה של עשיו ויעקב בשתף ביניהים חומרי ורוחני לא  תצלח .לכן בקשה בחזקה ובכפיה  מיעקב שיקח על עצמו את שני  התפקידים חומרי  ורוחני. יעקב לא רצה כי בן ישיבה של תורה אמיתית חושש לעזוב את הספר ולטפל  בעולם הגשמי. ואז יש לנו כאן כמה אופציות יעקב רק ברוחניות וזו בעיה עשיו מטפל גם ברוחניות וזה הרס זה הכנסת חשיבת המדע והכלכלה בצד הרוחני זו הנצרות. רומא שרוצה להיות  ישראל  לפי דרכה הפאגנית. דרוש אז מעבר בן יהודי מושג מוגבל של הגלות  לבין  ישראל מהות שמחברת בין חומרי  ורוחני.ואנו רואים כשיהודי עוסק בחומר הוא מעדן אותו.
רבקה באה מקליפת ארם  מנחור שבחר לישאר ארמי זהות עברית  מוקטנת  בהיותה בגלות.היא צדקת מיתוך קליפת ארם בת רשע יצחק צדיק בן צדיק עברי הבא מאברם שחזר לזהותו העברית המקורית. לכן צאצא של זוז זה יכול להיות בעיה כולו צדיק  כמו  יצחק וגם וץכולו  רשע  כמו  נחור.לכן הפיתרון של רבקה  הוא יעקב  שיהיה צדיק של  הרוחניות שגם בה אפשר  להרשיע וצדיק  של  החומריות שגם  בה אפשר  להרשיע.זה זהות  ישראל השילוב.ומה שרצה יצחק זה  אידאל לעולם הבא השתף בן  עשיו  ליעקב.זה מה שקורה  היום בחזרת  הזהות  העברית  בארץ  ישראל.’
הרב אשכנזי. ספר  סוד  מדרש  התולדות ‘יש לכל אומה דמות הנחשבת לדמות המייסדת עם ישראל מיוחד בכך שיש לו שלושה אבות  אברהם יצחק יעקב  בכל שלב בירור אברהם ולא לוט יצחק ולא ישמעאל  יעקב  ולא  עשיו.הצדיק האמיתי של ישראל הוא הצדיק של איחוד המידותמ.הוא מאחד את החסד והדין שני הפכים .זאת מידתו של  יעקב  אבינו המקבל את השם ישראל.אברהם ויצחק הם רק תחילת תהליך  של גילוי  המידות  יש חשיבות  לסדר  הגילוי קודם מידת החסד ומיתוכו צריך הדין.
המשימה של ישראל מבחינת גוי אחד  בארץ היא לאחד את  כל  המידות ההפוכות והמנוגדות  כדי לבנות  חברה המקיימת  בו זמנית מידות  אלה חסד ודין ..על ישראל מוטלת המשימה לאחד את  אותם  הפכים . כדי לבנות את הזהות הישראלית יש  צורך  בג  אבות.מטרת  התורה היא הקדושה לא  הקניית  נימוסים חברה עם איחוד מידות זו הקדודשה האמיתית. סיסמת  ישראל  היא  אחדות.’
השלה הקדוש.תולדות חלק מקור  הברכות.
”רבי עקיבא אומר עתידין ישראל לומר על יצחק אבינו אבינו אתה לכאורה יצחק הוא מידת הדין  היא הנותנת עומק הדין יגרום שיתהפך לרחמים גדולים . לזה יצאו מיצחק יעקב ועשו זה לדראון עולם וזה לחיי עולם .נרמזים בשם קצחי  שהוא קץ חי  סמאל נקרא קץ הימים  ויעקב הוא איש חי..’
זו מטרת יצחק שילוב הקץ המוגבל הטבעי לחי העל טבעי , יעקב היה החי האמיתי ועשיו בחר להיות הקץ בצדדיו הרעים .
השלה  הקדוש.’וידו אוחזת בעקב  עשיו היא הי וגם רומז באחיזת עשו שהוא כובש את יצרו תחתיו שעושה מסור מרע טוב זהו ענין הוי גביר לאחיך  יעקב היה כובש האדמוני  תחתיו זהן דוד המלך  עה הנקרא אדמוני  כמו שנא  אדמוני עם  יפה  עניים  וטוב  רואי .עשו הוא אדמוני  מצד רע  עין  ודוד  אדמוני  עם  יפה עינים  הוא מצד הטוב  זהו  טוב  רואי  לפיכך יצא פרץ  פורץ גדר ישכנו נחש  הנחש  כוחו של  עשיו .דוד המלך  עה גודר גדר  ישראל .שאול המלך כשחטא ויעל נחש העמוני  אבל  דוד המלך עה ומלך המשיח נוקם ונוטר כנחש .זהו ענין שנתן יעקב עם בנו  יוסף משנותיו לדוד  המלך עה כמו שביאר בזוהר הקדוש פר וישלח…יעקב תיקן האדמוני  וכן יוסף  הוא שטנו  של  עשו ..שבעים שנה של אדם נתקנו והאירו  עי שבעים שנה של יעקב ויוסף..יוסף יפה  תואר . כשיבוא  משיח יתוקן  אדם  לגמרי בסוד
א.ד.ם אדם דוד  משיח..’
זהו תפקיד העם היהודי  להתקדם ממהות  יעקב למהות  ישראל .וזאת בשילוב אימוץ כוח האדום של הטבע העולמי החומרי ולהפוך אותו לקדושה איחוד  יעקב  ועשיו של  רצון יצחק. זה משיח בן  יוסף המקבץ את  ישראל  לארצו  דרך כוח הדיפלומטיה  הטבעית ובונה  מדינה חזקה.תפקיד משיח  בן  דוד  זה איחוד הכוח המדיני טבעי של  יוסף הוא המשביר עם כוח  התורה  העל  טבעי. דוד הוא מלך עם מדינה עם כל המערכות של פעילות  טבעית עם יפה עינים של תורת  הסנהדרין. איחוד  יעקב ועשיו דרך המבוצע  דרך מדיניות יוסף המלך ותורת אוהלי  יעקב.זה דוד . וזה השלב  שמדינת ישראל עוברת מעבר ממשיח  בן  יוסף  לאיחודו  עם  משיח  בן  דוד .זה דור גיבורי מלחמת אוקטבר 2023 המתחיל  הנהגה  אחרת ודרושה  זאת  גם  בצד  הפוליטי  והרבני והיא  תבוא מדור זה בסד.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן