1

המשפט בארץ יישום בחירת הא-ל בישראל קדושת אדר ביוזמת היהודים

הבחירה האלוקית בישראל מעל לכל מעשה אנושי היא ההקדמה ליחוד העברי ישראלי מכל העמים והוא היוזמה המעשית של קיום משפטי האל עצמו הנצחיים במערך חברתי מדיני כלכלי פוליטי מציאותי עם יוזמה של פסיקה של החכמים. וכך חתני האהוב היד זל יישם פרקטית במסירות נפש על הארץ במלחמה את הבחירה האלוקית בישראל ואפשר את המשפטים בארץ ואת הקדושה בה.זו תקופת השובבים הצלחת העלאה מהגלות לגאולה

נרות שבת
נכתב בגאוה וגעגוע מאת  חותנו מאיר  משה  ואקנין לחתני וחברי לשיחה אוריאל כבני היד שמסר  נפשו על קיום ארץ ד ותורת ד ומשפטיו בארץ.
וכך  אור תורה שבעל פה  יזום החכם ליישום הבחירה בישראל.חודש  אדר  אות ק לפי הסוד כמובא עי  הפרי צדיק הינו אות ראשונה של  קדושה.קדושת  אדר הינה רק  מיתוך יוזמת היהודים האנושית  להילחם  בעמלק  וזו הקדמה לעשית חג פורים וגם היוזמה שפתחה את תורה שבעל  פה שבבל לאחר  פרס.
התורה  בהצגת משפטי האלוקים מפרטת את יחוד הישראלי עברי של אשר  בחר  בנו  מכל העמים  ונתן לנו את  תורתו.ראשית כול ישנה את  הבחירה בעם ישראל מצד  האל  עצמו בלי קשר לשום מעשה מצד ישראל.
 כך הכלי  יקר בפרשת  יתרו.’ויוצא משה את העם לקראת  האלוהים’משמע דשכינתא קדמא ואזלא לקראתם וכן פירש רשי.מסכים למה שמסיק בילקוט  בירמיה  בפסוק מי זה ערב לגשת אמר רבה בר רב הונא זו מעלה יתירה לישראל  מבגרים דאילו ישראל כתיב והייתי להם לאלוהים ואחכ והמה יהיו לי  לעם .ואילו  בגרים כתיב מי הוא זה  ערב את לבו לגשת אלי ואחכ והייתם לי  לעם  ואנכי אהיה לכם לאלוהים.ורשי פירש כחתן  יוצא לקראת  כלה כי מי מחזר אחר  מי בעל האבידה מחזר אחר אבידתו , כך הקבה מחזר אחר ישראל אשר היו כצאן אובדות בגוים וכמש כענבים במדבר  מצאתי אבותיכם .’
כך מלמד אותנו  הכלי  יקר בתורתו את יסוד היסודות של  סגולת  ישראל והיא דווקא  הבחירה האלוקית בנו מעל לכל מעשה והגיון אנושי, זו  מעלת ישראל מכל  העמים וסוד הויתו הלאומי.
ורק מיתוך הבנה תורנית נצחית זאת אפשר להתקדם לנתינת  התורה שהיא גם תורת  ד ולא תורת  האדם המשתנה לפי ההשקפות והמציאות  של  כל  דור.ותורת ד שהוא בעצמו מקיים היא מפורטת לישראל בפרשה זו כדמשפטי ד נמצאים בכל מצב אנושי חברתי במציאות של  חברה שתתנהל עם משפט אלוקי אבסוליטי מוסר  אלקי בחיי הכלכלה החברה  הפוליטיקה.זה ניתן רק לנשמה  הישראלית תורנית להגיע לרמה של חיי מוסר כזו!לכן מקנאים בנו צבאות  העולם  וכל  העולם על האנושיות  המוסרית של צהל ושל כל  יהודי ובוודאי  שחי  בארצו ומתמודד  עם כל  מורכבות  הגאולה ובכל זאת  נשאר  עם  הכי  מוסרי בתבל!כך  היה  חתני כלכלן  ולוחם עם מסורת וחינוך של  תורה ואידאל!  אי לכך הדינים המשפטים נתנו  כבר בפרשת  בשלח  כמובא  עי  רשי עוד  לפני  מתן תורה דהיה הכרח  חינוכי הרי  מקום  ההתגלות  זה  בירושלים ושם היינו  אמורים  לקבל את  תורת  ה ולא  בסיני צריך ללמוד  את  התורה כסדרה …כי המשפט זה  העיקר!
-וכך חתני אוריאל כהן בעלה של ביתי חנה עם כל  החיילים  המופלאים מסר נפשו בתור מפקד  מילואים בגבעתי בכדי לנצח ולשמור על יחודיות העם  העברי של בחירת  האל  בו וגם של התוצאה של  בחירת האל  בנו  והיא  היעוד  היחודי של העם  העברי  והוא שמירת  המשפט  התורני  הלכתי עם  קישור  לדרך  ארץ  האבות בארץ כנאמר  עי  הרב  אשכנזי  זצל ,בחיי  כל  מערך  המדינה כולה.על  זאת לחם אוריאל  אהובינו זל  על  ההבנה דעם  ישראל בארצו היא  הערבות היחידה לחיי הכלל     העם  עם  יישום   התורה  והמשפט בחברה יהודית עברית! לחם  בכדי שהעם ימשיך להיות  היחידי  בתבל  להיות העם אשר מסוגל לחיות  על  פי  מידת  הדין כמתואר ביעוד הבריאה ולעבור  את  ההיסטוריה  גם  בדין ולא  רק  ברחמים דרך רמתו  המוסרית  הנדרשת  ממנו.זו פרשת  משפטים דרך מקום  המשפט ארץ  ישראל לקיים  בחירה אלוקית  זו !  ואידאל זה של  חיים  גם לפי המשפט  ומידת  הדין הינו זכותם רק  של  הפועלים  עם  אל  בכל  תחום והלוקחים  אחריות על המעשה האנושי ובעיקר  על  המעשה  הלאומי. ויחודיות  ובשורת העברים  הינה איחוד  ‘הדין והחסד’ זה העל טבעי  של  ישראל החי  זאת  בטבעי!
הרב  הורוביץ .השלה  הקדוש  ספרו שני לוחות  הברית מאבני היסוד הלימודי סודי.
‘והמשפטים הם קיום כולם.ואמרו רבותינו זל התורה תחילתה דינין וסופה  דינין, , תחילתה דינין שם שם לו חק ומשפט וסופה  דינין  ואלה  המשפטים…והכל כדרך דהקבה דן את  העולם לפעמים מדקדק כחוט השערה …לפעמים משתף רחמים  בדין כי לולי זה לא  היה  העולם  מתקיים. מה  הראשונים  מסיני אף  אלו מסיני.. מתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במדת  הדין ראה שאין העולם מתקיים  שיתף וכו.שחם ושלום ראשית  המחשבה  לא  נתבטלה רק נתקיימה בבני  עלייה  שהם הראשונים אשר נשמתם למעלה  במקור הנשמות ועמהם מדקדק  הקבה  כחוט  השערה  ומדקדק בדין  המדוקדק . ועל הראשונים  אלו שהם עולים בסוד המחשבה  ונדונים  בשם אלוהים  שהוא מידת  הדין  ובהם נתקיים בראשית  אותם ראשית  הם  נידונים  באלוהים…בשביל שאברהם אבינו  הוא  בן  עלייה  והוא  בסוד  הראשית  על  כן דקדק עמו  הקבה …ומשה הוא ראשית  הראשונים  ..והוא איש  האלוהים …מה  הראשונים  מסיני  כי  בסיני  בנתינת י  דברות  נאמר וידבר אלוהים  ואין  אלוהים  אלא  דין
.וכל בני  עלייה ואנשי  מעלה  צריך לדקדק עמהם יותר  בדין  אפילו  בדין  שלמטה..ציוה הקבה שיתנהגו  בדיניהם כמו  שהוא  מתנהג כלפי  חסד…’
-קטונתי מלהבין בסוד המשפט האלוקי והשגחתו על  האדם  והכלל  והעולם אלא מביא  אני  את  דברי  השלה  הקדוש  על  כך.ובוודאי רק  בני  עלייה כנאמר  עי  הרב מסוגלים  לחיות  חיי מעשה ואחריות כנאמר על  אוריאל בכל  המישורים. ובני  העלייה  האלו  דווקא  בעקבות  חיי אחריות  אז  הקבה יכול בגלל מעלתם דווקא  לציין  את אידאל  הבריאה  שהוא  שהאדם  יחיה לא  על  פי  חסד  רק  אלא  גם  יעמוד  בדין  בגלל איכותו  העליונה  של  צלם  אלוקים. וכך הקבה היכה באוריאל במותו מות  קדושים במידת  הדין   וגם  בנו משפחת  כהן  וואקנין ובביתי, אלא שהוא  היה  מבני  עלייה  נשמה  גבוהה כנא עי  השלה  הקדוש  והוא  חיי חיי אחריות  שבדין. והשם  בוחר  מבני עלייה אלו שהם  מסוגלים  לעמוד  בדין  הקשה .וכמובן  כל  לימוד  זה  של  השלה  הקדוש דורש  העמקה ולימוד  מפי  המקובלים .הדין הינו עולם הרצוני היזומי של העשייה  האנושית דווקא  מפאת האחריות של  העושים והמבצעים בחיים , הם נתונים בדין בעקבות  המורכבות  שבעשייה ובאחריות. לכן  בעצם  הדין הינו לעושים ופועלים ולא לפסיבים שלא לוקחים אחריות!
.חדש  גאולת  אדר בסימן טוב ומזל טוב על כל  מדינת  ישראל. חודש שהוא  גם  מהות היוזמים ופועלים  עם  אל  לשנות את  המציאות הקשה בהיסטורית  ישראל לפעמים גם באחריות  שלנו.. לכבוד הקבה עמו תורה שבעל  פה  העיקרית  וארץ  ד.כמו בדיוק אוריאל חתני היד  זל
רבי צדוק  הכהן מלובלין ספרו פרי צדיק.
גמרא תענית כט סעא.אמר רי בריה דרש בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משכנכנס אדר מרבין בשמחה.
ופירש רשי ימי ניסים היו לישראל פורים פסח לכאורה משכננס אדר מרבין וכן בניסן  אבל מלשון  הגמרא  אחר כך ולימצימ נפשיה באדר דבריא מזליה  משמע דקאי על אדר. להבין למה   דייקא…הענין …להבין  למה  באמת רק  באדר,כל  החדש  נהפך לשמחה ולא נזכר כן  בחודש  ניסן…הענין דגלות  ניסן היה מצד השם יתברך כמו שנאמר והוצאתי אתכם וגו ולקחתי אתכם לי  לעם והייתי לכם לאלוהים .וכך היו כל  הניסים  מצד השם יתברך שהכה  בפרעה ובכל מצרים בעשר מכות  והיו נגוף למצרים  ורפוא לישראל  זוהר  הקדוש, שבכל מכה הוציא ד  את  ישראל  ממדה  אחת  דקליפה  והכניסה  בזה לעמת זה  במדה  אחת  בקדושה וכמו שאמר גוי  מקרב  גוי..רק השם יתברך  הוציאם מהם אף שהיו משוקעים  כעובר  במעי אימו וכן בקריעת  ים  סוף…
.מה שאין  כן  חודש  אדר ‘שנוצר באות ק כמו שאמרו בספר יצירה  ואות ק  איתה  בגמרא שבת קד. קוף קדוש מרמז לקדושה מצד  ישראל   וכן  נעשה  אז  מחיית  עמלק  על ידי ישראל  וכן נעשה הנס  על  ידי  מרדכי ואסתר והיהודים  הרגו בשושן הצוררים  ועשרת בני  המן  הכל היו עמלקים .
 .וכן  היה אז  קבלת  תורה  שבעל  פה הדור קבלוה  בימי  אחשורוש …מאהבת הנס קבלוה בשמחה  מאהבה כמו  תורה שבתב.
  . זה  שאמרו לימצי נפשיה באדר דבריא  מזליהו דאחר מחית  עמלק  זוכים  לכתרים.מזל מורה  שקשור  בשורש  בראשית  המחשבה.
דחודש  אדר  שהיה  בו  מחיית  עמלק  שהוא מקטרג  על  ישראל  שאין  כולם  צדיקים  שגם בהם אף שנימולו יש כמה שפוגמים במדת  צדיק  ובחודש, זה  שנוצר  באות  ק  דמורה קדושת  ישראל  שבאמת רצוננו לעשות  רצונך  …ועל  ידי  כן  ונשא  השעיר  עשו את  כל  עונותם  עונות  תם וזהו דבריא  מזליהו שקשורים בהשם יתבך  אף על גב,דאינהו לא  חזו מזליהו  חזו…למעלה  מכל  תפיסת הברואים. .
.שבאמת כולם צדיקים ואף הבוגדים  הם רק  מלבושי ובגדי  עשיו  אבל בשורש נותנין  ריח  טוב כריח  שדה  של  תפוחים סוד וריח  אפיך כתפוחים …בריא מזליה דהעסק  בקדושה  מצד  ישראל ..תורה שבעל  פה  שקבלוה  באדר .
.וכמו שאמר רהק לענין מה שאמרו שהכפרים מקדימין ליום  הכניסה  דבני  כפרים  נקראים עמי  הארץ  שעוסקים בעבודת  האדמה ואף שעיקר מחיית  עמלק  על  ידי  תלמידי  חכמים  מכל  מקום גם  עמי  הארץ  בני  הכפרים  מבררין את  עצמם  לגבייהו  שהם כריח  שדה…ואדרבא  הם  מקדימין  ליום  הכניסה  דעיקר  הבירור  נגד  קטרוג  עמלקה הוא  בהם  שיש לו  טענות  עליהם …מבני בניו של  המן  למדו  תורה בבני  ברק ומנו שמואל  בר  שילת ..באדר  הבירור  שישראל  קדושים  הן  וכולם  צדיקים ועל ידי שגלו לבבל  זכו לאחרית  ותקוה שורש  תורה  שבעל  פה…’
-הנה כין כן תורת רבי צדוק הגאולית זהותית  היסטורית מלמדת  אותנו  על עובדת  היות  דווקא הפועלים מיוזמתם האנושי מעשי  פרקטי במציאות העולמית, לגרום  לכינון מדינה  בארצינו ולעליית אחינו מהגולה וללימוד והפצת תורת ארץ  ישראל הסודית  כללית ובעיקר להמשך הגאולה המורכבת  בהילחמם  עם  האויב  המרכזי  עמלק  עד  היום, הם מוגדרים על  פי  הסוד  כמהות  חודש  היוזמים אדר  והיא אות  ק  שהיא  קדוש. וזאת מלמד  הפרי  צדיק שקדוש  זה  היוזם בעצמו את  המלחמה  בעמלק  שהם מונעים את  התורה  ואת  ארץ  ישראל ועם ישראל להתקדם   שזה חד  מלהתגלות  בעולם  המעשי לאומי. ולכן  רק  היוזמים של  מהות  אדר  שהם  אדירי המעש  והאומץ הם  לאחר  מחיית  עמלק  אז  והעזתי  היום  מאפשרים את  גילוי  הפעם  מרצון  של  עיקר  התורה שהיא  תורה  שבעל  פה שהיא באה מיוזמת  לימוד  החכמים  המגלים  את תורת  ד  ביוזמתם במציאות כמו  דהתגלתה  בפורים  עם  קביעת  המגליה ואחכ  עם  תורת  בבל  שבעל  פה.וגרם  זאת  היוזם  שהוא  הקדוש בהגדרה. וכך  בזכות  אוריאל חתני  הקדוש הגיבור  שעזב את  כל החיים הטובים של  מדינת  ישראל החשובים להיות ממלכת  כהנים  חזקה, והלך להילחם בגבעתי  מילואים בעזה  בכדי , זה  חודש  אדר זו  היוזמה של  חודש  אדר ולכן  חודש  אדר  הוא  באות  ק  של  קדוש. זה  ממש  אוריאל וכל  צהל לכן  אוכלים סעודת  אסתר  כי אנו  מקדשים  את  החומר  את  הברית  את  הצריכה  הפוך  מעמלק ומהעזתים  הישמאלים עמלקים דהם מלאים תאוה  שחיתות  מינית  ושילטונית ורוצחים. אוראל חתני קדוש אות ק  חודש אדר יוזמה מקושי לשמחה.
.לכן העם החופשי באמת  הוא ישראל  כי  הוא  עבד רק  לקבה ולא לשום מוסכמה חברתית חוקתית הקשורה רק  לשכל  האנושי  התקף  לאותה  עת בלבד.
העבד  העברי האמיתי שהוא עובר האנושות והוא  מעביר אותה לתיקונה, אומר לאחר שש  שנים שהוא  חייב  להיות  שוב רק  עבד  לד ולא לשום  אדון  כל  שהוא  ובוודאי  לשום עם בשום  גלות אירופית  או אמריקנית  אהבתי את אדני את  אשתי  ואת  בני  לא  אצא חופשי ולקח …ורצע אדוניו  את  אוזנו  ועבדו  לעולם.. עבד  עברי  כאן שגנב ואז  משלם  חובו בעובדו אצל  האדון או שמכר  עצמו כי  אין  לו  פרנסה.
כלי  יקר’…אבל מוכר  עצמו מחמת דוחקו יש  טעם אחר בדבר לפי  שכל  זמן הוא עבד לעבדים  צריך הוא  להטות  אזנו  לשמוע  בקול  רבו  והוא מסיר  אזנו  משמוע  בקול  ה  כי  רשות אחרים  עליו .מה  שאין  כן בנמכר בגניבתו כי הוא  אנוס בדבר שהרי הבית  דין  מוכרין  אותו…אך  גם  זה לעומת  זה נתנה לו  התורה  לצאת לחירות  אחר  שש  שנים  והןא  מרצון טוב בלתי שום  אונס כלל . הוא  בוחר להיות  עבד לעבדים  ומסיר אזנו משמוע  בקול  ה אז  דין  הוא שילקה  באזנו והנמכר  בגנבתו  צריך גם  כן  עונש  כי אגחאי  מילתא שאין העבדות  אצלו  שום  עונש  שהרי עדיין  הוא  בוחר  בעבדות  כי  טוב  לו  עימך ..
.וטעם הרציעה דווקא בדלת ובמזוזה לפי שאחר שש פתחה לו התורה פתח לצאת מעבדות לחירות והדלת תסוב על צירה והעצל אינו  רוצה  לצאת כמי שיושב בבית  האסוריפ ופותחים  לו  דלת  לצאת לאמר לך המלט  על  נפשיך הוא בוחר בטובות  המדומות כי טוב,לו במאכל..על כן  היא מניח  הדלת פתחוה ואנו  רוצה לצאת דין היא שירצע בדלת שחקוק  עליה פרשת ואהבת את  ד  אלוהיך והיא אומר  אהבתי  את  אשתי..הוא  מחליף  אהבת  ה  באהבת  אשתו  השפחה …זה  שוקד על דלתות  רבו ומסיר, אזנו  מלשמוע  בקול  ה  לשקוד  על דלתותיו..’
-הנה  כי  כן  דברי רבה של  פראג  רבינו  אפרים  בעל  הכלי  יקר  מפז  על  התורה ומלמד אותנו  על מהות החופש האמיתית  של  האיש  הישראלי ברצותו לא להיות  משועבד  לשום אדם שבתבל ובוודאי  לשום עם  בניכר המנוכר לאל  ולא  לשלם מס לשילטונות  הגוים כנאמר  עי  רשי  שזה  דומה לעבודה  זרה  בעובדו את  הגוי!!וקל  וחומר  לשום רשע ושפל  אדם  שבאויבי  ד שגזלו את חלקים  מארץ  ישראל  כגון  עזה  ועוד..  והם הערבים  של  גהינם החברה  של  סדום העזתית!ולכן התורה החמירה  בעבד  עברי שמעדיף  לעבוד  את תאוותיו ובריחתו מהאחריות  להיות  אדון  לעצמו פרטית  או  לאומית אז  ורצעה  את  האוזן ששמעה  על  הר  סיני  כי  לי  בני  ישראל  עבדים!  ועבד  ד  הוא בעיקר לפי  החכמים רק  בטרץ  ישראל  שהיא  לא  כמו  המדינות רק תחת  שילטון  האל  ולא  תחת שום שר  קרי  שום גניוס של עם .והנה כי  כן  דור בוני  ארצנו  וכלכלתינו ועירינו ותורתינו וההתיישבות בכל  מקום בכל  תחום. ובוודאי  בעיקר כל החיילים  שלחמו את מלחמת החופש  האמיתי של עבד  ד  הוא  החופשי מול  תאות  העבדות  השפלה  של  החמס  הסדומי  אשר  הם  עבדים לרשע  הכי  טמא  שיש  בתבל. לכן  אוריאל  כהן  חתני  האהוב  היד  לחם עם  ראש  מורם  עם  גאוה לאומית  של  איש  ישראלי  חופשי על  גורלו ונלחם  על להיות  עם  חופשי  בארצינו!כמאמר החכם  עבד  ד  הוא  החופשי  האמיתי  מלחמת  אוריאל היתה של  החופש האנושי  שבקדושה, מול  העבדות העמלקית.
.רבי יעקב  אביחצרא זצוקל ספרו מחשף הלבן על  התורה.’ פרשת  יתרו..’והנה כתב  רבינו  זלהה  דקין  נתגלגל  ביתרו  קרח מצרי והם רת
י.ק.ם .קין .הנשמה  של  קין  נתגלגלה  ביתרו  והרוח  בקורח  והנפש  במצרי .ומשה רבינו עליו  השלום  רצה לתקן  נפש  קין  שהיתה במצרי לפי  שהוא  אחיו  ותיקנה  על  ידי  שהרגו  בשם המפורש ולא  בחרב …לתקן  נפשו  ולהעלותה  אל  הקדושה …וכתב רבינו זלהה שכשהרג מרעה את  המצרי ותיקן נפשו מיד באותה שעה נכנסה הנפש ההיא ביתרו ומיד כפר בעבודה זרה  ובאותו  יום ברח משה מלפני פרעה והגיע למדין ונתן לו בתו וכשנתן לו ביתו  זכה לנשמה דקין  נמצא שיתרו זכה לנפש ונשמה דקין  מתוקנים והכל על  ידי משה רבינו עה ..הלך משה רבינו  אצלו  ונותן לו את  ציפורה בתו נכנסה בו  נשמת  קין  הודה  באל  אמת  נצנצה בו  רוח  הקודש והבין שהוא גלגול  קין  ונתקנה נפש קין .
.ואפשר לרמוז עפ מה שכתב רבינו זלהה דהטעם דבאה מצוה זו  של מינוי הדיינין  על  ידי  יתרו משום שיתרו הוא גלגול קין  וקין קלקל  בדינים דאמר  לית דין ולית דיין ובא  עכשיו  יתרו לתקן  הקלקול ההוא..
.וכמו  כן  במינויי הדיינין צריכים להיות בשותפות  שניהים  צריכים לטרוח בתיקון קין  דקין  והבל  אחים  ומשה רבינו  עה ויתרו  אחים משה  הוא  הבל ויתרו  הוא  הבל.זה רמז רבינו זלהה דראשי  תיבות  אני חותנך יתרו אחי אני ואתה  אחים אתה קיו  ואני  הבל ..מינוי  הדיינין  היא מתיקון נפש ונשמה של  קין שנכנסו  ביתרו.’
-הנה כי  כן  יבורך  גבר  ירא ד לפי לימוד הרב אבוחצרא מפי הארי החי זל מהות משה הגואל  ורבינו  הינה  תיקון בעית  האחוה  האנושית המורכבת שהיא  היא תשתית התורה של  אות  ב של  בראשית  והיא פיתרון  השניות  הדואליות האנושית. וכך קין הרג את  אחיו שלא  ידע  גם  לשמור  את  עצמו  ולחנך את  קין כדברי  הרב  אשכנזי  והר משה  בושקו זצל עם בעיה אצל  שניהים! ולכן משה הינו גלגול הבל ומהותו של  חיפוש  ומציאה  מוצלחת  הפעם  של אפשרות האחוה  עם  יתרו  ראש מדין וגלגול  מהות  קין  שרצה  להיות  בלי  משפט  מוסרי בארץ.וכך הפעם  משה ויתרו בקשר של  אחוה לכן  יתרו  גם  תיקן  את  קין  בנתינת עצה של כינון  מערכת  ושל פרוצדורה  משפטית שנכנס בתורה  זה מוסר  בחברה ומשה  תיקן  את  הבל עם  הצלחה של  חינוך  יתרו לאמונה  בהשם  י ה.ו.ה שהוא  השגחה  אלוקית בהיסטוריה ולא  רק  אמונה בכוח האל בתור  בורא.
-וכך  אוריאל  חתני  היד  זל  היה ממש מהות  משה בהקשר של  מהות הבל אשר האיר את  פניו של  יפה  תואר באחוה  ידידודית  עם  הרבה  אנשים. ואיתי  בתור  חותנו  גם  כיבד  אותי  מאוד אהב  אותי  והיה גאה  בפעילותי ומספר  זאת  לחבריו  בעבודה. זו גם  ממש  אחוה אמיתית  בלי  שום  מחשבות זרות של  תן  וקח..
.עבודת חכמי ישראל המקובלים בתקופה  זו  משמות  עד  משפטים ועד תרומה  תצוה בשנה  מעוברת  כמו  השנה שהיא  תקופת הגלות סיבותיה והיציאה  ממנה.ויציאה זו עם  כל  הנשמות  הנצרכים שהיו שביות בקליםה  במניעים נמשכים  עי  ישראל  והיא התשובה לתיקון וקידום כל  נשמות  האנושות הנצרכים להתקדמות תיקון החברה  העולמית  דרך  ישראל ופעילותם בגלות ובחזרה לארץ. אי  לכך  זו  העבודה של  חכמי  ישראל לפעול בתקופה  זו  שהיא  מרכזית מטבת  עד  שבט לתקן הצד  הלאומי ערכי נשמתי עם  תיקון כוח היצר הנצרך לעצמו ותיקון החומר החשוב לקראת  ניסן. גלות  וגאולה  זו  עבודת  התשובה של המקובלים ושל כל  אדם עם  עלית  נשמתו למקומה.
רבי דוד  אביחצרא זצל אחיו  הבכור של רבי  ישראל אביחצרא זצל .ספרו פתח האוהל.
‘ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.שהוא על  דרך כתבי רבינו זכרונו לברכה  שער רוח  הקודש תי כז.בימי השובבים  שמתחילין מפרשת  שמות עד  סוף פרשת  משפטים .שגם כן נתנו בהם חכמים סימן פרשיות ראשי תיבות שובבים כידוע שמהם ובהם כל ישראל מתקנים  פגמיהם  ביסוד  ברית הקודש  בכללות  הטיפות  היוצאים  לריק  ולהבל שזהו נמי חטאו של אדם  הראשון שעליו  אנחנו מתגלגלם  בכל דור  ודור. ועי התורה  וקיום מצותיה  מבררין  ומעלין  אותם הטיפות  עם טיפותינו  למקום קדשתן הראשונה על  ידי יחודים ותקונים ותשובה ומעשים  טובים…ואלה המשפטים סימנא טבא שראשי תיבות וסופי  תיבות של שובבים ודהיינו ראש  פרשת שמות מתחיחה בתבת ואלה וסוף השובבים משפטים . והיינו  לומר  כאן  היה וכאן  נמצא סוף שלמות  סגלת תקון ‘יסוד  הברית’.וזהו ואלה רישא וסיפא של שובבים כנזכר שמהם ובהם מראשיתם ועד  אחריתם  מסגלים  המה לסגלת תקון הברית שעוד  בו  גם  כן בסגלת תקנו משפטים ודינים וגבורות ויסורים לכל הקרב לצקון הברית כידוע ..’
.פירוש עין האוהל על על דברי הרב אבוחצרא.
‘שער הפסוקים  הארי זל ריש פרשת שמות.ענין גלות מצרים צריכים אנו לבארו  במקום הזה ..סיבת הגלות שגלו ישראל בין האומות . כי אדם הראשון היה כולל כל  הנשמות  וכל העולמות .וכשחטא  נפלו ממנו כל הנשמות  ההם לתוך הקליפות  הנחלקות לשבעים אומות וצריכים ישראל לגלות שם בכל אומה ואומה ללקט  שושני הנשמות  הקדושות שנתפזרו ..הנשמות ההם ניו מעורבות בין  הקליפות..’
-וכך אוריאל כהן חתני היד וכל דורו  דור האכפתיים הגיבורים שנתנו את חייהם עבור הכלל בהיותם ממש הקדושים של תשובת ימי השובבים של עליה מן הגלות האנושית והכללית לאומית לתיקונה. ותיקון כל ספר שמות מפרשת שמות ועד משפטים הינו לפי המקובלים תיקון הברית שכרת האל עם ישראל והוא ברית המילה שזו הצריכה הכלכלית והיצר  האנושי הנצרך אלא לעשות בקדושה  ומוסריות ! הברית  השניה נהינה כיבוש  יזום  ורצוני של ארץ  ישראל ארץ  ד ומקום עשיית  התורה  והמצוה.הברית השלישית הינה ברית  התורה ללימודה ולפסיקתה .ומשם פרשת תרומה תצוה  שזה  הישום של  הכל  בנית  בית  מקדש  בירושלים עם הכנה  נצרכת לדור  במדבר  קודם.וכך המקובלים מעצימים את  תקופה זו.וכך אוריאל היד פעל לכלכה ישרה ומקצועית בתור כלכלן בבנק  מזרחי טפחות זה ברית הצריכה גם מסר נפשו על ארץ ישראל ברית  התורה ועל תורת ישראל ברית  התורה.ממש תיקן הכל! געגוע אליך אהוב ליבי וחתני חברי היד.
מאיר משה ואקנין ירושלים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן