קדושת התורה מהמקדש מול פולחן האישיות

מחצית השקל של נדבת ישראל למקדש ולקרבנות מירושלים המקדש את העולם מול חטא הערב רב אשר מעדיף כטבעו פולחן דתי אישי בכל מקום ולא תורה ממלכתית עם המקדש בירושלים.

נרות שבת
לומדים בפרשה:
נכתב בגעגוע ובכאב, אך בגאון ע”י מאיר משה ואקנין  לנשמתו  העליונה של חתני הקדוש החייל אוריאל כהן הי”ד אשר מסר  נפשו על גאולת  ישראל מול עמלק של דורנו.
 פרשת כי תשא העוסקת בנתינת מחצית  השקל על ידי כל איש בכלל, והתבטא בשלב  זה הנתינה  רק מצד ישראל לבנית  המשכן מקדש ועשיית  הקרבנות למטרת הקדושה דרך  יישום תורת משה מבחינת השקול ככל  ישראל ולא  רק  פרטי, בכל המערכות  של  ממלכה כללית  ובמקביל  הניגודיות של נדבת  המקדש  שהוא חטא הערב  רב  בעיקר שהוא רצונם  רק  בצד הקישור למנהיג משה ולמימד ‘ הדתי’  של תורת משה מהצד הפרטי השייך לכל אדם ופולחנו  שמבחינתם זה העיקר  ואפשר אז  לקיים התורה במדבר או  בכל מקום מבלי  צורך  של קדושה  בעולם במרכז קדושה   במקדש  בירושלים. לכן בפרשה יש מחצית  השקל למקדש ותיאור חטא  העגל צריך  לבחור!! וכל  דור עם חטא  העגל שלו והוא לא  פוסח על  אף  חברה! זהו אופי  הטבעי  פולחני של הערב  רב ומתאים להם רק  הטבע בעשייה ולא  מעליו  !אין להם הבנה וענין    בצד הקדושה  הכללית העל  טבעית של תורת משה מבחינת גוי קדוש כללי שמתבטאת רק  עם ממד  הכלל עם  המקדש  בירושלים  בארץ  ישראל  עם תורת  הסנהדרין  בכל  המערכות החברתיות כהמשך לזהות  העברית  של  האבות. ולא  רק  פולחן אישי .אי לכך הרמבן מלמד שרצו  רק להחליף את  משה בעגל הזהב   האללת המנהיג לעשות ממנו המרכז  ומתורת  סיני רק   העיקר והיעד  הסופי של יציאת מצרים שמדה  צירף  אותם מיוזמתו,   ולא מתורת סיני שתגיע ליעדה של   מכי  ציון  תצא  תורה ודבר  ד  מירושלים.
וכך תורת השלה  הקדוש מלמדת אותנו.
.השלה הקדוש פרשת כי תשא תורה שבכתב מספר  בני  ישראל:’ וענין ידיעת השם  היא הדביקות  בשם י.ה.ו.ה ,וההוצאה  ממצרים היתה  על מנת  שיבואו תכף  לארץ והיא ארץ אשרנ יהוה דורש .ושם בארץ  הקדושה  שם יהוה נהגה  וגם מצאתי חן  בעיניך  הנה  וגם  הוא תוספת ענין ומה היא  ההוספה אלא ודאי ההוספה  של  מציאת  החן הוא שלא בהארץ  עצמה יהיה הדביקות  בשם יהוה אף קודם בואנו שמה דהיינו בלכתנו  בדרך  יהיה  הדביקות  בנו בעצמנו בכבודו …השיב לו השי פני ילכו אימת והניחותי דהיינו בארץ  ישראל  עצמה .. אמר  השי  למשה  שפניו  יתגלו  לו  בארץ  ישראל עצמה ..ואך ששם  יהוה  היה  נהגה זה  דווקאנבהית  המקדש…ואילו היה משה  מנהיג היה  בכל  ארץ  ישראל …’
-כך חתני אוריאל כהן היד זל שיישם פרקטית מהותית את ההבנה שרק בארץ ישראל השם נמצא בגילוי העליון וממנה לכל העולם לכן נלחם עבורה ומסר נפשו למרות הסכנה שהיתה ידועה  לו בהיותו  מפקד בגבעתי מילואים!וכך הרב קוק לימד שמעלת ישראל הינה מעל הטבע הרגיל וערב  רב  עניינם  הטבע.

ולכן לאחר  חטא  העגל ותפילת  משה ד מנחה ליכנס  לארץ  ישראל  מיד ששם ד נמצא ולא במדבר סיני של פולחן  הערב  רב. העל  טבעי העברי  מול  הטבעי של  האומות. אין שום  אזכור  למשה  בהגדה  ובתפילה אבל  ירושלים  והמקדש בהחלט יש להם  ביטוי מרכזי בעבודה ובכוונת  התפילה. וזאת כי  הערב  רב מנותק  ממסורת הלאומית  זהותית  עברית שהיא  בתיאור  ספר  בראשית  מרוכזת  רק  בארץ  ישראל בכלליות  העברית  ישראלית עד  יעקב. כך לימד הרב אשכנזי  זצל .בשלב זה  של  ההיסטוריה עד שהתרומה למקדש תובא עי כל איש שזה כולל גם  אומות  העולם כשיבינו  את  מעלת  ישראל ופעולתו לפי הענין האלוקי והקדושה  הנבדלת בעולם  המעשה אז  הם  יעזבו גישתם של  הממלכות  בלי  מוסר השוקעות ויצטרפו לעבודת ד בסיגנונם עם  המרכז  בירושלים של  המקדש ותורת הסנהדרין  . וזאת הנשיאת  ראש שהיא  רק  של  ישראל  שהיא יישום  הקדושה  בכל המרחב העולמי חברתי עד שכל  העולם  יהיה מקדש  לד  התפשטות  של  ירושלים.האידאל העברי  הינו  כמובא  עי  הפרי  צדיק שכל ישראל  בעצמו בליבו  יהיה  מרכז  השכינה ובנית  המקדש  היתה  צורך  של  ריכוז  של  הקדושה  בירושלים להוות  דגם לחיי קדושה  כללית. אלא  שהמטרה  שכל  העולם יהיה  בדרגת  מקדש וישראל  יהיו קודש  הקודשים של  מקדש כללי  זה מיתוך  ירושלים  אשר  היא  תהיה  קודש  הקודשים  של  העולם  הקדוש.ושוב  קדושה  זו  התנהגות  מוסרית  תורנית  בתוך המערך  החברתי  לאומי  כללי ולא  פרטי וזה  היה  חטא  הערב  רב לעשות  קדושה פרטית ולישאר עם  תורת  משה  במדבר !זה פולחן  של  עבודה  זרה! ניגודיות  וניתוק  בין  התורה  של  המצוות  ויישומה  בירושלים שבה  הקדושה ולא  בסיני!זהו  הבדל  עמוק בגישה  בכלל   בן  התפיסה הגויית של הדתיות ותפיסת  ישראל של הקדושה על  ידי  התורה  במסגרת  כללית  של  עם  וארץ  ולא רק  במסגרת  פרטית  אישית . הערב  רב  וכך  האומות רואים  ברוחניות  תחום פרטי  אישי  פרסונלי  ובוודאי  לא  לאומי עם  השפעה  על  מערכות  הציבוריות  של  עם! לכן  פירוש  מרכזי  זה  הינו  של  הרב  יהודה  לאון  אשכנזי  זצל  אשר  לימד  שהערב  רב  בחר רק  בצד הדתי של  תורת  משה  במישור  הפרטי  שלה     ולא  בחר  בארץ  ישראל  שהיא  מצד  האבות  עם  מסורת  לאומית  תורנית  אבל  עברית  כללית. וזה  הרס  התורה כי  התורה מבלי  יישום לאומי לכלל  לארץ  תהפוך  לפרקטיקה  דתית צרה אישית פולחנית אשר  לא  תוכל  להשפיע  על  מרקם  החיים  הלאומיים  חברתיים שיהפכו לשחיתות מוסרית. זה מושג עבודה שהיא  זרה  לישראל. וכך  הפכו  את  משה לאלוה ולא את  האל ! עבודה  זרה דתית ולא  תורת  משה של  קדושה! אי  לכך כנאמר  עי  הרב  האומות  רק  הם  יכולות  לבנות  תרבויות  ענקיות  כגון  בבל  מדי  פרס  יוון  אדום אבל  כשהן  נוגעות  בדת  ברוחניות  הם  גורמות  לאסון! זה  לא  התחום שלהן! אנו מובדלים עצמית מהעולם מצד שישראל  עם  קדושה  אלוקית  והאומות יש  להם  חכמה ומדע  וממלכות  ענק אבל קדושה  אלוקית  שזו  הנצחיות גם  של  נס פורים למרות הגלות זה  אין להם בכלל! קדושה עצמית מעל  השכל של  בחירה  אלוקית ותפעול זאת בחברה על  ידי העשייה בדרגה של לשם ד לשמי  מול  רק  שכל  אנושי של הגויים. רצון של  עשייה אבל העיקר כי זה מצות ד ורצונו . לכן מחצית  השקל לבנית המשכן  מקדש מול הכסף והזהב לכל אידאולוגיות  העגל  הזהב  של  עבודה שהיא  זרה  לישראל.וכך מלמד הרב קוק זצל על מעלת ישראל שהיא מעל העשייה האנושית לטוב החשובה לעצמה , והיא ‘קדושתם והכנתם אל  השלמות’ ‘עשיות לא  מצד  הטבע  כי  אם  מצד  רצון  עליון’.חברה אידאלית עצומה של הכל לשם יחוד קודשא בריך  הוא  ושכינתיה.אתגר של  נשיאת  ראש  עצום!

הרב  קוק.’ כי תשא.לבאר דברי  חזל בפרק  קמא דבבא בתרא ששאל משה רבינו  עה להקבה ‘במה תרום קרן  ישראל  אמר  לו  בכי  תשא ‘.
והנה זאת נדע כי מענין קדושת ישראל שרומם השם  יתברך  אותנו  מכל  עם  ולשון , יש  בכלל  זה הרוממות שני ענינים כוללים.הענין  האחד,שהישיר אותנו ללכת בדרך ישרה על פי תורת חיים שנטע  בתוכנו והבדיל אותנו מכל  תועבות  העמים והבליהם. אך לא בזו לבדו תושלם  כל  המעלה , כי רק כדי להציל אותנו משחיתות  פרעות האומות ותועבותיהן  היה גי שיישר  השית לפנינו  את דרך השכל האנושי  ללכת באורח  ישר,ולעשות  את  כל  המצות  השכליות ומכללן ודאי להתרחק  מכל  התועבות  של  אומות  העולם  שהן  היו  כולן  חוץ לשורת  השכל הישר.
.אבל  הקבה  בחר בישראל  להודיע  ‘על ידם  קדושתו  ואמתתו בעולם  בחר לו  לסגולה  אומה  שתהיה  שלמה  בעינינה  בשלמות נשגבה הרבה  יותר  ממה  שאפשר  למין  האנושי  להשתלם  מצד טבעו .ומצא  השית ישראל  מוכנים לזה.ורצונו  יתברך תמיד ‘להשפיע  טוב  ושלמות  על  כל  המוכן , על  כן  העלה את  ישראל  במעלות  עליונות יותר  מכל  הדרכה  שאפשר להיות  מצד  השכל  האנושי.על  כן  ישראל עליונים על  כל  גוי  הארץ לא  רק  על  הבורים …כי  הם  עליונים  ‘מצד  קדושתם והכנתם  אל  השלמות הנעלה מהשלמות  האנושית  הטבעית יותר  מכל  החכמים  שבאומות העולם והחסידים  דבהם  שהם  הולכים  מהלך ההשלמה  האנושית.וישראל בחר  לו השית להיות ‘לעם סגולה  בעל קדושה  נבדלת אלוהית…להשתלם בשלמות  אלוהית’..
.וביאור הדברים ההמשכה ללכת בדרך  טובים  לעשות  טוב  וחסד  מצד  הרגש  הנפשי הנטוע  בלב  איש  בטבעו  לחמול  על  דל …הוא  דבר  טוב  ומשובח  בעצמו עם כל  זה  אצל  ישראל ‘החובה גדולה  שיהיה דבר זה נעשה  רק  כדי  למען  עשות  נחת  רוח לפניו   ברוך הוא.
.מצות  הצדקה  וכל  המצות  השכליות כולן  כשיעשה אותן איש  מאומות  העולם  מפני  רגש  טבעי  הרי  הוא  משובח  מאוד וכבר יש, לו  בידו  תכלית  מעלותו..אבל איש  ישראל  לא זכה בכל  אוחותיו כי  אם  כשיעשה  כל  אלה  יען  שהן  דרכי  השית  ברוך  הוא.ודבר  זה  נמשך  יען  שתעודת  ישראל  בעולם  היא ‘ההשלמה  האלוהית ‘ולזה אין  די  בהנהגה  הישרה  על  פי  השכל  לבדו  כי אם  לידבק  בדרכי  השם יתברך  העליונות..
.שהדבר שהוא  ענין  מושכל כצדקה  והם  מכירים  וקרובים  מאוד לנטיית  הרחמים  אינם  עושים  אותם  כי  אם  מפני  שהיא  דרך השית…שתהיה  הצדקה נעשית  בשביל  כבוד  המקום  בה ורצונו הגדול וכל זה  מראה  מעלתן  הגדולה  של  ישראל .
.אחר שנתקלקלו  הענינים  וחשכו  האורות  באור  עליון  בה. ודאי  הרבה יותר יתעורר האדם  הטבעי  לעשות  טוב  מצד  הרגש  הפשוט ..
  . על  כן  חשב  השית  מחשבות  שיתנו  מחצית  השקל בכל  שנה  לבנין המקדש והקרבנות.ונתינה  זו תהיה מקודשת  בקדושת  השית  עד  שימלא  לב  העושה  אותה לעשות  רק  לשם  ד.ותהיה  כח  נתינת  זו  פועלת  בקדושתה  שכל  הנתינות  והמצות  השכליות  שכולן  נכללות  בכלל צדקה  כסתם מצוותא  בלשון  חזל  והירושלמי שכולן תתעלינה בקדושה ותחשבנה כעשיות לא  מצד  הטבע  כי  אם  מצד
רצון  העליון  יתברך  שמו..’
-כך מלמד אותנו מתורתו הכללית הרב  קוק של  היחידיות העברית  ישראלית שהיא כל  עשייה  ערכית של  צדקה ונתינה  הינה מלבד הרצון האישי החשוב  היא בעיקר  לקיים מצוה  ד האלוקית  ולהיות צינור הענין ‘ האלוקי ‘ כהגדרתו של   המהרל בספרו  אור  חדש  על  פורים שהיא  הקדושה.  ולומדים  כך  על  כל  מצוה ולימוד  תורה ממצות נתינת מחצית  השקל לבנית  המקדש. תועלת רוחנית  אישית של דגל הערב  רב בקישור עם צד הדתי של  משה מבלי הקישור  עם ויהי בישורון  מלך של  משה של  הקדושה בממלכת  כהנים  וגוי  קדוש! אלא שהתורה היא כנאמר אנכי ד  אלוהיך אשר  הוצאתיך  מארץ  מצרים  שזה  עשיית  המצוה והתורה כצו אלוקי של  עם שלם  רק  לאחר יציאה  מהגלות  וכניסה לארץ  ישראל לתיקון כל  האנושות . נאמר גת  פרטית מול תורה של מדינה ובכלל של הפיכת  כל  האנושות למקום קדוש! זה ממש  לא  הערב  רב! וזאת ‘ קורה  רק עם הפצת  רעיון  הקדושה בחברה   האנושית ‘מהות של הפצת  הקדושה  בעולם של  ההשלמה  האלוהית על  ידי ש כל  האקטים  הנעשים  בידי  ישראל בכל תחום   ובוודאי  ובעיקר  שהצדקה המעליא  הינה המסירות  עבור  כלל ישראל שהוא לב  המקדש  עצמו.עשייה לשם האלקות בעולם ולא  רק להתנהגות מוסרית של פרט גם  אם  חשובה.  זהו  ההבדל עם  גישת תערובת  העמים  ערב  רב שעלה עם  ישראל ממצרים בלי מסורת  האבות  ורצה  להפוך את התורה והנתינה ‘לענין  אישי פרטי בלבד  מבלי  שום  יחס לארץ  ישראל שלא  היתה ארצם  במסורת עמם וגם ניתוק  אז  בן הפולחן  הדתי והקדושה שהיא  כאמור  אך  ורק  במישור הכלל כנאמר גוי קדוש! ‘ אי  לכך הצדקה והנתינה של אוריאל  חתני היד וכל  החיילים ודורו של  המילואים שמסרו  נפשם ונתנו  את  הכל  הם  ממש  מבחינת  כי  תשא  את  ראש  בני  ישראל נשיאת  ראש הבאה מצד גודל ההכרה שלו ושלהם שזו  מצוה  אלוקית של  קיום  ארץ  ד ולא  ענין  של  גבורה אישית פרטית רק! וכך מלמד הרב  אבוחצרא לפי הזוהר והארי זל שצדקה  הינה הרדיפה של  האיש  הישראלי לגאול את  המלכות  את  שכינת  האל  הנקראת  עניה כי  היא  בגלות! כך אוריאל  ודורו  גאלו  בניתנה  עצמית של  צדקה גאולית את  השכינה  במונעם  מעמלק  העזתי וישמעאל לעצור  חלילה  את  המשך בנית  ארצינו  שהיא  היא  החזרת  השכינה. זו  הצדקה  המעולה  כי  היא  עבור  הכלל הלאום כולו .זו צדקה של  גאולת עניות המלכות שהיא בגלות. לכן התורמים לארצינו בכל המישורים  לפי  הזוהר  והארי זל  הם  עושים מהעניות של  גלות  השכינה גאולה  וחזרתה לציון ואז  כל  העולם  יתוקן. אשרי חלקך  חתני  אוריאל  האהוב  עשית צדקה  עםצ השכינה עם  המשך בניית  מדינת  ישראל  כסא  ד  בעולם.
רבי דוד  אביחצרא זצל  לגבי מצות  הצדקה שהיא להחזיר  את  מלכות ישראל שהיא  השכינה  הקדושה.ספרו פתח האהל.כי תשא את ראש  בני  ישראל.במה תרום קרנם של  ישראל  בכי תשא בב י.’גם קרנם גימטריא ‘השכינה’ שהיא היא קרנם האמתי  של  ישראל כידוע שעל  ידם עולה. ( פירוש עין האוהל על דברי הרב:הארי זל  בשער  הכוונות דרושי תפילת השחר דרוש א ויברך דוד.בענין נתינת  הצדקה בשעת אמירת ויברך דוד וזל:’עוד טעם אחר כי  כיון  שהטעם הוא כדי לתת צדקה לעני ‘שהיא השכינה והמלכות כנזכר’.והנה המלכות  נופלת לארץ בעוונותינו הרבים ולכך צריך שיתננה מעומד ויכוון להקימה  ולהעמידה  מעומד על  ידי  הצדקה שהיא התפארת דכורא..
.רקאנטי.’כי עשיית מצוה למטה היא מעוררת כחה ונשמתה  ודוגמתה למעלה.והנותן פרוטה לעני אותה  המתנה  נקראת צדקה  ואז מתעורר הצדיק  להתאחד  בצדק ומשים שלום ביניהם יחוד יסוד  ומלכות ..צדקה תציל ממות  כשבני אדם חוטאין והארץ יבשה  אזי  רגלי  המלכות  יורדות מות..זהו  סוד וצדקה תציל ממות אלמלא  צדקת  החיבור שנעשה עם מלכות כל הפוגע בדינה  ימות..).כידוע שעל  ידם עולה .וזהו נמי  כי תשא את ראש  גימטריא ‘המלכות’ אשת חיל עטרת בעלה .תשא למפרע (תשא למפרע זה  אשת רמז למלכות הנקראת אשה).ומה גם על ידי  הצדקה מתמתקת . כמו שנא בצדקה תכונני וכו.במה תרומם קרנם של  ישראל שהיא מלכות שמים שכינת עוזינו אשר בגלות עמנו כידוע עמו אנכי בצרה .כי תשא שפרושו הוא ונתנו איש כפר נפשו .היינו  נמי ציון במשפט תפדה  ושביה  בצדקה …’
.הוספה  עי  עין  האוהל עם תרגום :’זוהר תא חזי אמאי עני  חשוב  כמת ..לפי שמקום אחיזתו במלכות גרם לו לפי שבמקום המלכות הנקראת אילנא  דמותא שם הוא  אחוז  ולכך העני  נקרא מת .ומי שמרחם  על העני ונותן לו  צדקה  מחיה  אותו ..וכמו  שלמטה על ידי  הצדקה  מחיה את  העני ממות  כן  למעלה  עי  הצדקה המלכות  מסתלקת  מן אחיזה  החיצונים  הנקראים מות  ועולה אל זעיר  אנפין  הנקרא  עץ  חיים  סוד היחוד.אשרי חלקו  של  מי שזוכה לעשות  ולתקן  את  השם  הקדוש למעלה בשביל  מעלה  זו  גדולה  הצדקה  מכל המצות.עי הצדקה לשמה  דהמלכות תושלם  מצדק  לצדקה .עי שהעשיר רודף אחרי  העני  לתת לו  צדקה.. צדק  המלכות  לא  נתקנת  אל  עי  צדקה.’
פורים שנת העיבור המשוה את מהות שנת החמה עם שנת  הלבנה פעם ב4 שנים. פירוש  רבי  צדוק  לפי הרב מברדיטשב עם שני אדר שהוא חודש יוסף הכפול בשבטיו מנשה ואפרים התיקון השלם בשני הממדים של סור  מרע מבחינת מנשה ועשה  טוב בחינת אפרים מידת מלכות ארץ ישראל תורה שבעל פה .חודש  שבטי יוסף  מנשה ואפרים ובנימין. מאמר  י
רבי צדוק  הכהן מלובלין.ספרו פרי  צדיק .מאמר לראש חודש  אדר  ראשון.
‘בשלה הקדוש ריש דרוש שובבים תרומה תצוה.כתוב שבשנת  העיבור מוסיפין  פרשיות תרומה  תצוה על שובבים(תקופת שמות וארא בוא בשלח יתרו משפטים תקופת תיקון גלות  וגאולה לפי המקובלים.תוספת עצמית) וכתב הטעם דהעיבור  הם להשוות  שנות הלבנה עם שנות החמה וזה בא על  מיעוט  הירח  שמזה בא הקטרוג  היצר הרע  והקליפות .נמצאו העיבורין שבאו מכח הקטרוג הם גרמו שנתהוו קטרוג שלמטה  המביא  לידי  חטא על כן  בשנת  העיבור ראוי ביותר לתשובה עד כאן דבריו עיין שם…אך לדעתי אפשר לומר להיפך גם כן שימי העיבור מסוגלים יותר  לתשובה מפני שבאים להשוות שנות הלבנה לשנות החמה  ומעין  עולם  הבא שיהיה אור הלבנה כאור  החמה ויתבטלו  אז  הקליפות והיצר  הרע מכל וכל.ונבחרו לזה פרשת תרומה תצוה שמדבר מבנין המשכן  וכליו שהוא  שישכון השם יתברך בתוך ישראל ‘ועיקר המכוון שיהיה לב ישראל  משכן לשכינה .ולולי הקלקול היה כל מחנה  ישראל  משכן  לשכינה  כמו שנאמר והארץ  הדום  רגלי והיינו לבן של  ישראל  משכן  לשכינה  ואז לא יהיה שום קטרוג  יצר  הרע שנאמר לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי  ואמרו זוהר ‘ הוא לבא  דמדוריה דיצר  הרע’. ונקרא  הר  קדשי  כמו  בית  המקדש  דכתיב והביאותים אל  הר  קדשי. מפני שהלב  משכן  לשכינה  כמו שאמרו ברכות ל:  יכוון את  ליבו  כנגד  בית  המקדש .
.רק לאחר הקלקול  נבחר  משכן להיות  מקום להשראת  השכינה  ועל כן  בחודש  אדר, בפרשת תרומה תצוה  זמן  לתשובה  לתקן  שורש  הקלקול.ובא  אחר  חודש  שבט  שנוצר  באות צדיק  להיות  גיבור  הכובש  את  יצרו.ואחר כך  אדר  שנוצר  באות  ק  ובו זמן מחיית  עמלק  דאות  ק  איתא  זוהר  אשת זנונים ואת דיליה ק כגוונא דקופא אצל בני אדם .ובישראל  אות  ק  מרמז קוף קדוש  כמו שאמרו  שבת קד..והיינו  הזמן  בו לתקן שיהיה הלב  הר קדשי  ולא ירעו ולא  ישחיתות שיתבטל קטרוג  יצר  הרע.
.ואיתא  בספר  קדושת  הלוי (רבי יצחק הלוי מברדישב תוספת עצמית) שחשב החדשים לשבטים וחשב  חודש  אדר  ליוסף ועל כן  נחלק  אדר  לפעמים  לב כמו יוסף  שנחשב לפעמים שבט אחד  ולפעמים  נחלק  לשניםמ מנשה  ואפרים. וחשב  לוי  בחשבון היב  חדשים.
.והנה  עיקר  קריאת  המגילה  ומחיית  עמלק  הוא  באדר  השני  ומסתמא  אדר שני ‘לאפרים  וכן  יהשוע  שהיה  הראשוןמ למחיית  עמלק בא מאפרים. ואדר  שני’למנשה’  שבאמת  כל ג שבטים מנשה  ואפריםמ ובנימין הם’לכיבוש  העכום וכמו  שנאמר  לפני אפרים ובנימיןמ ומנשה עוררה  את  גבורתך..ועל דרך ‘שאמרו  מסורתמ היא  שאין עשו  נופל אלא  ביד  בניה  של  רחל .ושאול  שהיה  משבט  בנימין גם  כן  נצטוה  על  מחיית  עמלק. רק  יהושוע  ראש  למלכות  משבט  אפרים …וכן  אדר שני  כנגד  אפרים .
.ואדר  ראשון  כנגד  מנשה  שנקרא  על  שם  כי  נשני  אלהים את  כל  עמלי והיינו  שעסקו  היה ‘להיות  גיבור  הכובש  את  יצרומ בחינת  צדיק  יסוד  עולם  ולעבד  נמכר  יוסף שהיה נצרך  עוד להתברר  על  ידי  הניסיון במצרים במדת  צדיק אמר  כי  נשני  אלוהים  את  כל  עמלי היינו  שכבש את  יצרו מכל  וכל  ונשכח ממנו  כל  העמל. ואחכ  השני קרא  אפרים  כי  הפרני  אלהים אור  זרוע  לצדיק.. ואור הראשון  נגנז לעמלי תורה  שבעל  פה ..שזכה לאור  תורה  שבעל  פה.
.וכן  בפורים אחר  מחיית  עמלק  כתיב  ליהודים  היתה  אורה  זו  תורה  שבעל  פה .ויהושוע  משבט אפרים.היה  הראשון  שזכה  לתורה שבעל  פה כמו שאמרו  בזוהר הקדוש  חב.משה ומסרה ליהושוע דעל תורה שבעל  פה יהושוע  הראשון  שכתב  ספרנ אחר ה חומשי  תורה.וספר  יהושענ בלבד שערכה של  ארץ  ישראל  הוא המכווןמ בספר יהושע  צפונים  שורש סודות  תורה  שבעל  פה  חלק  של  כל  אחד  מישראל  בתורה  שבעל  פה  שהוא  טרץ  בחינת  כנסת  ישראל..
.ואצל  יוסף היה  חביב  מנשה  שהיה  על  שם  כי  נשני  בחינת  סור  מרע  שזה היה  עיקר  עבודתו  ועמלו  לעקור  שורש  הרע  שיהיה  מרכבה למידת  צדיק  יסוד  עולם.ואחר  כך  אפרים  על  שם  כי  הפרני  שזכה  לאור  הראשון  הנגנז  מצד  השם יתברך על  כן  הקדים  מנשה  לאפרים. וכן  נולד  מנשה  קודםמ שכן סדר  האדם  סור מרע  ואחר  כך  ועשה  טוב…
.ורק  יעקב  אבינו  הקדים  אפרים  למנשה  שאמר  עיקר  הדברי  תורה  והקדושה  .מכל  מקום הסדר  מצד  האדם ודאי  סור  מרע.
.ועל כן  בשאר  השנים  אחר  שבט  שנוצר  באות  צ  לתקן  הפגם להתברר  מעדת  צדיק  גיבור  הכובש  את  יצרו  בא  אדר  שנוצר  באות  ק  שמורה  קדושנ שזוכין  למחיית  עמלק  להיות  הלב משכן לשכינה .
.בשנת  העיבור  שהוא  להשוות  שנת  הלבנה  לשנת  החמה  מעין  העתיד  בא  מקודם אדר  ראשון נגד  מנשה לתקן  כל  הרע..
.ובאדר דבריה  מזליה  שקשורים ‘בשורש  יתברך דמזל הוא  מה  שלמעלה  מתפיסת  ושכל  האדם אף על  גב  דאינהו  לא  חזי  מזליה  חזי  מגילה ג. על  כן  משכנכס  אדר  מרבין  בשמחה .וכשזוכין  באדר  שנוצר  באות  ק  קדוש  להיות  הלב  הר  קדשי  שנעשה  הלב  משכן  לשכינה  בכל  הר  קדשי  ויכוון  את  לבונ כנגד  קדשי  הקדשים .אז  אחר  כך  בניסן עתידיןנ להיגאל ..
מאמר יא.’ספר  קדושת  הלוי  חודש  אדר  כנגד  יוסף  מתחלק  לשנת  העיבור  לב כמו  יוסף  שמתחלק למנשה ואפרים.ומיוסף יוצא  יהושוע  שהכניס את  ישראל  לארץ  ישראל  שהוא  שורש  תורה  שבעל  פה  ספר  יהושוע  ערכה של  ארץ  ישראל .’ואחר  כך יהיה מזרעו  משיח  בן  יוסף  שיקבץ  נדחי  ישראל ויתקן  הכל  על  ידי  אור  תורה  שבעל  פה  שיתגלה  אז.’
-וכך מלמד אותנו הפרי צדיק בתורתו על מהות ישראל אשר היא דווקא בחודש  גאולת  אדר   עם הסכנה שהיתה נצח ישראל גבר דרך מנהיג הנצח משה וכך  ישראל וכך הפועלים  עם  אל  להתחבר   מיתוך הצרה והגלות לזהות  העברית של  יציאת  מצרים אדר סוף העברי ותחילת היהודי  מתחבר  לניסן העברי גאולי כך בתורת המהרל בספרו  אור חדש  על  פורים במאמר  היפיל  פור ראה שם.ישראל מכניס את אות ק שהיא כמובא    בכאן  מאמר הפרי  צדיק  אות  חודש  אדר קדושה בעולם מיתוך הניגודיות של מלכות פרס  שהיא מלכות התאוה ומיתוך הגלות. אדר של שבטי  יוסף  המכופל  עלי  עין המתקנים הכל מבחינת משיח בן  יוסף תיקון היסוד עם סור  מרע של  מנשה ועשה  טוב  של תורה שבעל  פה  ומלכות בית  יוסף של   אפרים עם  יהושוע שאול המלך מרדכי היהודי. מתגלה  הכל  במידת  מלכות  שזו  ארץ  ישראל  בגילויה של  תורה  שבעל  פה.זה אדר וזה פרשת  תצוה מידת  הנצח של משה וישראל הקדמה לתיקון חטא הערב רב  של  העגל השם ההופך את  משה או  המנהיגות  לעיקר שישראל דווקא  בחודש  אדר מיתוך  הנסתר הקבה  והיסטורית  ישראל  הם  המרכז עם המשך  בנית המקדש  בירושלים שהיא  מרכז  הקדושה  העולמית ומיתוכה  משה משיח  פועל.קדושה של  עם מול פולחן דתי של  דת רק.  הוא המרכז  חיי תיקון מוסרי ענין  אלוהי קדושה  נבדלת השלמה  אלוהית אלה  כל  ההגדרות  של  חכמי  ישראל הכוזרי המהרל הפרי  צדיק  הרב  קוק זצל.
-וכך אוריאל  חתני פעל  במסירות  בצבא כמפקד מילואים  בגבעתי וכלכלן בכיר  בבנק  מזרחי  טפחות ובלימודיו בישבה , להיות מצטיין עבור  כל  החברה  הישראלית בכל התחומים. הצטיינות  שהיא מהות  קדושת  אדר כל הפעילות  בקדושה. קדושה הינה הצטיינות בהצלחת  חיי מוסר ויושר.והכל במידת יוסף ובניו של עשייה מדינית  צבאית מוסרית  בבנית  ארץ  ישראל. מיתוך תורת  הארץ  וחן שהיתה  ליוסף. אוי אזה  חן היה לך  אוריאל. תנוח בשלום.
פרי צדיק .מאמר ג כי תשא.
‘…וכן הראשונות אני כתבתי אבל השניים היו כוללים כל תורה שבעל פה  מדרש הלכות ואגדות וזה הוצרך אחר הקלקול הרב חכמה  לתקן הרב כעס.כמו שאמרו דאלמלא חטאו לא ניתן להם אלא ה חומשי תורה .וזה הכוח  היה רק  למשה עה כמו שנאמר פסל לך שני לוחות  אבנים  דלוחות ראשונים היו מעשה ידי ה שהוא יתברך חקק הדברים על  לב  ישראל כדרך שנא ועל לבם  אכתבנה מה שאין כן  לוחות שניים נאמר למשה פסל לך שהוא יפסל הלוח דלב  אבן ויעשה את  ישראל להיות להם  הכוח  מוכשר לקבל  התורה..אור תורה שבעל פה  על ידי  משה שהוא  בסוד  הדעת …דקדושת אהרן תצטרך אחר שנשברו הלוחות הראשונים .שבמתן תורה כתיב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים  שכל ישראל  היו  ראויים לכתר  כהונה להיות  כהנים ..כמו שיהיה  לעתיד ואתם כהני ד  תקראו..ומלאכתן נעשית   עלת ידי אחרים.ועל כן נכתב בכל זה לשון  ואתה שזה המעשה נצרך בידי משה רבינו עה ששיבר  הלוחות  מדעתו ונצטוה  לפסול  לוחות  שניות…
במתן  תורה  היה כל  מחנה  ישראל  מיוחד  לשכינה  והיה  בכל  מקוםמ משכן  ישראל קדושת  המקדש .רק לאחר  הקלקול  נבחר  במשכן  להיות מקום  מיוחד  להשראת שכינה כמו שנבחר מקדש  בעולם כן נבחר שבת בשנה  וכהן  ואינון דמשתדלי באורייתא בנפש …’
-הנה כי כן מלמד הפרי צדיק את מקור מעלת ישראל של לוחות  הראשונים בידי ד אשר כל ישראל הם כהנים ועוסקים בעבודת  ד ובתורה. לאחר  קלקול הערב  רב של  רצון הדתי רק  ולא  הקדושה בעולם  כולו היו לוחות  השניים שהם תורה  שבעל  פה  תיקון הנושא והחזרת היעד שכל  ישראל  יהיו כהנים עם קדושה שתשפיע  שכל  העולם החברתי  יהיה קדוש.  בינתיים  רק  הכהנים  ייצגו את  הקדושה  וכך  היה  אוריאל  חתני  זל   הכהן .והכל מריכוז  הקדושה  בירושלים שמלכתחילה  כל  העולם  היה  אמור  להיות  קדוש  כמוה וניתן  בה  ריכוז  הקדושה  העולמית שמיתוכה  כל  העולם  יהיה  התפשטות  ירושלים  מיתוך בירת  מדינת  ישראל.
.אי לכך אחשורש  עשה  משתה לפי  חכמים כי ביטל  בניית בית  מקדש  השני ביודעו  את  חשיבותו  לקדושה שזה  העה  הפכו. והוא נתן רשות  להמשיך בבנייתו  ובכינון  המדינה  הישראלית  השניה  של  בית  שני  לאחר  נתינת  הכוח  ליהודים לדעת לנצח את עמלק  במלחמה  לקראת  קניית  אומץ היזום  הנצרך  לבית שני. כך לפי  תורת  המהרל  והפרי  צדיק.
שבת שלום  ופורים שמח מיתוך מדינת ישראל בה.
מאיר  משה  ואקנין  ירושלים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן