מדינה בארץ ישראל שהיא בשבת תמידי קדושה כללית השמיני בשביעי

ושבתה הארץ שבת לה ובכל ארץ  אחוזתכם גאולה תתנו לארץ כי לי בני ישראל עבדים הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים

נרות שבת
מתכוננים לשבת
.יעד תורת סיני להגיע לאחר בנית המערך המדיני הישראלי שהוצרך לעשותו  בעמל בעקבות אי כניסת משה רבינו לארץ  ישראל , הינו מדינה של  שבת בכל המערכות עם חיי תורה וקדושה כשהכל מוכן לאדם וארץ ישראל מוציאה פירותיה מעצמה עד שהאדם העברי ואולי האנושות תתקיים מקגושת  ישראל מבלי צורך בצריכה בכלל או רק  בבחירת  האדם.מדינת ישראל של שמיטה ושבת תמידי מעין שנת השמיטה הלאומית ושבת השבועי כשאז  מצוות התלויות  בארץ הם יהיו והיו רוב  בנין  תורת  ישראל.מאמר בעזר ד ובישועתו לפי תורת הפרי צדיק המהרל מפראג והרב אשכנזי  זצל.
.נכתב על ידי מאיר משה ואקנין חותנו של  אוריאל כהן היקר באדם שהיה מסתבר במסירות  נפשו במלחמה בעמלק הישמעאלי חי את  חיי קדושת שמיטת  ארץ  ישראל קדושת  הארץ שהיא  התנאי  לקדושת  הכלל וממנה  היא  נובעת  ולא  הפוך! אתה חסר אוריאל! היד  זל.
  שבת פרשת  בהר הינו זמן יחודי של הכרת גילוי אור יעוד ישראל  והוא בניית  ממלכה עם כל המערכות  הכלכליות  פוליטיות,  שהיא  בשלב  עיקרי לאחר  הבנייה  החומרית  שהיא  גם  קדושה ,מבחינת קדושת שנת  שמיטה  שבת לאומית תמידי  בכל  המערכות והוא  עיסוק בתפקידו  העליון של תורה והבאת  דבר  ה לכל  האנושות.  כוח  קדושת  הכלל והוא מוכרח וקיים אך  רק  במציאות של  מסגרת  כללית  מדינית   ארצית  זו  דרגת  קדושת  שנת  השמיטה של  כלל הארץ  ותושביה.וישראל יש  לו  קדושת  הפרטים  גם  בתוך  הכלל כמובא בתורת הרב קוק זצל .יש לאומות העולם אפשרות של חסיד בערכי עולם החברתי האנושי.ענין קדושת הכלל והפרט הינם ענין אלוקי  המתבטא במלכות של קדושה וזאת לפנים רק למדינת ישראל וישראל בתוכו אפשרי. מטרת ישראל היא הקדושה הנבדלות מן מתחי עולם החומר והפיכתם עצמם לקדושה לערך מעל  החומרי.זה פרשת בהר סיני יעוד כל נתינת  התורה והמצוה שהוא יישום מהות ישראל הקדושה בעולם וזה אפשרי כמוכח היסטורית ובכאן במצות שמיטה ושביתה כללית שבת מערכתית בכל מדינת  היהודים, אך ורק במסגרת של ציבור כלל מדינה שיש לה חקלאות כלכלכה ולא קהילה החיה רק בחלק אור החיים שבשולחן  ערוך ולא ברוב ההלכה  הקשורה למצוות שהם תלויים  בארץ  ולא הארץ תלויה  במצוות כנלמד  בתורת  הרב  צבי יהודה קוק זצל. זורע ומאמין בבורא  עולם וזאת לא  היה אפשרי  בגלויות  ישראל הנצרכות לעצמם ללקט את ערכי  האומות אבל להביאם למדינת העברים ואם היינו  זוכים  מלמד רבי חיים בן עטאר  הקדוש  בפרשתינו הינו מלקטים אותן ומשפיעים בלי גלות  בכלל או כנלמד בתורת  הרב מאשכנזי  זצל גלות  בכבוד.תפקיד האומות כמובא גם בתורת  המהרל גם בפרק  כא והובא בשיעור  הרב  אשכנזי בפריס בשנת 1989 שדבר על  נושא תפקיד ישראל הקדושה וטיפול פיתוח  הסיביליזציות החומרי  הוא  רק תפקיד  האומות. הממלכות  הגדולות ותרבותם זה  רק הם יכלו לעשות .אי לכך לימוד נושא  השמיטה  והיובל קריטי להבנת תפקיד  ישראל הקדושה בממד הכללי המכליל בתוכו את חוכמת התורה שנקלטה דווקא  בגלות תורת בבל בתלמוד ותורת  הסוד בסיום  מלכות  אדום.ראה לימוד  זה  אצל הפרי  צדיק ואצל רבי דוד  אבוחצירא אחיו  הבכור של  הבבא  סאלי זצוקל  בספרו על  התורה לפי תורת הסוד . ה יעזרנו על כבוד שמו ויפתח את עינינו בלימוד תורתו.
מהרל מפראג פרק  אבות  משנה  יג.’כי הפרטיים  הם  חלקים  בלבד  וכל  חלק  הוא  חסר  מפני  שהוא  חלק  בלבד  אבל  העשירי אשר  הוא  משלים  למספר  עשרה  אינו  פרטי  ולא שייך  בו  חלק  לכך אינו  חסר .לפיכך  כאשר  נותן  מעשר  אל  השי  בזה  דבק  בו   יתברך  במה  שהוא  יתברך  כולל  הכל ….אז  יש  לו  ברכה  וריבוי .כי  הכלל  הוא  הברכה שאין  בכלל  חסרון  רק  עושר…כי  אין  תוספת  על  הכלל..’

  .השמיטה הינה כנאמר ‘כי תבואו  אל  הארץ אשר אני נותן  לכם  ושבתה  הארץ שבת  לה, שנה  שבה ישראל  כללית לאומית עם הפרטים בפנים  עוסק רק  ביעודו  שהוא להיות  ממלכת  כהנים וגוי  קדוש דרך לימוד  תורה ועיסוק  זה  ישפיע רבות  על  כל  האנושות  בראותה  מדינה  שלמה  אשר  חיה בלי  להיות  שבויה במלחמת  הקיום החומרי  כלכלי  באופן תמידי. אדם  הראשון  כמובא  בפרי  צדיק  היה צריך להתקיים מבלי צורך באכילה ואחר  כך  רק  מפרי  העץ ולעסוק  כדברי  תיקוני  זוהר לעבדה  ולשומרה  מצות  עשה  ולא  תעשה. נושאי  המחיה והכלכלה היו צריכים להיות  מזומנים  לאדם אם ירצה לצורכם והוא יכל גם בלי חייבים ללמוד  זאת זה גם  מובא בשיעורי  הרב  אשכנזי  מניטו  זצל. הנה  כי  כן  התורה  מצוה  על  שנה אחת  השביעית  שהיא  תהיה מעין  חיי אדם  הראשון  לפני  החטא לעבדה ולשומרה בלבד! . זה  אתגר  עצום מדינה  שלמה  על  כל  מערכותיה הכלכליות  החברתיות  הפוליטיות שחיה באופן רק  של  תורה  ומצווה  בלבד כשכל  התחומים  הנצרכים של  המדינה  מזומנים לאדם ונעשים בלי  שום  צורך  של  מאמץ  המשכי  אלא בזמן  מועט. מלכות  של  קדושה  אלוקית  כדברי  המהרל  בספרו  נצח  ישראל. ישראל העם עם הענין האלוקי בעולם הרב  אשכנזי זצל היה  אומר שזה  יכול לסחרר דאנו עם  ה! חייבים  לנסות להבין  זאת  אנו  שהתרחקנו  מסגנון  זה  של  חיים בהיותינו  ראשית  בגלות ואז  מנותקים  מעשייה  מדינית  אבל  בכלל  בתור  מצב  שהתעסקות  האדם  של  כולנו  היתה  לרוב  בעיסוק  המחיה  הכלכלה גם  אם  אנו  בתור  יהודים  היה  לנו  את  השבת והמצוות אלא  שרוב  עיסוקינו  היה  חומרי. השבת  השבועית  נתנה  לנו  אפשרות  בה  לחיות  את  יעוד  ישראל שהוא  שנת  השמיטה  שהוא  חיי  רוחניות  בארץ בתורה  באכילה  של  עונג  וזאת  הדוגמא  של  המדינה  העברית  האידאלית  היא  מדינה  של  ושבתה  הארץ  שבת  לה עיסוק  עיקרי  בתורה  בהשפעה  רוחנית  אלקית  על  האנושות וכל הנושאים  החומריים  הנצרכים  להיות  מדינה  יעשו  בזמן  מועט ואומות  העולם  מצדם  ירתמו להעמקת  ההצלחה  הכלכלית של  מדינת  ישראל כי תפקידם  הוא פיתוח  חומר  העולם פרק  כא כז  כח טו בנצח  ישראל של  המהרל ועוד. בוודאי  שהחומר  בארץ  ישראל  הוא  קדוש  ועיסוקו  הינה  מצוה של  תורה וקגושה  עצמה  אלא  שזה יהיה  הכשר   לקיום  היעוד  העיקרי  והוא  תורה וממלכת  כהנים  לאומות העולם.הרב  אשכנזי לימד שישראל לא  יכל  להקים את  האימפריות  הענקיות ששלטו  בעולם זה  תפקידם  יעוד  העברי  הינו גילוי  עולם  הבא מיתוך  עולם  הזה  לעולם גילוי הגאולה  האישית  והלאומית  של  שחרור  מכל  שעבוד לאדם  ולטבע.  זו  שנת  השמיטה  והיובל לקרוא  דרור לכל  יושביה  , מדינה  של  דרגת  יובל  שבה  אין  עבדים  ואין  שעבוד  קרקעות מכורח  נסיבות  הכלכליות וארץ  ישראל  נותנת  פירותיה  בעין  יפה כשהכל  מוכן  לסעודה  כמו  לאדם  הראשון  שהיה  צריך  ליכנס  לשבת  מיד  בהיבראו.בוודאי  שתהיה  חקלאות  תעשייה  צבא  ממשלה  אלא  שהם  יעשו  במאמץ קטן עם  הרתמות  העולם  לכינונם כשישראל  יהיה  כהן  העולם  עוסק  בהוראת  דבר  ה. זה  מצב  שאנו  כבר  בחלק  מהזמן  חיים  אותו  בעולם  הטכנולוגיה  מאפשרת עיסוק חומרי  בהרבה  פחות  זמן  יש  זמן  פנוי  לאדם  כי  כבר  לא  עוסק  בחומר  כמו  דהיה אלא  התעשייה  אפשרה ייצור מהיר וכו.אלא  שזה  עוד  יתפתח  ואז  ישראל  יהיה  ממלכת  כהנים  במדינת  ישראל  אשר תתפקד  בתור  מדינה  רגילה  אלא  בתוספת  של  חיי  קדושה  תורה על  טבעיים  כשכל  חיי  החומר  יהיו  מוכנים  לאדם.שחרור  האדם מהשעבוד המופרז לטבע ולמוסכמות  החברתיות כלכליות באופן של שעבוד , הם  יהיו בצורה של  עונג מזומנים  לאדם  מבלי צורך לתחרות  אגרסיבית.הפרי  צדיק  כאמור  לימד  שלא  יהיה  צורך במדינה קדושה  זו  של  דרגת  שמיטה לאכול  בכלל! התרגלנו  שאנו  אוכלים  ואז  בהכרח  כל  המתח  הכלכלי  המוביל  לאפשרות  של  חטא  בחברה, אלא  דהנה בפרשת  בהר  התורה  נותנת  יעד במציאות  של  מדינה שכולה  רק  בתורה בארץ  ישראל  כמובן כי האדם  לא  יצטרך  כבר  לאכול בכדי  לחיות. התיקון דרך  האכילה  כבר  נעשה וזה  שלב שאחריו רק  לעבדה  ולשמרה מצב  זה  הינו  יותר  ויותר  בר  השגה  לאור  התפתחות  העולם אלא  שכמובן  זה  יהיה  רק  לאחר  שמדינת  ישראל  תהיה במלוא  עוזה  המדיני  כלכלי  בטחוני  פוליטי ממשלתי  ואז  זה  זה  יהיה  שלב  נוסף! ואנו לא חולמי חלומות  שווא  חלילה זה כתוב  בתורת  ד  שבת לה  בארץ  ישראל. כמו שלא  חלמנו שאנו  נחיה  במדינת היהודים  כך גם שלב  זה  יגיע. והנה  אנו  רואים  איך  הקבה  הביא לכאן  את  נשיא  ארצות  הברית  ביידן  בעת  המלחמה חרבות  ברזל  בעמלק  ישמעאל בכדי  לספק  לצהל  את  כל  צורכו , הנה  דוגמא  שאומות  העולם  מטפלים  בחומר.אז  זה יהיה כך  לכל כמובן  רק  לאחר  שתהיה  מדינה  שנבנתה  כולה  עי  הישראלים  בכל  התחומים. ואכן  אנו  בשלבים  מתקדמים  והמלחמות  תפקידם  לקדם את  העולם ליעודו. וכך מלמד אותנו בתורתו הכללית  גאולית  של הפרי  צדיק. וזה מצב  של  תיקון דרך ארץ ישראל  שהיא  בחינה  עצמית  של  שבת וקדושה  על  טבעית לעולם כולו להיות חברה עולמית ברמה כזו. וברור שאחרי  השואה  האיומה שעשיו שנהיה  עמלק  עשה  בנו   כך דברי  הרב  אשכנזי ;כבר לדור  העולמי  הזה  אין  תקנה להגיע  למצב  זה .ובוודאי  לאחר  האירועים  הקשים  שישמעאל פרס  ושוב  אדום  עושים למדינת  ישראל  בהילחמה  ביום קרב בעזה. זה יהיה אולי לדור העולמי  הבא כמובן  גם  בעזר שמדינת  ישראל  תגיע לרמה זו  גם כן  ונדע כולנו להתקדם לכך .

.מאמר  של  הרב  על מצב  האידאלי  של  ישראל שיהיה  כולו מעין  מעמד הר  סיני  בארץ  ישראל  עצמה בניתוק  מכל  הכרח כלכלי.
רבי צדוק  הכהן  מלובלין.פרי  צדיק  מאמר  א  פרשת  בהר:’וידבר ה  בהר  סיני.בתורת  כהנים  מה ענין  שמיטה אצל  הר  סיני  אלא  מה  שמיטה  נאמרו  כללותיה  ופרטותיה  ודקדוקיה  מסיני  אף  כולם נאמרו בסיני..הענין דבגמרא  שבת אמרו בריך רחמנא  דיהיב לן  אוריאן תליתאי ופירש  רשי  תורה  נביאים  כתובים…שכולל  כל  התורה שבכתב ותורה  שבעל  פה ובא לימוד  זה  במצות  שמיטה מפני שמצות  שמיטה היא כמו מצות שבת שהוא קבלת  עול  מלכות  שמים ששובתין כל  האומה ישראלית  ביום  השבת  וכן שמיטה  בארץ  ישראל שהיה  כל  עסקיהם בעבדות  הארץ ובשמיטה  שבתו  כל  השנה כל  ישראל ומניחים  עסקיהם שיהיו פנויים  לתורה  ועבודה .וכמו דבת  כללא דאורייתא כמו שכתוב  בזוהר  הקדוש כן  שמטה גם  כן  כללא דאורייתא ההכרה  להכיר  שיש  בורא עולם …’
.הנה כי כן דברי  הפרי צדיק המלמד אותנו את דגם החברה  הישראלית של מצב  אידאלי  בחינת  חיי מדינה  שלמה  כמו שבת מבלי שעבוד יתר לחומריות אלא במצב שיהיה  כאילו  כל עבודתו החומרית נשלמה ועכשיו המדינה  כולם מעין  מצב  של  שבת בראשית תמידי.בלי תלות בצורך המעגל  הכלכלי כשכל  ישראלי  בתורה ועצמאי  ולא  תלוי חברתית כלכלית  פוליטית  וגם  דתית בשום אדם ומערכת.
 מאמר  ב.’וצריך  ביאור  דמשמע דאם היה מזכיר  אצל  מצוה אחרת לא התמוה כל כך מה ענין המצוה להר  סיני.וגם  התירוץ אינו מובן דלמה בחר דוקא במצות שמיטה ללמוד על התורה כולה דנאמרו  הכל  בסיני…היינו דמתן  תורה  היה שיהיו  ישראל  ממלכת  כהנים  כמו שיהיו לעתיד  שנאמר ואתם כהני ה תקראו שיהיו  רק  עבדי  ה.דכתיב  אני  אמרתי  אלקים  אתם  שלא  יהיה  מלאך המות שולט  בהם מכלל שהיה מתוקן הכל  כמו  שהיה  קודם  החטא  שלא נברא  האדם  רק  לשמש  את  קונו ולא  יהיה לו שום עסק בעולם  הזה .
 .ואחר  כך  באוהל  מועד אף שהיה כבר אחר  הקלקול מכל מקום היה חלק  משה  רבינו  כל מ  שנה  אכלו  את  המן  ולא  נתנה  תורה אלא  לאוכלי  המן  אלא  היה  להם עמל רק ללקוט  וגם  בזה  היה  מדרגות  מסכת  יומא.צדיקים ירד על  פתח בתיהם  בינינים יצאו ללקוט  רשעים שטו  ולקטו ומי שהיה אמונתם פחותה היה  טרחו  מרובה.אבל  טורח קצת  היה  לכל  אחד ללקוט .
 . ואם  היה  משה  רבינו  עה נכנס לארץ  ישראל היה  נשאר  כך לעולם  רק  ראה השם  יתברך שאין  מוכשר  עוד  לזה.
.ואחר  כך  בערבות  מואב  קודם שנכנסו  לארץ  ישראל  שהיה  חלק  יהושוע  שאז  התחיל  כל  אחד  לעבוד אז התחיל  משנה  תורה  התחלת  תורה שבעל  פה..וזהו שמתמה מה ענין שמיטה שעניינו שיהו  ישראל פנוין לעסוק  בתורה ושיכרו כי  לה  הארץ אצל הר  סיני שהיה  אז על  אופן שיהיו  ישראל  פנוין רק לעבודת  השם  יתברך ולא  היה  אז  מקום למצות  שמיטה  רק  בערבות  מואב  כאמור..’
 אי לכך כשרואים  אנו  את  היסטורית ישראל בגלויות  הקשה  בעקבות  האיחור בגלות  שהיא  נצרכת  לכשעצמה בעקבות סדר תיקון  האדם והלאום  יש  שתהו  האם  נגיע  למדינה  ובכלל למדינה של  קדושה  אלוקית  כמתואר  בפרי  צדיק.
והנה לימוד  היסודי ככל  תורת  המהרל מפראג אשר תבאר  במאמר  המובא  את  עובדת  היות  ישראל במהות  עצמית  עם אחד עם  ענין  אלוקי שכל  מציאות  העולם תלויה  בהצלחת היותו עם אלוקי אי  לכך  אין  אפשרות שלא  יגיע  ליעודו זה  להיות  נגאל מתחת  האומות  עם  תפקידו  האלוקי . הגלות של האדם ובעיקר של  הלאומים ובתוכם גלות  האומות  של  ישראל  נצרכת כנלמד במהרל ובפרי  צדיק  ובאור החיים  הקדוש והיא טבועה בלידת האדם במושג ברוא יש את  המילה ברא בטרמית  זה  חוץ ובערבית  גם האדם  הוא  חוץ  למצבו האידאלי  כבר  בלידתו בעולם החומר הנצרך כרצון  ה  לתיקו האדם וסוד  מזלו  אבל זמן  היציאה  ממנה בהוית  חיי האדם והעיקר  בלאומיות גם  נצרך להיות  ,לכן גם  שכינת  ה  בגלות  כשישראל  לא  במקומו  בארץ  ישראל  פיזית  ולא  במעלתו. ולכן  צרותיו  לא  מצביעות  על זאת שהוא  לא  ישראל  אלא  שהוא  מעצם  היותו  עם אלוקי  נחוץ  לקיום  העולם  והוא  האדם רק  כך  הוא  יגיע  לתעודתו  זאת כי  גם  שכינת  ה  אין  מצב  שהיא  תשאר בגלות  כביכול. לכן  עם  כל  הקושי של  הגלות  וגם  שלבי  התחיה  הלאומית אנו  נגיע  ליעוד  זה. ובוודאי  שכאמור  עי  המהרל בנצח  ישראל  תקופת  אלפיים  שנות  משיח ככתוב  בתלמוד  יכולות  להתחיל בתחילת  התקופה.רק בחזרה לארצו ישראל נקרא אדם וציבור  וכלל קדוש.כך תורת המהרל.לכן לאחר חזרה  זאת האדם יעבור לשלב לחיות ברמה של שבת וניחא תמידי.ויש שלבים ראשית חזרה לארץ ישראל שנית ניצוח האויבים שלישית רק חזרה לתורה כך זה אכן קורה  בחזרתינו בה שלבים הבאים נוכח בה כשיקראו ואיך יקראו בנין  המקדש הקרבנות תחית  המתים  המשיח מלכות דוד.
.המהרל  מפראג .ספרו  נצח  ישראל פרק  י.
‘1.כאשר האדם שומע  הדברים אשר הגיעו לעם  ה  אשר לא  הגיע לשום  אומה  בעולם ורוב  הצרות אשר  באו  עליהם והשפלות  היתרה אשר הם יורדים  עד  עפר  ויותר  מזה ותהרהר במחשבתך  באולי  הוא  יתברך  עזב  אותם  חס  ושלום .אל יבוא בהרהור לבך דבר כמו  זה .כי מחייב הדעת  והשכל שאינו  כך ..גם  משה  עבדו  והנביאים לא  העידו  כך..היה קשה  איך  יבוא  הריבוי מן  השם  יתברך אשר  הוא  אחד ..לכן אי אפשר רק שתהיה אומה  אחת יחידה והיא  ראשית  הריבוי מן האומות  העולם  ואלכ היה  ספק הזה  עומד במקומו מאיזה צד יבוא  הריבוי מן הסבה הראשונה  שהסיבה  הראשונה  היא  אחת .אבל האומה  הזאת היחידה הם ישראל שהם אומה  אחת יחידה נקראת  ראשית ..כי האומה  הזאת קדש  שהיא  אל  השם  יתברך מפני שהיא  ראשית לכל  האומות והדבר שהוא ראשית  הוא אל  השם והראשית  הזה  הוא  אחד  לפיכך הםצ קדש  לה ושאר  האומות הם  תוספת ומזה  הצד הוא  הריבוי …דבר זה מבואר ואיך יהיה דבר זה  בטל שיהיו האומות  עיקר וישראל יהיו טפלים  אצלם  והם  מעבדים  להם …
 .כך  ישראל  הם  ראשית תבואתומ ובשבילם  ברא  את הכל  כי שאר  אומות  הם  תוספות על  זה..כי  השם  יתברך  שהוא  יחיד  בעולם  איך לא  יהיה לו  בעולם אומה  השייכת  לו ויש לה  התיחסות  אליו שהיא גכ  אומה  יחידה בעולם  הזה..
.כאשר תראה כי ישראל לא היו לעם  כלל קודם  שיצאו ממצרים .  אז השם יתברך  הוציא אותם משם  והיו אל  השם  יתברך ואם כן  לא  היו  ישראל בלא  זה  כלל רק  כאשר  היו לעם נקרא  שם ה  עליהם..
 .ועוד  תבין  זה  מן עצם  בריאתם  של  ישראל  שמצד  עצמן  יש להם  מעלה  אלוקית  ואין  בטול  אל  דבר  זה ..יש  לישראל  סגולת  האדם אשר  הוא  נברא  באחרונה..מזה נתבאר  נצלית ישראל  שאא שיהיה שיונוי  בהם  מעיקר שישראל  הם  עיקר  המציאות.
2.’שכל זמן שתבא צרה  על  ישראל הוא ית מציל  אותם ואינו מניח לכלותם ומעמיד להם מצילים שיהיו נושעים  על  ידם ובזה נראה  בגלותם  שלא  מאס  בהם ..כאשר העמיד מהם אנשים  שהיו  קרובים אל המלכות והיו ניצולים  על  ידיהם בזה  נראה  כי  לא  מאס בהם  השי כי בזה  נודע שההצלה  היא  בעצמם וזהו מעלתם העליונה.מעמיד  להם השי  בני אדם בכל  מלכות  מצילים  מיוחדים . פרנסים  כפי  מה  שראוי  לאותו  מלכות  וכפי  ענין  המלכות…
3 ואין  ספק שהאומה הישראלית כל  האומות מתנגדים  לה והיו  המתנגדין  גוברים  עליה ומבטלין  אותה כאשר  הם  בגלות והם  תחתיהם לכך שתף שמו בהם..הוא  השלשלת  המחבר..
ואינו  דומה  לישמעאל שאף כי  אצלו  שם  אל  אינו  דומה לשם  ישראל..כי  נקרא  ישמעאל שהשם  שמע  תפילת  הגר  אבל  אצל  ישראל  לשון  אל  מורה  שיש בהם  ענין  אלוקי ..
 4  מה שאמרו  כאן ששתף  שמו בשמם  שלא יהיו  נאבדים  בן  האומות..שאין  פירושו  שלא  יהיו  נאבדים  כאשר  הם  בגלותם  שאף אם אינם  בגלות צריכים  ישראל  לשתוף  שמו בשמם שלא יהיו ישראל  בטלים …לכך קבע  בישראל שלשלת  המחבר  אותם..
5 אבל לענין  ישראל בגלותם הוא ענין  אחר שהשי בעצמו עמהם  בגלותם…כי  השכינה  עם  ישראל  בגלותם אף על  פי  שאין  אצלו  שעבוד  מאחר   שהוא  יתברך  עם ישראל  הרי  נאמר  עליו  ית גלות  מצד  הזה  כי  שכינתו  עם  ישראל . כי  כאשר  ישראל  עם  האומות אף  אם  הם  אלף  ביחד  נקראו  פזורים כאשר  הם  מתפללים  עם  הציבור  הם  מתאספים  ומתקבצים  אל  ה  זהו  יציאה  מן רשות  האומות..כי  השי עם  ישראל  בגלות ואין  פירוד  כלל  בגלות  והוא  שעמד  לאבותינו  ולנו עד  כי  יבוא  גואלינו..’
.אבות: משנה ט פרק ה .. גלות  בא לעולם על עובדי  עבודה  זרה  ועל גילוי עריות ועל שפיכות  דמים  ועל שמיטת  הארץ.
נביא  בכאן את תורתו של  המהרל בקשר בין גלות מן ארץ  ישראל והשמיטה הקשור לפרשת בהר.מהות הקדושה העצמית של  ארץ ישראל אשר היא מבחינת יום שבת מהותי תמידי של שביתה לשם מטרת עשיית  הקדושה מעל תנועת  חומריות  העולם שהיא רק  שלב  א בבנית הארץ של. כינון מלכות ושלב הבא  העיקרי הינו  הקדושה המתעלה מנחיצות העשייה  חומרית.בוודאי  שנעסוק  בה והיא מצוה בארץ אלא  שזה לא התפקיד  של  ישראל.לכן הגלות נבעה  מאי  עשיית  השמיטה שזו  אמירה שמטרת  ישראל  הקדושה  הכללית  המדינה לא  הצליחה  והפכה  לממלכה  בלי  מוסר ובמקביל רק  בדתיות קהילתית צרה החשובה לעצמה  כדהיא לא  באה  במקום  הקדושה  הכללית.ודי  לחכימא ברמיזה.
המהרל ספרו דרך חיים על  משנת אבות שהוא לפי  הרב  אשכנזי מעיקרי שיטת  תורת המהרל מפראג.
‘יש לך לדעת ולהבין אלו דברים  מאוד  ושים עיניך ולבך על  הדברים אשר נבאר לך  כי כאשר  תעיין תמצא  כי ג תוארים  הם לארץ  ישראל  1.הראשון כי  נקרא שמו יתברך על  הארץ שהוא אלוהי הארץ . ..וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ ..פירש הרמבן  זל כי השם הנכבד הוא אלוהי הארץ …ובדברי רבותינו  מבואר  הרבה  עד שאמרו  זל  .כתובות  קי ב. ומביאו רשי  בפרשת  לך  לך  לתת לך  את  ארץ  כנען להיות  לך  לאלוהים  הדר  בארץ  ישראל אני לו לאלוה  ומי שאינו  דר  בארץ ישראל אין אני לו  לאלוה עיין  שם…דבר זה מבואר  כי כל  הארצות  הם  תחת  רשות  השרים  העליונים  ואין  בלבד  שם  ה  נקרא  עליה  רק  ארץ  ישראל .2 והתואר  השנימ שיש  אל  הארץ  שנקראת  ארץ  הקדושה . 3.שנקראת  ארץ  החיים ונתתי  צבי  בארץ  החיים  סוף  כתובות  ארץ  החיים שמתיה  חיים  לעתיד  לבוא…ארץ  החיים  כמו שארץ  ישראל  באמצע  העולם…וכל דבר שיש לו מדרגת  האמצעי  ואנו נוטה אל  הקצה  מתייחס  אל  החיים  כי  הקצה יש  לו סוף ותכלית וזהו ענין  מיתה  שהמיתה  היא  הסוף ותכלית .מפני  זה  אמר  כי  שלושה  עבירות  וחטאים גולים מן  ארץ  ישראל שאם הם  עובדים  עבודה  זרה  הנה  אין ראוים  להיות בארץ כי  הוא  יתברך  אלוהי  הארץ..שפיכות  דמים מפני שהארץ  נקראת  ארץ  החיים ..גילוי  עריות מצד  כי  ארץ  ישראל  נקראת  קדושה והפך  הקדושה  הוא  גילוי  עריות ..כי  המתנגד  לקדושה  הוא  ערוה…4 שאין  ענין  הקדושה רק  שהוא  נבדל  מן  החומרי …לפיכך אם נוטים  אל  הזנות  גולים  מן  הארץ..
5אמנם  השמיטה  שהיא  לארץ  מה שלא נמצא  בשום  ארץ ודבר  זה  מצד  הארץ  עצמה  כי  ראוי  לארץ  השמיטה .’וזה  כי  ארץ  ישראל  אשר לא  תחסר  כל  בה  והיא  ארץ  השלימה  בכל …כגנד  שאר  הארצות  שהם  חסרים  …שאינה  חסירה  שהיא  שלמה..והדבר  שהוא  שלם ראוי  אליו השביתה  והמנוחה .ודבר זה  דומה  לישראל  כי  מצד  שלימותם  יש  להם השבת  והמנוחה ..כי  כל  מי  שאין  לו  מנוחה לא  הגיע  אל  השלימות  ולכך הוא מתנועע ..שכבר התבאר באם  למדת  תורה  הרבה  שהמתנועע  הוא  בכח  והדבר  שהוא  בפועל  לגמרי אין  לו  תנועה שהיא שייכת  אל  הדבר  שהוא  בכוח  כאשר  הושלם  הוא  בפועל לפיכך  כל זמן  שלא  הושלם  העולם ולא  היה  בפועל  לא  קנה  המנוחה..כי  המנוחה שייך  לדבר  שהושלם  והוא  בפועל  ואז  הוא  בעל  מנוחה. דבר זה  אין  ראוי  לבן  נוח הם  בכח  ולא  בפועל בן  נוח  ששבת  חייב  מיתה..אין  ראוי  לבן  נוח  השביתה..שאין  להם  השלמות  בפועל..כי  ישראל  מוכרח  שיבוא  לכלל  שביתה..שאם לא  יבוא  לכלל שביתה  רק  יהיה לו  תמיד  מלאכה  שהיא  התנועה  נחשב  כאילו  אין  לו  השלמות..6וכך  הארץ  צריכה  שתשבות שאם היה  בה  מלאכה  היה  מורה  שהיא  חסרה  שלימות  לכך  היא  במלאכה  תמידית  ולא  תבוא  לכלל  מנוחה ולכך  כתיב  שבת  שבתון  יהיה לארץ ‘שיהיה  לארץ  עצמה  שביתה  ודבר  זה  מודיע  מעלת  הארץ’.
7  עוד  בארנו  כי  כל  דבר  שיש  לו קדושה  כמו  ישראל  והארץ ראוי שיהיה  בה לכלל  מנוחה  ושביתה  כי  התנועה  היא  לגשם..וישראל שיש, להם  מעלת  הקדושה  בלתי  גשמית ראוי  שיהיה  להם  השביתה  מן  התנועה  דהיינו  המלאכה כי  שאר  תנועה לא  נקראת  תנועה כי  התנועה בלבד   אינה  טורח  על  האדם אבל  המלאכה נקראת  טורח .לפיכך  נתן  לישראל  שהם  קדושים  יום  קדוש  ושביתה וכן  הארץ ..כי  דבר  זה  מורה  על  קדושת  הארץ  עצמה .ולכן  אם  אין  עושים  זה  הם  גולים  מן  הארץ  בעון  השמיטה …כאשרה אין  נוהגין  קדושה  בארץ  אין  הארץ  סובלת  את  הדברים  האלו  והם גולים  ממנה  …’
שבת הילולת רבי שמעון בר יוחאי לג בעומר שמח ועצמאות שמח למדינת היהודים.
מאיר משה ואקנין.ירושלים.
.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן