פקודי המקדש לירושלים עיקר התורה. נס פורים הקדמה לבית שני

נס פורים הוא כוח לישראל והקדמה לבנין בית המקדש השני. משה פוקד את חומרי המשכן וסיום המלאכה שהיא יעד הבריאה ויציאת הגלויות מקדש בירושלים וממנו תורה לעולם.

שולחן חג ברשת המשביר - צילום יחצ
לומדים בפרשה:

נכתב  על  ידי  מאיר משה  ואקנין  חותן  אוריאל  כהן  הי”ד, אשר  שמסר  נפשו  על  קדושת העם  התורה  והארץ במלחמה  בעמלק פרס  וישמעאל  כמו פורים . געגוע לחתן חבר .

 

פרשה פקודי  שבה משה רבינו וגואל ישראל הראשון והאחרון לפי לימוד הארי זל, מפרט את כל חשבון  החומרים של המשכן וכליו בפני כל הציבור הישראלי. ופרשיות המשכן  מקדש תמיד  במועד  חג  הפורים או  ספר  ויקרא  הקרבנות  במקדש  וזה  לא  מקרי חלילה גלות  פרס מול חסרת  בית שני .פקודי  פותחת  את  חודש  אדר השני   של  מועד  חג  הפורים אשר כמו המקדש  הוא  נצחי ובפרשה זו בסופה מתואר  את  הקמת  המשכן מקדש שזהו היעד של בריאת  העולם ויציאת מצרים לחיות חיי קדושה עם  תורת  המקדש  בירושלים ורק ממנה לעולם!.
 וכך דברי נבואה בתורתו הכללית  של  האדמור  מגור נס פורים הינו לתת כוח ליהודים לדעת להילחם בכדי לעזוב את  הגלות  ולחזור  לארץ  ישראל וכך יהיה לעתיד אומר  האדמור  מגור! וכך  היהודים באו לארצינו עם  ידע  צבאי ומדיני נצרך עם  הנס של שרידי שואת  אירופא ובנו את   המדינה! וכך  דברי  קודשו
 האדמור  מגור זצוקל .ספרו  שפת אמת פורים.
‘נראה כי נס פורים היה  הכנה לבית שני כי היה  צריך להיות  כוח ועוז לבני  ישראל  ועל ידי הנס נגבה לבם  ויכחו  לחזור לבית  המקדש  וכן אפשר שיהיה לעתיד  נס כזה  קודם הגאולה  כמו  שאמרו  חזל סנהדרין צז עב מעמיד עליהם מלך כהמן וכו שנס זה  הכנה לגאולה.’
כך הפסוק’ וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ד כן עשו ויברך אותם משה’.מטרת בריאת העולמות הינה שהשכינה תופיע בקרקע המציאות דרך ריכוזה במקדש  בירושלים ובינתיים במשכן  במדבר כי לא הצליח  אותו  דור  ליכנס  ישר לירושלים. ועתידה קדושת  ירושלים להתפשט  לכל  העולם.כך מלמד רבי צדוק הכהן  מלובלין שהאידאל הינו קדושה בכל העולם כשריכוזה הוא במחנה ישראל  כולו שכל מדינת העברים הינה המקדש עצמו אלא שלבסוף בשלב זה מחויבים אנו במקום מרכזי בירושלים עד השגת מיתוכו את  הקדושה בכל  התבל.
הרב יהודה לאון אשכנזי. שיעורו על פורים  1979  בצרפתית.
‘האדם נמצא בתור מורכבות עצומה על ידי שהוא חייב לאכול לצרוך בכדי להתקיים ולכך החברה  האנושית  נמצאת בעולם של אפשרויות  ניצול כלכלי פוליטי עצום שהוא  נתון עובדתי לא תמיד  קשור  לאדם אלא זו תוצאה עובדתית של היותו חייב  לאכול ולפתח את  המסחר  ואז  שליטה  בכדי  לחיות. בוודאי שיש  הלכות  לכך  אלא  שגם  שורת  הרווח  הינה לא ברורה  אם  היא קריטריון  מוסרי  היא  עצמה  כי  מי  קובע שזה  הרוח  הנכון. אי לכך המקדש  הינו התשובה לכך  שבה  יש  דגם האדם  המושלם  הכהן  הצורך בקדושה  מבלי שהוא  היה  צריך לסחור בכדי  לאכול  אכילה  מחוץ למעגל הכלכלי שבהכרח יכול  להוביל לבעיה  מוסרית  לרוב, וכך הוא  מהוה  דוגמא  לאדם איך לצרוך  בקדושה! הקדושה  היא המטרה וזו הגדרתה  מוסריות  עליונה בחיי אכילת וצריכת  האדם.זו הכפרה עי  הקרבנות של הנושא אכילה  בקדושה וזאת  אפשרי  רק  במקדש.לכן כשאין  מקדש זו ההרגשה שהגלות היא בשיאה! ואז אפשרות הכפרה  של  נושא  האכילה והצריכה  המוסרית לא  בנמצא מהותית.
פורים.
.בפורים  הלימוד  הוא  שהגלות  היא הכפרה התחליף לנושא  אי  המוסריות  בצריכה  ובכלכלה העובדתית  במציאות במקום המקדש.
.אי לכך כשהנושא יתוקן לא יהיה צורך אז לאדם במעגל הצרכני וגם באכילה עצמה  כי נושא הקדושה בחיים החברתיים יושג. לכן פורים העוסק במימד נצח ישראל נצחי גם לאחר ביטול כל המועדים לאחר שהיסטורית  ישראל תשיג  ותפנים לגמרי את היציאה  מן  הגלות  ואת התורה של סיון ואת ההשגחה של סוכות ,ישראל הנצחי ישאר הפרמטר המרכזי וזה פורים.
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה כן עשו ויברך אותם משה.’
.רבינו אפרים רבה של פראג .כלי יקר.’. כי על מלאכת המשכן שייך לומר  לשון  עבודה  כי בה עבדו  אל  השם  יתברך  ואין עבודה כי מן העבד אל האדון.אבל לשון  מלאכה  נופל במלאכת  שמים וארץ  כי מה שהפועל  עושה לעצמו  נקרא  מלאכה וכמו שנאמר  במעשה  בראשית ויכל  אלוהים  ביום  השביעי  מלאכתו.וכמו שמצינו  במעשה  בראשית שנא בכל מלאכה  כי  טוב ובסוף וירא אלוהים  את כל אשר עשה  והנה  טוב..
.כך בעבודת המשכן מתחילה  אמר ותכל כל  עבודת  משכן  אוהל  מועד ויעשו בני  ישראל ככל אשר צוה את משה  כן  עשו…כל מה שעשו נעשה על ציווי מלאכת העולמות שמים וארץ זהו שנאמר וירא משה את  כל  המלאכה היינו מלאכת מעשה  בראשית והנה עשומ אותה רצה לומר  שעשו דוגמת  אותה מלאכה  כאילו התה  היא  ממש  אותה המלאכה לפיכך ויברך אותם  משה.’
-לימוד הכלי יקר זצוקל  והרב  אשכנזי זצל כאמור מלמדים שהמשכן  מקדש הינו המקום שבו מושג יעוד  בריאת כל  העולם  שהוא  הקדושה של גילוי האלקות  בעולם הארצי  המעשי דרך התורה והמוסר.המקדש בירושלים שאנו מתפללים לבנייתו הינו הדוגמא  של הקדושה בחברה הנצרכת להיות תקיפה בכל המדינות  והלאומים כמובן לפי סגנון והאופי והתפקיד של כל עם.אי לכך ישנו ‘הציווי של בניית משכן במדבר ומקדש בירושלים הקבוע לפני חטא  העגל הינו עם התרמת כל העולם לבנייתו כי זה מקדש  עבור כל האנושות מיתוך המדינה  העברית ובירתה.אידאל  זה נדחה בעקבות  סילוף אמונת תורת  משה על  ידי כיתתיות הערב רב דהתנתקו מתורת הכלל והזהות  העברית של  האבות.
.כך חתני היד אוריאל שמסר נפשו  על  קיום ירושלים והזהות  העברית  ישראלית  הבין בהילחמו  ביום  קרב בעמלק וישמעאל שרוצים למנוע זאת! כמה שהוא חסר לי…
.וכך מלמד הרב  אבוחצירא זצוקל דאין מצוות  ותורה מחוץ לארץ והמקדש שבהם רוב  המצוות  זהו מושג פקודי מלשון חוסר של מצוות נפקדות כשאנו לא  בארץ.! זה דברי מגדולי חכמי המערב ולא קונגרס יהודי בבאזל החשוב לעצמו!
.רבי דוד  אביחצרא .אלה  פקודי המשכן משכן
‘גם  לשון  פקודי שהוא תרגום מצות שעיקר התורה הוא קיום מצותיה  שהן המה  דנתמשכנו  בגלויות דלא  שייכי רבם ככולם  זהו נמי רמז פקודי המשכן גימטריא תריג …ודהיינו  אלה פקודי המשכן  שהן  המצות  דעתידים להתמשכן  שגם כן פקודי לשון חסרון  ויפקד מקום דוד שהיינו מסכנותם ועניותם …
.גם רמז את המשכן גמטריא שכינה נפש שנקראת ככה כידוע .גם רמז ויקם משה גמטריא המלכות  מלכות שמים  שהיא היא המשכן שגימטריא  שלו  גם לשכינה  שקימה היתה לה  עי משה ..’
-וכך המקדש הינו האפשרות המרכזית להיות ישראל בארצו במילוי ואז לקיים את  כל  מצוות  התורה .זה לשון הרב של פקודי מלשון נפקד משה רואה את נפקדות המצוה והתורה בהיעדר מקדש שאז רוב  מצוות התורה נפקדים חסרים.משה פוקד את חומרי  המשכן להבליט את  ערכם  ואם לא נזכה אז  העיקר  יהיה  חסר יהיה  נפקד. הפקודי יהיו נפקדים.
.וכך אוריאל  חתני היד זל תרם בהילחמו  ביום קרב  נגד  עמלק לקידום המדינה  העברית לקראת בנית המקדש כי הצלת המדינה  הינה התשתית של  בנית  המקדש. אם אין מדינה חזקה אין  אפשרות  למקדש. והיה אז כדברי השפת  אמת חלק מנס שנתן כוח לו ולצהל לעמוד  על המשמר לבנית הארץ לעתיד!
.וזה ההבלטה של נושא המקדש בפורים באיזכור החכמים שאחשורוש הוציא את  כלי  המקדש וגם לבש את בגדי הכהן  הגדול, כי חכמי ישראל הבליטו את הניגודיות  בין הגלות של  יהודי  פרס  ועולם העברי הנמצא  עם  מקדש בארצו וזאת יישום  התורה נאמיתי  של  אכילה  בקדושה  וםסיקה  הסנהדרין  במקדש  ובירושלים. וכמה  אנו  חייבים לחזור  על  כך בימינו  עוד  שהתורה  יוצאת  מציון לעולם! כבר  החזרנו את  התלמוד  הבבלי  לארץ! ואת המקדש חכמים מלמדים שאחשורוש הפסיק  את  בנינו.אלא שיהודי פרס  למרות הגלות שהתעכבו  בה  הראו את נאמנותם לתורה לבסוף אלא שנשארו  בפרס וזו  הבעיה רק מיעוט חזר להמשיך בבנית  המקדש  השני והמדינה  העברית  השניה.
קשר בן פורים ושימוש בהון העמים וגם של המן ואחשורש לאחר ניקי סיגיו הטמאים וממנו בנו  את  בית המקדש!  כסף העמים כולל עמלק  לבנית המקדש  ולפיתוח המדינה  העברית  השניה .לכן אסתר ראתה שיש ניצוץ בהמן והוא נשמת רש  בר שילת  האמורא אלא שהיה  צריך להשמיד  את  הרע  דבהמן  ועמלק ולהקדיש  את  כל  הערך  הכספי והגדולה שלו דלקח לרוע לטוב זה כוח אסתר  ומרדכי. וזה מלמד שהתורה   דואגת  לכל  האנושות. הרב  אשכנזי  אמר  שאלוהים  ברא  עולם  שיש  בתוכו  בית  כנסת  וחא  בית  כנסת  שיש  בתוכו  עולם. תפקיד ישראל לרומם  את  הכל  כמובן  גם  להשמיד  את  הרע דבעמלק  עד  היום  עי  כוחות  צהל כגון  חתני  אוריאל  כהן  היד שבלעדיהים אין  אפשרות לקדם שום  דבר!  ועי  לומדי תורת ארץ  ישראל המחסלת  את  תורת  הספקות …של  ספק  גימטריא  עמלק..
רבי צדוק  הכהן  מלובלין  .פרי  צדיק .פורים מאמר ב.
גמרא מגליה י סעב.ראבכ פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא לאדם שטוב לפניו נתן חכמה  ודעת ושמחה זה מרדכי  הצדיק ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה  המן  לתת טוב לפני האלוהים זה מרדכי ואסתר דכתיב ותשם אסתר את  מרדכי על בית  המן.’ומדעשה זה הפתיחה להמגילה משמע שזה כל ענין המכוון במגילת אסתר.ובאמת יש להבין למה היסב השם יתברך שיתן אחשורש בית המן לאסתר וכלום חסר רכוש ליתן למרדכי ואסתר.
.הענין כמו שאמרנו דבגלות מצרים כתיב וינצלו את מצרים שעשואה כמצולה  שאין בה דגים.וכאן כתיב ובביזה לא שלחו את ידם.דשם במצרים היתה התורה בגלות בחכמת מצרים והיה העסק,להוציא הניצוצין קדישין  הדברי תורה.וכמה מהערב רב שהיו ראוים להתדבק  בישראל  .מה שאין כן בעמלק.שנשבע ..שלא יקבלו גר מעמלק  המצוה להחרים..לפי זה צריך להבין שאמרו על  המן  לחוטא  נתן  ענין לאסוף ולכנוס לתת טוב זה מרדכי.אך מה שאמרו מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק ומנו רב שמואל בר שילת…מאחד מהם שבא על בת ישראל..
  וזה הענין בשאול המלך … מה ראה על ככה  ויחמול שאול על אגג..ועל ידי כן  יצא ממנו המן..אך ראה שאול  שיש בו באגג נשמת רש בר  שילת ..שלא  ידעה  אסתר באיזו  אופן יהיה  הנס…על זה נבין מדרש משלי טבחה טבחה מסכה יינה זו אסתר המלכה התקינה סעודה לאחשורש ולהמן הרשע מדבר בחכמת התורה
  . רק המכוון  שרצתה  לעורר בו בהמן  השורש  קדושה  שהיה בו  בהעלם  ניצצוצין קדישין ..לפי שעה יצא מהמשתה אסתר שמח וטוב לב  כרגע עוררה  בו אסתר  ניצוצין..וימלא המן  חימה . שב  לרשעו .  כל  ניצוצין  קדישין  לקח  מרדכי  ונכנס אחר  כך  בישראל..
 . כן על  ידי  המן נסתבב שנתפשטה התורה  שבעל  פה  בישראל  המן מן  התורה מנין  היה המן  סיבה להתפשטות  תורה  שבעל  פה …
.לאסוף ולכנוס  זה  המן  היינו הרכוש שהיה בו  הקדושה דנשמת  רש  בר  שילת.
.כמו שאמרו שבקנייני  אדם  יש  רוחניות  המחיה את  האדם …יבוא  המן  ויסגל  ממון  ויבוא מרדכי ליטול  ממנו  ויבנה  בית  המקדש . היינו  שמרדכי  הקדיש  רכוש  המן  לבנין  בית  שני  וזהו לתת טוב  לפני  האלוהים  דבבית שני  היו אנשי  כנסת  הגדולה  שהעמידו  תלמידים  הרבה  לישכת  הגזית  דמשם יוצא  תורה לכל  ישראל.
.נמצא עי גזירת  המן  ומה שנתגדל  זכו  ישראל  לאור  תורה  שבעל  פה אחר שקלטו  ולקטו מרדכי  ואסתר  בקדושתם  הרכוש שלו שהיה בו ניצוצין..’
חודש  אדר יוסף ומשיח  בן  יוסף תיקון המעשה הכלכלי  פוליטי המורכב ויכול ליתקל בקשיים כי עוסקים  עם  כוחות  היצר הנצרכים.כוח ישראל לקדש את היצרים של  חמדות  העולם לקדושה.אדר חודש  עם  אות קוף דהיא החשק כמו  אות  הריש ישראל מתקן זאת  ניגודיות מול עמלק.
רבי צדוק הכהן מלובלין.ספרו צדקת  הצדיק.מאמר רנז.
‘כמו ששורש כנסת  ישראל  הוא  החשק  שלהם להשם יתברך כך שורש כל  האומות  עכום  הוא  החשק  שלהם לחמדת עולם הזה…ובהקדמת הזוהר דקוף ריש  אתוון דשיקרא ..הנה באמת  כל אותיות  שקר  אותיות  הם  בתורה  וכולם קודש …אמרו זל  כל מקום שנאמר  רש  ודל  בישראל  מדבר כי האי עלמא  נקרא עלמא  דשיקרא …כל  חמדות  עולם הזה לשעה  מכל מקום  הכנה  לעולם  הבא ..ומי שלא  טרח  בערב  שבת .כידוע  בספר יצירה דאותיות  בגד כפרת נגד נגד שבעה ימים  ‘וערב שבת באות  ר  ובו הוא  הטורח וההשתדלות ..ובאמת כל שורש המעשה והשתדלות  שהוא  מצד  הבחירה הוא  רק בעולם  הזה דלגבי אמיתות ידיעות השם יתברך  אין  מקום  לבחירה  והשתדלות במעשה  כלל ..רק  בהאי עלמא  עולם  דשיקרא הבחירה נגלית דהיינו  חוץ  מיראת  שמים …שכך רצה השם  יתברך  בעולם  הזה..
.ולכך יוסף הצדיק  דהוא  נגד יום שישי  דימי  הבינין  דרגיה  דיליה  יראתו  קודמת  לחכמתו..והוא שורש השתדלות  ומעשה  האדם ושבטו  נגד  חודש  אדר  דלכך  יש  לפעמים  שני אדרים  כמו  פעמים  שבט  יוסף נחלק  לשניים.מזלו  דגים …נברא  באות  קוף כמו שאמר בספר  היצירה  שהוא  גם  כן  מעולם דשיקרא ..לכן שורש  יוסף  בכבישת  היצר  בחמדת  עולם הזה .ומשיח בן יוסף  עתיד ליהרג כי  באות הקוף הוא מלאך המות  כי הוא  יצר  הרע  ומצד תאות  העולם הזה  הוא  המיתה .ולהיות  בכבישה  גמורה  לאכפייה לגמרי  אי  אפשר…
.רק  הניצוח  על  ידי לאתהפכא  מקוף  להא  דהוא  נגד  חודש  ניסן  שהוא  ראש  חודש  למלכים  נגד  יהודה  ומשיח  בן דוד …רק  באמת  גם  הקוף מאותיות  קדושות  היינו אחר  התגלות  הה תוקף החשק להשם  יתברך  אז  גם  הנאת  עולם  הזה  דבני  ישראל  הוא  להשם  יתברך.. אין  נפש  ישראל דבוק בחמדת  עולם הזה כלל  עולם  הזה  הוא רק  לתשמיש קדושה..
.וזה  ענין גזירת  המן  באדר  על  שנהגו  מסעודת   אותו רשענ ונדבקו  באות  קוף.ובו  מת  משה  ונולד…כן  עמרם חסרת  ליקוחין  שניים …נראה  כדי למלאת  תאוה  זה  נקרא  עטיו  של  נחש  ואז  נולד  משה .זהו באדר  דהוא  נותן  התורה  ועל  ידי  התורה  הוא  תיקון  דכל  חמדות  העולם  הזה .
.לכן  מפלת  המן  בניסן  דאחר  התגלות  אות הא .. אז  אדר  נתקן דכל חמדות עולם  הזה  בפנימיותן אין  כן .זה טעם  ונהפוך  הוא ..לעקור חמדות  עולם  הזה שהוא  שורש  האומות..נצחו  לאומות  בלאכפייא וזהו עמלק …כן בכל  זמן  כפי  ניצוח איש  יהודי  לחמדות  עולם  הזה  …ותאות  היצר  לאכפיא  ולאהפכא  כך  הוא  מנצח  ומשפיל  האומות  עכום האותו  דור.’
-תורת רבי צדוק מלמדת אותנו על פי סוד מהות הזמנים על כוח  ישראל להפוך את אות הקוף של חמדות  העולם  הזה לקדושה עם  משיח  בין  יוסף על  ידי שהעשייה  של  אות ריש גם תאות  והנאת  העולם הנצרך בעולם   תתעלה לקדושה  של  חודש  ניסן  חודש  משיח  בן  דוד  עם אות  ה.והוא יציל  את  משיח  בין  יוסף שהתמודד עם  העשייה  הכלכלית  פוליטית  והיה בחשש למות כי  זה  מורכב . זה  חודש  אדר  של  ניצחון  התורה על  חמדות  עולם  הזה  של  עמלק.
.כך חתני אוריאל כהן היד זל פעל  בתור  כלכלן ביושרה בבנק לקדם את קידוש כל היצריות בעשייתו עובדתית.
.מהרל מפארג.’ פורים.העושר הישראלי של ההקרבה עם הקירבה להקבה מול עושר המן של השליטה באחר בלי מוסריות.
אמר רל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן  הרשע לשקול שקלים  על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המן ..פירוש זה כי השקלים שישראל  נותנים הם לצורך הקרבנות …כי  הקרבנות  כאילו  הקריב  עצמו להשם יתברך.. לפיכך נתינת השקלים  הוא כאילו  נתן עצמו  אל השי לגמרי ואיך  ינתנו להמן  שכבר הם נמסרים  אל השי והקדים אותם  לשקלים  של המן  אשר  היה  נותן  שקלים  בעדם למלך לקנות  אותם .דבר זה אינו  מועיל  שכבר הם  להשם  יתברך  לגמרי  עי נתינת  השקלים .בשביל שישראל  היו  תחת  אחשורוש  והמן  קנה  אותם מן  אחשורוש  והיה קניין זה  חו  לכלותם  לגמרי .לכן  הקדים השי שקליהם  לשקלי  המן  כי בזה נודע  כי  ישראל הם להקבה  ולכן המן אין  יכול  לקנותם…
.היה  המן  יכול לישראל ועי השקלים  ישראל  הם אל  השי …אז  הם ראויים לכרות  עמלק אשר מתנגד לה .ולכך פרשת שקלים ואחריו  פרשת זכור .. עי פרשת  שקלים שנותנים ישראל למזבח הם אל  השי ועי זה יש להם כח  על אשר הוא מתנגד להם לאבדם  והוא  עמלק …’
-וכך   בדברי לימוד הנצחי בתורת המהרל .שקלי ישראל הם מיצגים את שייכות  ישראל נצחית להקבה בהינתן את כוחם הכלכלי לבנייה של קודש.נתינה  עצמית דרך הקרבנות במקדש שהם מסמלים את הנתינה וההקרבה של  ישראל וזו  הניגודיות לעמלק  החושב רק  על השליטה שלו בעולם ומתנגד למסורת העברית שהיא הפוכה.
.וכך חתני אוריאל כהן היד פעל בתור כלכלן בכיר במחלקת הנדלן של בנק מזרחי טפחות פיתח את העושר הישראלי פיננסי נדלני ביושר ומקצועיות רבה והוכיח שהנה זו התשתית הפיננסית שתפתח את שייכות  ישראל להקבה דרכה.שקלי ישראל לרכישת הקרבנות שהם ההקרבה הישראלית לה דרך הבאתם על המזבח הם קשר הקנין בין ישראל להקבה.שקלי המן הם הפוך מכך והם רק ליחצון  העושר ועם רצון המן ,שלא הצליח להיתקן עי אסתר , להשמיד את כל יהודי בממלכת  השחיתות של  אחשורוש למרות פתיחותה  הלאומית.וכך’ היעד הינו דור של מפתחי  העושר במדינת ישראל אשר מטרתו חיים  טובים ואיכותיים אבל בעיקר ערכיים מוסריים שיתנו כוח של מעצמה למדינה  העברית  בכדי שתוכל מיתוך החומר הארץ ישראלי הקדוש עצמית להתפנות  לתפקיד  העיקרי של  ישראל והוא ‘התורה והקדושה’  ומול כל  התבל.
-וכך לימוד  הפרי צדיק על כוח היוזמה הרצונית של היהודים בפורים במלחמה  בעמלק פרקטית צבאית ולא רק  בדרשות יפות וחשובות ; וזהו מהות  החג אחרחיות של עשייה.עשייה שהיא תרמה לקבלה מרצון ומחשק של התורה  באותו  דור הדר קבלוה בימי אחשורש.וזה פעל להשמדת  עמלק פרקטית של  אותו  דור הנלחם תמיד  כשישראל  חוזר לקוממיות בארצו עד  היום ובמקביל וזה  אותו דבר תרם לפיתוח עיקר  התורה שהיא תורה שבעל פה שהתפתחה בהסכמת  קבלת  פורים כחג של  חכמים נצחית וגם בתורה שבעל פה שתתפתח בבבל. יוזמת  השמדת  האויב העמלקי פרקטית ומדינית  הוא המפתח וההקבלה  של  גילוי  תורה שבעל פה  שהיא תהיה  בדרגת  מידת  מלכות  זו  ארץ  ישראל עם  הזמן! אשרינו  שזכינו אנו  בכך  בה וגם שכל  החיילים  כגון  חתני  אוריאל כהן היד  זיכו  אותנו במסירות  נפשם העליונה.נפשם צרורה בצרור  החיים בגן  עדן  העליון!
וכך דברי  הפרי  צדיק.
רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק .ראש חודש אדר.
‘תענית כט .אמר רי בריה דרש בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה  כך משנכנס אדר מרבין בשמחה.’ ופירשי ימי נסים היו לישראל פורים ופסח .’הענין דגלות ניסן היה מצד השם יתברך כמו שנאמר והוצאתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וכך היו כל הניסים מצד השם יתברך שהכה בפרעה  ובכל מצרים בעשר מכות והיו נגוף למצרים ורפוא לישראל  על דרך שנדרש בזוהר הקדוש..
.מה שאין כן חודש אדר שנוצר באות ק כמו שאמרו בספר היצירה ואות ק איתא בגמרא שבת קד.קוף קדוש ‘מרמז לקדושה מצד ישראל וכך מעשה  אז מחית עמלק על ידי ישראל וכך נעשה הנס  על ידי מרדכי ואסתר ויהודים הרגו בשושן הצוררים ועשרת בני המן ובשאר מדינות המלך  הכל  היו  עמלקים .’וכך היה אז קבלת  התורה  שבעל פה  וכמו שאמרו  שבת פח.הדר קבלוה בימי אחשורש היינו  תורה שבעל  פה .כו שאמרו מדרש  תנחומא נח ג.שעל זה היה כפיית ההר כגיגית .שעל תורה שבכב  אמרו נעשה ונשמע שאין בה צער  כל  כך  רק  על התורה שבעל פה שהיא עזה כמות.ועל זה היה כפיית הר כגיגית ‘ובימי אחשורש  מאהבת  הנס קבלוה  בשמחה  מאהבה  כמו תורה שבכתב ומזה  בא  השמחה ..ושמחת  עולם  על  ראשם שמחה שמעולם  על ראשם ‘דהשמחה  בא ממה שישראל מקבלין עול מלכותו  יתברך מצדם כמו שאמרו ישמחו במלכותך שומרי שבת..
.וזה שאמרו הילכך ולימצי נפשיה באדר דבריה מזליה דאחר מחיית  עמלק זוכין לכתרין .מזל מורה שהוא קשור בשורש  בראשית  המחשבה .  עתיקא  על  ה זוהר.
.דחודש  אדר שהיה בו מחיית  עמלק שהוא מקטרג  על  ישראל שאין כולם צדיקים שגם בהם  אף שנימולו יש כמה שפוגמים במדת  צדיק. בחודש  זה שנוצר ‘באות  ק שמורה קדושת  ישראל  שבאמת רצוננו לעשות  רצונך …על ידי  כך ונשא השעיר עשו את כל עונותם  עונות  תם . .זהו דבריה  מזליה מגילה ג.אך על גב דאינהו  לא  חזו  מזליהו  חזו..’מזל הוא מה שהוא למעלה  מחכמה  ובינה  היינו  למעלה  מתפיסת  הברואים..שבאמת כולם צדיקים  ואף הבוגדים הם רק מלבושי ובגדי עשיו .אבל בשורש נותנין ריח טוב כריח שדה של תפוחים ..זהו סוד מה שנא וריח אפיך כתפוחים ריח אף מרמז  לבוגדים..
.לא הגלה  הקבה את ישראל כדי שיאכלו  תמרים ויעסקו בתורה עיקר התיסדות תורה  שבעל  פה  היה בבל.
.וזהו שייכות  למה שאמרו  דבאדר  בריא מזלייה ‘ ‘שהעסק  בקדושה  מצד  ישראל כלי פישתן מרמז  על  תורה  שבעל  פה  שקבלוה  באדר,..
.כמו שאמר  רהק זצוקלב לענין מה שאמרו שהכפרים מקדימין  ליום  הכניסה דבני  כפרים נקראו  עמי  הארץ שעוסקים בעבודת  האדמה ‘ואף שעיקר  מחיית  עמלק  על  ידי  תלמידי  חכמים  מכל  מקום גם  עמי  הארץ  בני  הכפרים  מבררין  את  עצמם …אדרבא הם  מקדימין  ליום  הכניסה דעיקר  הבירור נגד  קטרוג עמלק  הוא  בהם שיש  לו  טענות  עליהים ‘והם מתבררין  שהם  קשורים  בשורש  בהשם  יתברך  דרצוננו  לעשות  רצינך  ומי  מעכב  שאור שבעיסה..
.מבני  בניו  של  המן  למדו  תורהבבני  ברק  ומנו  רב  שמואל  בר  שילת …’
שבת שלום  .פורים  שמח  במדינת העברים זה  התיקון להמן שבדורנו
מאיר  משה ואקנין. ירושלים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן